Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 01.12.2022

Liczba wejść na stronę: 23438461
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.14.2018.IW - ul. Mickiewicza 89 lok. nr 14)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
19.09.2022
Utrata mocy:
11.10.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 16-09-2022
Kto opublikował: Iwona Więckowska
Data publikacji: 16-09-2022 12:46:55
Kto zmodyfikował: Iwona Więckowska
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2022 13:23:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A