Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 27.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8109159
Data (2018-04-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6184
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 89/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6a stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 5-5a w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 11.04.2018
Zarządzenie PMT 88/2018w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krasińskiego 55 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 11.04.2018
Zarządzenie PMT 87/2018zmieniające zarządzenie nr 373 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.10.2017 r. w sprawie powołania Sądu konkursowego do konkursu jednoetapowego, realizacyjnego na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II w Toruniu, pomiędzy Placem Artylerii i ul. Mikołaja Kopernika, obejmujących Skwer Lucjana Broniewicza i Plac Mariana Rapackiego 11.04.2018
Zarządzenie PMT 86/2018zmieniające zarządzenie nr 358 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt."Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani AZS do Portu Drzewnego", powołania Sadu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego, zmienione zarządzeniem nr 6 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.01.2018 r. 11.04.2018
Zarządzenie PMT 85/2018zmieniające zarządzenie nr 357 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. "Zagospodarowanie lewobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdanów i Zamku Dybowskiego", powołania Sądu konkursowego oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego, zmienione zarządzeniem nr 5 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.01.2018 r. 11.04.2018
Zarządzenie PMT 84/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020 11.04.2018
Zarządzenie PMT 83/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.04.2018
Zarządzenie PMT 82/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia 04.04.2018
Zarządzenie PMT 81/2018w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących a skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 04.04.2018
Zarządzenie PMT 80/2018w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki antykorupcyjnej 28.03.2018
Zarządzenie PMT 79/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Mostowej 5 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.03.2018
Zarządzenie PMT 78/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, wchodzących w skład budynków przy ul.Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 28.03.2018
Zarządzenie PMT 77/2018w sprawie ustalenia Regulaminu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Fortecznej 13, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 28.03.2018
Zarządzenie PMT 76/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 28.03.2018
Zarządzenie PMT 74/2018w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia 26.03.2018
Zarządzenie PMT 73/2018w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 21.03.2018
Zarządzenie PMT 72/2018w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 21.03.2018
Zarządzenie PMT 71/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 20.03.2018
Zarządzenie PMT 70/2018w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ulicy Mickiewicza, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego służebnościami przesyłu 14.03.2018
Zarządzenie PMT 69/2018w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Brzoskwiniowej 45 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 14.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A