Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8971020
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania

Ilość dokumentów: 59
1-20 21-40 41-59 

Dokument Tytuł Data
Sprawozdania 6/2018Toruń 2014-2018. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VII kadencji samorządu terytorialnego. 18.10.2018
Sprawozdania 5/2018Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 12.06.2018
Sprawozdania 4/2018Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2017 roku. 21.05.2018
Sprawozdania 3/2018Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2017 roku. 26.04.2018
Sprawozdania 2/2018Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2017 r. 11.04.2018
Sprawozdania 1/2018Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2017. 11.04.2018
SprawozdaniaSprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2016 roku. 04.09.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji Uchwały nr 175/2015 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 19.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2016 r. 19.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2016. 14.06.2017
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji uchwały nr 892/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2015 r. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2015. 31.05.2016
SprawozdaniaSprawozdanie z realizacji Uchwały nr 656/2013 Rady Miasta Torunia z dnia 21.11.2013 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń w 2014 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30.04.2015
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2014 r. 31.03.2015
SprawozdaniaSprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w 2014 r. 31.03.2015
SprawozdaniaToruń 2010-2014. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VI kadencji samorządu terytorialnego. 31.10.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za I półrocze 2014 r. 29.08.2014
SprawozdaniaSprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2013 r. 30.05.2014
SprawozdaniaSprawozdanie za rok 2013 z wykonania uchwały Nr 441/2012 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z wykonania Uchwały Nr 440/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017. 30.05.2014

1-20 21-40 41-59 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A