Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657072
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.1.6733/2020

obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji na terenie położonym przy ul. Chopina w Toruniu (działka nr 314/1 i części działek nr 261, 290, 293/2, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 307/1, 310/1, 312/3, 312/4, 314/2, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 332, 333 z obrębu 13 oraz część działki nr 265 z obrębu 12)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 24-03-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 24-03-2020 14:47:25
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2020 14:47:56
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A