Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 16.11.2018

Liczba wejść na stronę: 8827578
Data (2018-11-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6455
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 358/2018w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 13.11.2018
Zarządzenie PMT 357/2018w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przesz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 09.11.2018
Zarządzenie PMT 356/2018w sprawie wprowadzenia zasad obsługi korespondencji składanej w sprawach związanych z realizacją inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 07.11.2018
Zarządzenie PMT 355/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 07.11.2018
Zarządzenie PMT 354/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 07.11.2018
Zarządzenie PMT 353/2018w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących planowanych do realizacji w ramach ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących 31.10.2018
Zarządzenie PMT 352/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zarządzenie PMT 351/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zarządzenie PMT 350/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.10.2018
Zarządzenie PMT 349/2018zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania 24.10.2018
Zarządzenie PMT 348/2018w sprawie powołania Rady Programowej samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 24.10.2018
Zarządzenie PMT 347/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 24.10.2018
Zarządzenie PMT 346/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 345/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespół Szkół Nr 1 w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 344/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 343/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 342/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 341/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 340/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 im. Janusza Korczaka w Toruniu 23.10.2018
Zarządzenie PMT 339/2018w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 23.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A