Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173382
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 67401070/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 19 maja 2020 r. została wydana decyzja nr WAiB.6740.12.1070.76.2019.ML, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku biurowo-usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu (działka nr 93 i 94 z obrębu 9).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.05.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.06.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 21-05-2020
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 21-05-2020 11:18:18
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 21-05-2020 11:19:04
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A