Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322540
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2136
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 88/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu . 12.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 84/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 11.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 86/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ‘Likwidację podziemnego składu opału przy ul. Rabiańskiej w Toruniu”. 09.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 85/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w Toruniu”. 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 08.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 87/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 04.07.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 82/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 28.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 79/2019Przetarg nieograniczony na „Remont i uszczelnienie kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4”. 21.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 80/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu 19.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 75/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Dla dorosłych i dla dzieci – budowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oś. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 w Toruniu”. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 71/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2019Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem tablic wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zapraszamy do zabawy- rozbudowa z przebudową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu.” 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2019Przetarg nieograniczony na "Garbatą Ścieżkę Rowerową" wzdłuż ul. Szosa Lubicka i Przy Skarpie w Toruniu. 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2019Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów 210 w Toruniu. 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 70/2019Przetarg nieograniczony na: wykonania zadania pn.„W zdrowym ciele zdrowy duch” - modernizacja placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2019Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2019Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w zakresie komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 13.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A