Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913754
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 285/2022

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zakupie i dostarczeniu 10 kwietników - wież kwiatowych.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :formularz ofertowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Anna Karmienko
Data publikacji: 23-09-2022 14:18:34
Kto zmodyfikował: Anna Karmienko
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 14:19:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A