Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 30.05.2023

Liczba wejść na stronę: 24509846
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.177.2022.EB

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.09.2022
Data wejścia w życie:
28.09.2022
Utrata mocy:
19.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miawsta Torunia
Kto wytworzył: Elżbieta Kowalska
Data wytworzenia: 28-09-2022
Kto opublikował: Elżbieta Bućko
Data publikacji: 28-09-2022 14:00:46
Kto zmodyfikował: Elżbieta Bućko
Data ostatniej modyfikacji: 28-09-2022 14:02:19
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A