Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657055
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 220.1.6733/2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza na lokal mieszkalny wraz z podwyższeniem budynku na terenie położonym przy ul. Klonowica 31 w Toruniu (dz. nr 193, obręb 8)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
24.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.04.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 24-03-2020
Kto opublikował: Paulina Żuchowska
Data publikacji: 24-03-2020 15:38:58
Kto zmodyfikował: Paulina Żuchowska
Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2020 15:40:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A