Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.07.2017

Liczba wejść na stronę: 7061607
Data (2017-07-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2511
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 422/2017 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie konkursów studialnych urbanistyczno-architektonicznych na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego) oraz na zagospodarowanie Kępy Bazarowej, wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego 19.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 421/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu. 18.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 420/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Grill pod daszkiem" przy ul. Gagarina w Toruniu. 18.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 419/2017 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na „Rozbudowa leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku”. 17.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 418/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy mocy cieplnej wykorzystywanej w odniesieniu do mocy zamówionej dla wytypowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej węzłów ciepłowniczych 14.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 417/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na dostawę i wdrożenie programu zastępującego obecnie używany w GMT program „licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewóz rzeczy i osób”. 10.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 416/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z planowanym przez Gminę Miasta Toruń pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla modernizacji obiektów użyteczności publicznej, zapraszam do złożenia oferty na wyliczenie efektu ekologicznego dla 6 budynków 07.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 415/2017 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania badania społecznego nt. potrzeb i oceny jakości życia mieszkańców miasta Torunia oraz przygotowania raportu i prezentacji z badania - WYDŁUŻENIE TERMINU 07.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 414/2017 Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 10.000 kart plastikowych, niespersonalizowanych, dwustronnie zadrukowanych zgodnie z projektem Zamawiającego 07.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 413/2017 Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ul: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b w Toruniu. 07.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 412/2017 Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia wstępnej wyceny opracowania pt. "Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu" 06.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 411/2017 Wydział Informatyki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na: wdrożenie narzędzia do monitorowania poziomu satysfakcji klientów współpracującego z Elektronicznym Systemem Obiegu Dokumentów. 04.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2017 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na „Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia nad platformą dla osób niepełnosprawnych w toalecie miejskiej na Rynku Staromiejskim w Toruniu” 04.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace pt. „częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego z zabezpieczeniem pozostałej części” przy ul. Pałubickiego 11 w Toruniu. 03.07.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2017 Oczyszczenie terenów będących własnością Gminy Miasta Toruń z odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05* - materiały budowlane zawierające azbest. 30.06.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2017 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostarczenia na adres ul. M.Skłodowskiej Curie 82/84, 87-100 Toruń, sprzętu i wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", wg specyfikacji zawartych w załącznikach nr 1-4. 30.06.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2017 Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej, w celu rozpoznania rynku, na sukcesywne wykonywanie materiałów promocyjnych takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty , papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia wizualizacją. 29.06.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 405/2017 Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia. 29.06.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 404/2017 Referat Administracyjny Wydziału Organizacji i Kontroli Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia. 29.06.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2017 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie aktualizacji studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap I”. 29.06.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A