Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 26.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8108498
Data (2018-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1945
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu 26.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2018Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu 25.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 25.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu”. 24.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia wynikającego z projektu budowlanego dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. UWAGA obowiązuje złożenie JEDZ w formie elektronicznej. 24.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym JAR w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: część 1: Remont elewacji sali gimnastycznej oraz klubu ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. część2: Termomodernizacja budynku Generałówki Centrum Kultury Zamek Krzyżacki przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu, część 3: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2018Przetarg nieograniczony na na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2018przetarg nieograniczony na Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: Projekt sali gimnastycznej przy SP nr 11 ul. Jurija Gagarina 36 w Toruniu ( dz. 53, 80, 82/3, 74/1, 79/1 obr.19 oraz inne, które wynikną np. z warunków przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej ). 18.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 60/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych GMT w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów i routerów mobilnego Internetu 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2018Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 48/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 54/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 16.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2018Przetarg nieograniczony na budowę drogi pieszo – rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, etap II – zagospodarowanie terenów przyległych . 13.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 56/2018Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu – Etap I” . 11.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2018Przetarg nieograniczony na prace konserwatorsko – remontowe elewacji i stolarki okiennej w budynku Dworu Mieszczańskiego w ramach projektu „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – Etap II. 11.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A