Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.12.2022

Liczba wejść na stronę: 23438726
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak WGN.6840.1.36.2022.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.08.2022
Data wejścia w życie:
26.08.2022
Utrata mocy:
17.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Obwieszczenie PMT
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Kamila Popiela
Data wytworzenia: 25-08-2022
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 25-08-2022 13:19:35
Kto zmodyfikował: Robert Dąbrowski
Data ostatniej modyfikacji: 25-08-2022 13:20:47
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A