Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.09.2017
Data (2017-09-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1825
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 182/2017Dostawa energii elektrycznej 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 181/2017Przetarg nieograniczony na „Modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej na O/M Na Skarpie w Toruniu przy ul. Bolta 2/ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15. 22.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2017Przetarg nieograniczony na opracowanie „studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w Toruniu. 21.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 183/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta”. 21.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 176/2017Przetarg nieograniczony wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich Toruniu” w granicach terenu obejmującego działki geodezyjne nr 206, 207/2 obręb 6 w Toruniu. 19.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 178/2017Przetarg nieograniczony na prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego, zagospodarowanie otoczenia – etap II oraz prace konserwatorsko – remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona o konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 18.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2017Przetarg nieograniczony „Rubinkowo chce ćwiczyć, rewitalizacja boiska przy ul. Ludwika Rydygiera 23a/ ul. Zygmunta Mocarskiego 4 w Toruniu - Etap I”. 18.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 180/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Lubię moją szkołę – budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 15.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 177/2017Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie basenów letnich wraz z zapleczem przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robot budowlanych. 11.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 166/2017Przetarg nieograniczony na realizację prac konserwatorskich dla zadania „Prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura”, w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II. 11.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 175/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Wielobranżowa koncepcja projektowa zadania pn. „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 08.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 174/2017Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości odtworzeniowej nakładów budowlanych i składników roślinnych dla potrzeb Gminy Miasta Toruń. 04.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 171/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi promocji miasta Torunia w ramach przewozu pasażerów na trasie z Torunia do Portu Lotniczego Bydgoszcz w Białych Błotach oraz z Portu Lotniczego Bydgoszcz do Torunia poprzez eksponowanie reklamy na taborze obsługującym powyższe połączenie. 01.09.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. 28.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 168/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Czas na Brzezinę – rewitalizacja terenu boiska przy ul. Zofii Nałkowskiej w Toruniu” 25.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 164/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku UMT przy ul. Batorego 38-40 w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową schodów zewnętrznych i budową platformy dla niepełnosprawnych. 23.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 167/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Sport to zdrowie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu 22.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 156/2017Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie basenów letnich wraz z zapleczem przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robot budowlanych 21.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 161/2017Przetarg nieograniczony - „Termomodernizacja budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu”. 19.08.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. 1. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych z budynku SP nr 2 przy ul. Targowej 15/1 na parter budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Pająkowskiego 44/52 w Toruniu 2. Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w SP nr 6 przy ul Łąkowej 13 w Toruniu 3. Przeniesienie oddziału przedszkolnego z I piętra na parter w ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej 3/5 w Toruniu 4. Modernizacja sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu. 17.08.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A