Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913980
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022

Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
16.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
04.10.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść informacji (.docx)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 16-09-2022
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 16-09-2022 17:03:16
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 16-09-2022 17:04:26
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A