Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23945951
Data (2023-02-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Apele RMT

Ilość dokumentów: 37
1-20 21-37 

Dokument Tytuł Data
Apel RMT 5/2022w sprawie podjęcia działań w celu ochrony części terenów położonych w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu. 09.06.2022
Apel RMT 4/2022w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z dawnej biblioteki króla Macieja Korwina, znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 17.02.2022
Apel RMT 3/2021w sprawie podjęcia działań w celu ochrony terenów zieleni przy ul. Waryńskiego. 16.12.2021
Apel RMT 2/2021o wypracowanie i wdrożenie przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych mechanizmów rekompensujących utratę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT. 17.06.2021
Apel RMT 1/2019w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów. 21.11.2019
Apel RMT 7/2018o kontynuowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów 19.04.2018
Apel RMT 6/2017w sprawie podjęcia oraz zintensyfikowania przez organy administracji rządowej oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego działań na rzecz kompleksowej polityki w walce z emisją szkodliwych substancji do powietrza. 23.11.2017
Apel RMT 5/2017w sprawie budowy portu przeładunkowego w Toruniu. 23.11.2017
Apel RMT 4/2016w sprawie lokalizacji siedziby Izby Administracji Skarbowej w Toruniu. 21.07.2016
Apel RMT 3/2016w sprawie zachowania autonomii i integralności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 12.05.2016
Apel RMT 2/2016w sprawie realizacji budowy drogi ekspresowej S 10 między Toruniem i Bydgoszczą. 25.02.2016
Apel RMT 1/2015dotyczy wpisania drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz połączenia Torunia w węźle Toruń Południe (Czerniewice) autostrady A1 z drogą krajową nr 91. 22.01.2015
Apel RMT 8/2014w sprawie wprowadzenia bezpłatnego przejazdu autostradą A1 na odcinku między węzłami Turzno-Czerniewice oraz przywrócenia bezpośredniego połączenia Torunia z węzłem Czerniewice. 04.09.2014
Apel RMT 7/2014o zmianę ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 10.04.2014
Apel RMT 6/2014ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 20.03.2014
Apel RMT 5/2013w sprawie dofinansowania inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. 05.09.2013
Apel RMT 4/2012o uczczenie i zachowanie w pamięci tragicznych wydarzeń sprzed 31 lat związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. 13.12.2012
Apel RMT 3/2011w sprawie bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia na odcinku Czerniewice-Lubicz. 02.06.2011
Apel RMT 2/2011w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego. 12.05.2011
Apel RMT 1/2011w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w zakresie pozyskania środków na dofinansowanie przebudowy ul. Nieszawskiej. 24.02.2011

1-20 21-37 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A