Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25408966
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 674015/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.15.1.1.2022 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Polnej w Toruniu polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Szosa Chełmińska a ul. Legionów w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 4/3, 5/3 (działka po podziale działki nr 5/2), 10, 11, 12/2, 20 w obrębie 33. Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr: 4/1 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 9 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 23/8 – obręb 33 (ul. Inżynierska), 23/12 – obręb 33 (ul. Legionów).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
30.08.2022
Data wejścia w życie:
30.08.2022
Utrata mocy:
15.09.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 30-08-2022
Kto opublikował: Magdalena Brończyk
Data publikacji: 30-08-2022 11:40:10
Kto zmodyfikował: Magdalena Brończyk
Data ostatniej modyfikacji: 30-08-2022 11:49:03
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A