Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.05.2017
Data (2017-05-28)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 2444
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 355/2017 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie plakatów i ulotek (naświetlenie i druk), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 26.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 354/2017 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie materiałów poligraficznych (naświetlenie i druk) plakatów typu Citylight, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 26.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 353/2017 zapytanie ofertowe- Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych w okresie od 10 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. 26.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 352/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Rydygiera i ul. Łyskowskiego w Toruniu. 26.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 351/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i trwały montaż do podłoża instalacji z klocków LEGO w postaci 3 pełnowymiarowych figur Tytusa, Romka i ATomka. 25.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 350/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na teren rekreacyjny przy ul. Świerkowej w Toruniu. 25.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż trybuny przy boiskach do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 25.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2017 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych. 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2017 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania pn. „Remont konserwatorski Bramy Mostowej i odwachu”. 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2017 Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie parkletów według dołączonych projektów 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 345/2017 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na „Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu” 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2017 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie chwastów na terenie Gminy Miasta Toruń. 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 241/2017 Dostawa i montaż 2 sztuk szlabanów w celu wyłączenia z ruchu kołowego drogi leśnej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Rudackiej oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 48, obręb 66 oraz numerem 226, obręb 67. 24.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2017 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi przejazdu po Toruniu zabytkowym angielskim autobusem piętrowym - z otwartym piętrem (Double Decker Cabrio) - z liczbą miejsc siedzących dla minimum 40 osób. 23.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 242/2017 Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na usługę kupna biletów lotniczych 23.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 240/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie : tester sieciowy 23.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 239/2017 Urząd Miasta Torunia ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi: 1) Audytu rekompensaty ex-post za 2016 r. dla spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu z tytułu wykonywania zadań własnych gminy; 2) Audytu funkcjonowania systemu rachunkowości w Spółce w zakresie podziału kosztów wspólnych (pośrednich, ogólnozakładowych) dotyczących działalności odbioru odpadów. 23.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 238/2017 Wydział Informatyki 87-100 Toruń ul. Legionów 220 zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie dysków SSD SAS, dysków Dell, pamięci Kingstom i wkładek SFP 23.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 237/2017 Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont kanalizacji (usunięcia awarii), wymianę posadzki, drzwi i tynków (w tym osuszanie i odgrzybianie) w pomieszczeniach magazynowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 22.05.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 236/2017 Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Grill pod daszkiem" przy ul. Gagarina w Toruniu. 22.05.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A