Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Data (2019-01-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zarządzenia Prezydenta

Ilość dokumentów: 6517
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 22/2019w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych na 2019 rok oraz ustalenia trybu jej pracy 16.01.2019
Zarządzenie PMT 21/2019w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku oraz regulaminu jej pracy 16.01.2019
Zarządzenie PMT 20/2019w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski dotyczące zagospodarowania przyległych terenów w ramach programu "Moje Podwórko" 16.01.2019
Zarządzenie PMT 19/2019w sprawie ustalenia zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Torunia 16.01.2019
Zarządzenie PMT 17/2019w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2010 15.01.2019
Zarządzenie PMT 16/2019w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 15.01.2019
Zarządzenie PMT 15/2019w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu 15.01.2019
Zarządzenie PMT 14/2019w sprawie przyjęcia służebności gruntowych 09.01.2019
Zarządzenie PMT 13/2019w sprawie regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 12/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu w rejonie ulicy Łódzkiej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 09.01.2019
Zarządzenie PMT 11/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 10/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/5) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 9/2019w sprawie ustalenia Regulaminu pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 09.01.2019
Zarządzenie PMT 8/2019w sprawie ustalenia Regulaminu drugich ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu , w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 09.01.2019
Zarządzenie PMT 7/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska urzędnicze 09.01.2019
Zarządzenie PMT 6/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.01.2019
Zarządzenie PMT 5/2019w sprawie powołania Rady Sportu ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania 08.01.2019
Zarządzenie PMT 4/2019w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r.oraz w latach 2019-2021 02.01.2019
Zarządzenie PMT 3/2019w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 02.01.2019
Zarządzenie PMT 2/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Broniewskiego 76 02.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A