Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173615
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 70/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.11.72.84.2020.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Działowskiego 10C/45 w Toruniu (działka nr 53/16 z obrębu 52).

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
30.03.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 30-03-2020
Kto opublikował: Krzysztof Maciejewski
Data publikacji: 30-03-2020 12:41:31
Kto zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2020 12:42:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A