Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173507
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740315/2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.315.46.2020.IBJ zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 37 z obrębu 38), prowadzonej na wniosek EXPOBUD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarlińskiego 15 w Toruniu

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
07.07.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 07-07-2020
Kto opublikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data publikacji: 07-07-2020 11:25:07
Kto zmodyfikował: Izabela Boczar-Jagusz
Data ostatniej modyfikacji: 07-07-2020 11:26:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A