Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 16.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8471028
Data (2018-08-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2016
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „wybudowanie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 13 lokalizacji, uruchomienie 11 nowych punktów kamerowych oraz modernizacja 2 punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta”. 16.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 143/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie serwerami i systemami informatycznymi w Wydziale Geodezji i Kartografii. 14.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 14.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2018Przetarg nieograniczony na budowę rurociągu światłowodowego 3xHDPE 40mm w relacji: istniejąca studnia kablowa przy budynku ZDZ ul. Żółkiewskiego 37/41 – projektowana studnia kablowa przy ul. Żółkiewskiego 33 w Toruniu. 13.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2018Przetarg nieograniczony na „Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych >>Młody Las<< przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 10.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 135/2018Przetarg nieograniczony na: zakup powierzchni informacyjno-reklamowej w cyklu artykułów o tematyce samorządowej, informujących o miejscach, wydarzeniach oraz projektach, a także tytuł partnera cyklu, który ukaże się w prasie o zasięgu ogólnopolskim: tygodniku, dzienniku informacyjnym i dzienniku o tematyce polityczno- prawnej 09.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2018Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”. 07.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 07.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 117/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn.” Część 1: Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu”. Część 2:. „Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-5 w Toruniu”. 07.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2018Przetarg nieograniczony na emisję 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 06.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2018Przetarg nieograniczony na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu, w ramach którego Wykonawca zrealizuje instalację fotowoltaiczną na budynkach w poszczególnych częściach zamówienia 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 128/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – część II w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej. 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 126/2018Przetarg nieograniczony -„Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu – zakres uzupełniający”. 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce”. 02.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”. 01.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 129/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 31.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 30.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 27.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 130/2018Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę Żłobka Miejskiego nr 2 w Toruniu. 27.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 127/2018Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta Torunia 26.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A