Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23946021
Data (2023-02-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania

Ilość dokumentów: 77
1-20 21-40 41-60 61-77 

Dokument Tytuł Data
Sprawozdania 4/2022Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2021. 02.06.2022
Sprawozdania 3/2022Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 31.05.2022
Sprawozdania 2/2022Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2021 r. 31.03.2022
Sprawozdania 1/2022Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2021 roku. 10.02.2022
Sprawozdania 4/2021Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 17.06.2021
Sprawozdania 3/2021Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2020. 25.05.2021
Sprawozdania 2/2021Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2020 r. 26.03.2021
Sprawozdania 1/2021Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2020 roku. 11.03.2021
Sprawozdania 4/2020Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 10.06.2020
Sprawozdania 3/2020Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2019. 29.05.2020
Sprawozdania 2/2020Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2019 r. 10.04.2020
Sprawozdania 1/2020Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 roku. 05.02.2020
Sprawozdania 6/2019Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2018. 14.02.2020
Sprawozdania 5/2019Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 03.06.2019
Sprawozdania 4/2019Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2018. 31.05.2019
Sprawozdania 3/2019Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Torunia w 2018 roku. 21.05.2019
Sprawozdania 2/2019Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2018 r. 04.04.2019
Sprawozdania 1/2019Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 roku 15.02.2019
Sprawozdania 6/2018Toruń 2014-2018. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VII kadencji samorządu terytorialnego. 18.10.2018
Sprawozdania 5/2018Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 12.06.2018

1-20 21-40 41-60 61-77 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A