Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657309
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Apel RMT 7/2009

w sprawie uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

Status dokumentu:
obowiązujący/aktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.05.2009
Data wejścia w życie:
21.05.2009
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A