Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25408952
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 256/2022

W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na przygotowaniu krótkiego (180-300 sekund) materiału filmowego dotyczącego hanzeatyckich korzeni Torunia.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.08.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Banaszczuk-Kisiel
Data wytworzenia: 31-08-2022
Kto opublikował: Paweł Czyża
Data publikacji: 31-08-2022 11:00:53
Kto zmodyfikował: Paweł Czyża
Data ostatniej modyfikacji: 31-08-2022 11:01:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A