Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913758
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 284/2022

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: 1. założenie punktów pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych o długości do 1,5 m w studniach systemu odwodnienia na terenie Fortu VI w Toruniu z dowiązaniem geodezyjnym, do pomiaru poziomu zalegania wód gruntowych; 2. wykonanie 1 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów z dokładnością do 0,1 cm powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego; 3.sporządzenie dokumentacji z serii pomiarowej, także w wersji elektronicznej z ilustracją graficzną zmian w lokalizacji punktów pomiarowych w odniesieniu do pomiaru zerowego, którego wyniki wraz z lokalizacją reperów udostępni Zamawiający w dniu podpisania umowy.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :treść ogłoszenia
- :formularz ofertowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 23-09-2022 12:11:22
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 12:13:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A