Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913563
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733.2/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 324/5, 335/1, obręb 12, stanowiących pas drogowy ul. Popiełuszki w Toruniu, na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 4/ Rybaki 3-5.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
22.09.2022
Data wejścia w życie:
22.09.2022
Utrata mocy:
07.10.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :obwieszczenie o zakończeniu i uzgodnieniach
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Małgorzata Adamska
Data wytworzenia: 22-09-2022
Kto opublikował: Dawid Kołodzicki
Data publikacji: 22-09-2022 14:44:12
Kto zmodyfikował: Dawid Kołodzicki
Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2022 14:45:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A