Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.07.2017

Liczba wejść na stronę: 7061593
Data (2017-07-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia w trybie ustawy PZP

Ilość dokumentów: 1787
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2017 Przetarg nieograniczony na termomodernizacje wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 21.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 143/2017 Przetarg nieograniczony na dostawę 39 kamer szybkoobrotowych, zewnętrznych, PTZ, IP, fullHD, z zoomem optycznym min. x30, z zasilaczem i uchwytem montażowym oraz dostawa urządzeń do transmisji danych do rozbudowywanego i modernizowanego systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia 21.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2017 Przetarg nieograniczony na:wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Ocieplenie - termomodernizacja Zespołu Szkół nr 34 przy ul Włocławskiej 237/239 w Toruniu”. 21.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2017 Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznych na powietrzu:Część 1 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Anna”, wzdłuż chodnika pomiędzy budynkami ul. Stamma 2, a ul.Teligi 3 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 2 - „Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej na powietrzu w lokalizacji SM „Na Skarpie” nieruchomość „Bożena I”, na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 i 4 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych”. Część 3 - „Zaprojektowanie i wybudowanie placu rekreacyjnego dla dorosłych – siłowni zewnętrznej w lokalizacji SM „Rubinkowo”, od strony południowo – zachodniej budynków przy ul. Dziewulskiego 26 i Dziewulskiego 28 w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych 21.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 138/2017 Przetarg nieograniczony na : Opracowanie systemu bazodanowego, opartego na rozwiązaniach GIS, do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi dla Gminy Miasta Toruń, Zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych w Gminie Miasta Toruń,wdrożenie w Gminie Miasta Toruń aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych. 19.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 131/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i adaptacja części budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby MOPR”. 19.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. 18.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 115/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”. 18.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 109/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR Toruniu”. 18.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 121/2017 Przetarg nieograniczony -Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu. 17.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 108/2017 Przetarg nieograniczony na - wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 118 na potrzeby MOPR” . 17.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 105/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów lasów miejskich Toruniu” w granicach terenu obejmującego działki geodezyjne nr 206, 207/2 obręb 6 w Toruniu. 17.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2017 Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem –etap I oraz etap III ( windy towarowe )w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu. 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń obiektu SP 23 na punkt przedszkolny zlokalizowany w Toruniu przy ul. Osikowej 11. 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 128/2017 Przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i wykonanie alejek utwardzonych na cmentarzu parafialnym przy ul. Wymarzonej w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych. 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 126/2017 Przetarg nieograniczony -Zagospodarowanie terenu, dostawa i montaż windy zewnętrznej w budynku III LO przy ul. Raszei 1 w Toruniu przystosowanego na cele biblioteki. 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2017 Przetarg nieograniczony- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu”. 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2017 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy remont kuchni Etap III { I piętro - stołówka} w budynku Zespołu Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 w Toruniu 14.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2017 Przetarg nieograniczony na usługę zarządzania i koordynacji projektu pn. „Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim” 11.07.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Kompleksowy remont hali sportowej w Zespole szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu”. 10.07.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A