Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913584
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zgłoszenie z projektem budowlanym 351/2022

Informuję, że Pan Krzysztof Łaszewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spokojnej 18 w Toruniu (dz. nr 536 obręb 35)

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
23.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Magdalena Piernik
Data wytworzenia: 22-09-2022
Kto opublikował: Małgorzata Rudnicka
Data publikacji: 22-09-2022 09:36:35
Kto zmodyfikował: Małgorzata Rudnicka
Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2022 09:37:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A