Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657135
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6988
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 88/2020w sprawie ustalenia regulaminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi26/Strumykowej 2 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 27.05.2020
Zarządzenie PMT 87/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 27.05.2020
Zarządzenie PMT 86/2020zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2050 27.05.2020
Zarządzenie PMT 85/2020w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu 25.05.2020
Zarządzenie PMT 84/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale 21.05.2020
Zarządzenie PMT 83/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej prze ul. akacjowej 19 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 21.05.2020
Zarządzenie PMT 82/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 21.05.2020
Zarządzenie PMT 81/2020w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul Bulwar Filadelfijski 20.05.2020
Zarządzenie PMT 80/2020zmieniające wysokości minimalnych stawek czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń w 2020 r. 20.05.2020
Zarządzenie PMT 79/2020w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 20.05.2020
Zarządzenie PMT 78/2020w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w roku 2020 20.05.2020
Zarządzenie PMT 77/2020w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia 14.05.2020
Zarządzenie PMT 76/2020w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 14.05.2020
Zarządzenie PMT 75/2020zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 13.05.2020
Zarządzenie PMT 74/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 13.05.2020
Zarządzenie PMT 73/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 08.05.2020
Zarządzenie PMT 72/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu 29.04.2020
Zarządzenie PMT 71/2020w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 23.04.2020
Zarządzenie PMT 70/2020zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 22.04.2020
Zarządzenie PMT 69/2020w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Toruń prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 8a 22.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A