Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322703
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3590
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 312/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Zmian sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu". 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 311/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 310/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztu stalowego, aluminiowego lub z włókna szklanego usztywniającego choinkę zamontowaną na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 18.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 309/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 17.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 308/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zielona Oaza" – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 16.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 307/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia w okresie od 01.10.2019r.do 30.09.2020r. 15.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 306/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie parkingu o nawierzchni gruntowej przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu. 12.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 305/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na miejskim placu zabaw przy ul Wojska Polskiego 31-36 w Toruniu. 12.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 304/2019Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 12.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 303/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę 42 mikrofonów konferencyjnych do sali obrad Rady Miasta Torunia. 11.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 302/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów : • Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11, • Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu • Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja X Liceum Ogólnokształcącego im. Prof. Stefana Banacha w Toruniu odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej 10.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 301/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania pn. ,,Zmian sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu’’. 09.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 300/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji promocji miasta Torunia. 09.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 299/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż pochwytu jednostronnego na schodach terenowych w dwóch różnych poniższych lokalizacjach w Toruniu. Pochwyt z rury stalowej okrągłej ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na czarno, montowany do istniejących schodów terenowych poprzez 3 lub 4 słupki. 08.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 298/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 08.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 297/2019Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż dwóch kontenerów mających stanowić Mobilny Dom Kultury w Kaszczorku w Toruniu. 05.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 296/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zielona Oaza" – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 04.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 295/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji świetlnej kościoła pw. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu. 03.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 294/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia powtórnie zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania "Programu ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989". 02.07.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 293/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 5000 kart plastikowych niespersonalizowanych dwustronnie zadrukowanych zgodnie z projektem Zamawiającego. 01.07.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A