Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173334
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 92/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 580/1 oraz 581/6 z obrębu 10).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.06.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
15.07.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 30-06-2020
Kto opublikował: Michał Lula
Data publikacji: 30-06-2020 10:00:24
Kto zmodyfikował: Michał Lula
Data ostatniej modyfikacji: 30-06-2020 10:01:34
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A