Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 26.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8108494
Data (2018-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2945
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul: Legionów 220 i Bydgoskiej 5 26.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2018Referat Obsługi Informatycznej Biura Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na realizację usługi polegającej na podłączeniu budynku Szkoły podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 do sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń. 26.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie usługi bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiFi (hot-spotów) w obszarze Rynku Staromiejskiego oraz Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla obsługi projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę 30 sztuk dystrybutorów i dostawę wody do dystrybutorów w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na wymianę kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie koncepcji zmian w organizacji ruchu w układzie drogowym miasta w związku z przewidywanymi utrudnieniami podczas modernizacji mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu oraz przebudowy ul. Chopina, Alei św. Jana Pawła II, placu Artylerii Polskiej, Wałów gen. W. Sikorskiego, pl. Niepodległości.” 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Przygotowanie dokumentacji projektowej – minimum projektu budowlanego – umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Przy Kaszowniku na potrzeby połączenia szafy sterowniczej SIP z nowymi peronami autobusowymi”. 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na korektę koron drzew, wycięcie drzewa, frezowanie korzenia drzewa oraz zebranie gałęzi, śmieci, zagrabienie liści wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej celem rozpoznania rynku na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul.Legionów 220 i Bydgoskiej 5. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2018Wydział Prawny we współpracy z Wydziałem Edukacji prosi o składanie ofert na obsługę prawną. 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 19.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację dzieła: przygotowanie gotowych do publikacji materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia i imprezy odbywające się na terenie miasta Torunia oraz działalność toruńskiego samorządu. 18.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67A w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę kostki dziennikarskiej – rozdzielacza sygnału dla Urzędu Miasta Torunia. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup licencji dla istniejącego w UMT oprogramowania Oracle Database w wersji Standard Edition 2 NUP ( z możliwością downgrade’u do Standard Edition) – licencja na 2 lata dla 25 użytkowników. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2018Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w mi. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na: sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Torunia za rok 2017 wraz z pełną dokumentacją opisową. 16.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A