Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.07.2020
Data (2020-07-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 88
1-20 21-40 41-60 61-80 81-88 

Dokument Tytuł Data
Petycje 30/2020w sprawie kontynuowania Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni oraz obniżenia kryterium średniej ocen dla studentów ubiegających się o to stypendium. 13.07.2020
Petycje 28/2020Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Urzędu Miasta w 2019 r. 03.07.2020
Petycje 29/2020Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej. 25.06.2020
Petycje 27/2020Petycja w sprawie powołania pełnomocnika lub zespołu ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. 19.06.2020
Petycje 26/2020Petycja w sprawie udostępnienia na stronie BIP Urzędu Miasta Torunia rejestru kontroli zewnętrznych Gminy Miasta Toruń. 19.06.2020
Petycje 25/2020Petycja w sprawie poszerzenia oferty karty Moja Starówka. 17.06.2020
Petycje 24/2020Petycja w sprawie corocznych konsultacji społecznych budżetu miasta. 17.06.2020
Petycje 23/2020Petycja w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Torunia. 17.06.2020
Petycje 22/2020Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 02.06.2020
Petycje 21/2020Petycja w sprawie budowy drogi w ciągu ul. Sezamkowej w Toruniu. 26.05.2020
Petycje 20/2020Petycja w sprawie likwidacji wysp ciepła. 31.03.2020
Petycje 19/2020Petycja w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zielony plan dla Torunia, jako aktu prawa miejscowego. 31.03.2020
Petycje 18/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 24.03.2020
Petycje 17/2020Petycja ws. stworzenia systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla osób rozliczających się z Urzędem skarbowym w Toruniu. 18.03.2020
Petycje 16/2020Petycja ws. wprowadzenia biletu rocznego na komunikację miejską z możliwością opłaty abonamentowej. 18.03.2020
Petycje 15/2020Petycja ws. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji pociągiem na czas remontu starego mostu drogowego na drugą stronę Wisły. 18.03.2020
Petycje 14/2020Petycja ws. wprowadzenia jednego biletu w Toruniu i Bydgoszczy na autobus,tramwaj i pociąg. 18.03.2020
Petycje 13/2020Petycja o przeprowadzenie "forum odpadowego" 18.03.2020
Petycje 12/2020Petycja o fałszywe ograniczniki prędkości. 17.03.2020
Petycje 11/2020Petycja o budowanie dróg w technologii betonowej. 17.03.2020

1-20 21-40 41-60 61-80 81-88 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A