Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25409076
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 258/2022

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 69, parterowego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok. 42 m2, składającego się z trzech części tj. części głównej i dwóch przybudówek, z dachem na belkach drewnianych pokrytym papą oraz demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką o długości ok. 34 mb. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
31.08.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał.1 Mapy i zdjęcia
- :zestawienie ofert
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Kazimierz Cetkowski
Data wytworzenia: 31-08-2022
Kto opublikował: Kamil Cierpiałkowski
Data publikacji: 31-08-2022 13:59:41
Kto zmodyfikował: Kamil Cierpiałkowski
Data ostatniej modyfikacji: 29-09-2022 12:13:58
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A