Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.12.2022

Liczba wejść na stronę: 23438941
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do użyczenia.WGN.6850.8.2022.EB., WGN>6845.193.2020.EB.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.09.2022
Data wejścia w życie:
02.09.2022
Utrata mocy:
24.09.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 02-09-2022
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 02-09-2022 11:20:21
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 02-09-2022 11:21:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A