Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.04.2019
Data (2019-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 2108
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją Kupującemu oraz uruchomienie Systemu Kolejkowego we wskazanych budynkach Urzędu Miasta Torunia. 18.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2019Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wraz z instalacją Kupującemu kompletnego modułowego systemu serwerowego wraz z przełącznikiem do macierzy dyskowej z niezbędnym wyposażeniem. 17.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2019Przetarg nieograniczony na:część 1- zakup i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu kompletnego Archiwizatora poczty elektronicznej . część 2- dostarczenie licencji dla BAR-SF-1056674 Instant Replacement – na okres 2 lat i świadczenie usługi wsparcia technicznego dla BAR-SF-1056674 Energize Updates – na okres 2 lat 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu. 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2019Przetarg nieograniczony na dostawę 25 kamer stacjonarnych 19 kamer szybkoobrotowych oraz rozszerzenie (upgrade) 78 posiadanych licencji w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta. 15.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap IV – tj. termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi Zespołu Szkół nr 10 (budynek Liceum i Gimnazjum) przy ul. Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu 10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2019Przetarg nieograniczony na: publikację cyklicznej wkładki informacyjnej dla mieszkańców Torunia, stanowiącej integralną część tytułu prasowego - dziennika, tygodnika lub dwutygodnika ukazującego się na terenie miasta Toruń w 2019 r. 10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 08.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej. 08.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 41/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 02.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 33/2019Przetarg nieograniczonu na rewitalizację Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu 02.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 44/2019Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasta Toruń wraz z wybranymi jednostkami. Dokumentacja przetargowa znajduje się po adresem: https://www.eib.com.pl/#Przetargi w zakładce Gmina Miasta Toruń 01.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap III – tj. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej BOM Nr 1 ZGM przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu. 29.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2019Przetarg nieograniczony na Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu na potrzeby MOPR 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu.” 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem -etap I (parter) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 35/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. 27.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2019Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu” 18.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A