Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23946207
Data (2023-02-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Rezolucje RMT

Ilość dokumentów: 6

Dokument Tytuł Data
Rezolucja RMT 1/2016w sprawie wybudowania sieci wodociągowej w ul. Winnica. 07.04.2016
Rezolucja RMT 3/2012w sprawie możliwości budowy nowej linii tramwajowej do lewobrzeżnej części Torunia. 17.05.2012
Rezolucja RMT 2/2011w sprawie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych w granicach administracyjnych Torunia. 28.07.2011
Rezolucja RMT 1./2010w sprawie ulicy Nieszawskiej w Toruniu. 16.12.2010
Rezolucja RMT 1/2010w sprawie lokalizacji oraz utworzenia zastępczej, tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Toruniu. 18.03.2010
Rezolucja RMT 1/2005w sprawie lokalizacji mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Toruniu w ciągu drogi krajowej nr 15. 17.02.2005


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A