Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 25.02.2018

Liczba wejść na stronę: 7880498
Data (2018-02-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 86
1-20 21-40 41-60 61-80 81-86 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 1/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 29.01.2018
Inne dokumenty 31/2017Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 15.11.2017
Inne dokumenty 30/2017Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2017 r.: Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia l0 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa zawiadamiam o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2017 z dnia 27 października 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ, z dnia 11 maja 2017 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu". 07.11.2017
Inne dokumenty 29/2017Urząd Miasta Torunia otrzymał kolejną rekomendację systemu zarządzania jakością na zgodność z wymogami ISO 9001:2008 20.10.2017
Inne dokumenty 28/2017Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że dnia 19 września 2017 r. została wydana decyzja nr 15/2017, znak: WIR.V.7820.19.2017.MM, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 2 - rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego w Toruniu. 04.10.2017
Inne dokumenty 27/2017Zawiadomienie Wójta Gminy Lubicz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny - 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny - 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13, 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 431/4, 563/2, 563/1, 431/1, 431/5, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017
Inne dokumenty 26/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na nieruchomościach oznaczonych działkami w obrębie 0054 Toruń numer ewidencyjny – 24/15, 3, w obrębie 0004 Grębocin numer ewidencyjny – 205, 206/5, 206/3, 206/2, 206/6, 207/3, 207/2, 208/2, 208/1, 209/2, 209/3, 836/3, 210/2, 210/12, 211/2, 110/1, 639/2, 639/3, 639/13, 639/1, 638, 632/2, 630, 631/2, 631/3, 631/1, 622, 568/9, 566/2, 568/7, 566/3, 568/6, 566/4, 568/13, 567, 234/2, 213, 216/3, 220/23, 220/10, 216/1, 216/6, 220/13; 220/22, 220/21, 220/32, 220/34, 219, 413/2, 416, 413/1, 412/2, 411/12, 411/11, 411/6, 410/3, 452/5, 452/4, 432/8, 421/3, 421/7, 421/8, 419/8, 419/14, 419/15, 419/16, 419/5, 419/13, 418, 431/8, 43114, 563/2, 563/1, 431/1, 43115, 464/2, 564/1, 572/1, 572/3, 571/1, 565/9, 565/7, 565/5, 431/7, 417/2, 417/1, 452/1, 452/2, 452/3. 18.08.2017
Inne dokumenty 25/2017Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 2 – rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego w Toruniu". 14.08.2017
Inne dokumenty 24/2017Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3a – rozbudowa drogi krajowej nr 80 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku 229 m od Drogi Starotoruńskiej w kierunku Bydgoszczy". 14.08.2017
Inne dokumenty 23/2017Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 04.08.2017
Inne dokumenty 22/2017Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Drwęcy 28.07.2017
Inne dokumenty 21/2017Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, z dnia 11 lipca 2017 r., o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości. 17.07.2017
Inne dokumenty 20/2017Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Wójt Gminy Wielka Nieszawka podaje się do wiadomości, że dnia 22.06.2017 r. wydana została, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski i Burmistrzem Ciechocinka, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka. 29.06.2017
Inne dokumenty 19/2017obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka" 31.05.2017
Inne dokumenty 18/2017Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń" 31.05.2017
Inne dokumenty 17/2017Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy ul. Kresowej 29.05.2017
Inne dokumenty 16/2017Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka. 26.05.2017
Inne dokumenty 15/2017Obwieszczenie - Starosta Toruński zawiadamia, że dnia 25 maja 2017 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.4.23.2017.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu. 26.05.2017
Inne dokumenty 14/2017OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień i opinii, działając w porozumieniu z. Prezydentem Miasta Torunia, Burmistrzem Ciechocinka i Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski, w dniu 04.05.2017 r. wydał ostateczną decyzję (znak RPI-6220.1.32.16) określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka". 08.05.2017
Inne dokumenty 13/2017Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 26.04.2017

1-20 21-40 41-60 61-80 81-86 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A