Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913722
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zagospodarowanie przestrzenne 15/2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
05.11.2022
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść ogłoszenia
- :Pobierz projekt planu
- :Pobierz prognozę oddziaływania na środowisko
- :Pobierz rysunek planu
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Stasiak
Data wytworzenia: 14-09-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 14-09-2022 13:21:28
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 10:53:52
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A