Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913413
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2021.1/2022

Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 271 z obrębu 69 przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu na halę usługowo – produkcyjną dla wyrobu laminatów poliestrowych (dz. nr 271 – obręb 69)”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 21-09-2022
Kto opublikował: Aleksandra Góra
Data publikacji: 21-09-2022 14:35:00
Kto zmodyfikował: Aleksandra Góra
Data ostatniej modyfikacji: 21-09-2022 14:36:01
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A