Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913474
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2022

Data zgromadzenia:12.10.2022
Godzina zgromadzenia:10.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:rozpoczęcie parking przy Orliku,przejście od skrzyżowania Drogi Starotoruńskiej i Szosy Bydgoskiej do Towimoru.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
20.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Dyr.WOL M.Lutowski
Data wytworzenia: 20-09-2022
Kto opublikował: Piotr Kalinowski
Data publikacji: 20-09-2022 16:30:39
Kto zmodyfikował: Piotr Kalinowski
Data ostatniej modyfikacji: 20-09-2022 16:31:29
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A