Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.12.2022

Liczba wejść na stronę: 23438712
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 64/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży WGN.6840.1.10.2022.KW

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
11.08.2022
Data wejścia w życie:
12.08.2022
Utrata mocy:
03.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 11-08-2022
Kto opublikował: Katarzyna Wesołowska
Data publikacji: 11-08-2022 12:51:19
Kto zmodyfikował: Katarzyna Wesołowska
Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2022 12:54:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A