Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913689
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zarządzenie PMT 343/2022

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2022
Data wejścia w życie:
23.09.2022
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :pobierz treść zarządzenia (.doc)
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Tak
Dokumenty nowelizowane:
Zarządzenie PMT 137/2020


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Marzenna Ruszkowska
Data publikacji: 27-09-2022 13:36:19
Kto zmodyfikował: Marzenna Ruszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2022 13:37:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A