Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8971101
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 569
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Rubinowej Toruniu (dz. nr 878 – obręb 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Szosa Chełmińska 82 w Toruniu (dz. nr 47 w obrębie 2 i dz. nr 13/1 w obrębie 3) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 160/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Kruczej 17A w Toruniu (dz. nr 788 w obrębie 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 159/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Sadowej w Toruniu (dz. nr 67/1, 68, 62/1, 63/1 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 158/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 186/2, 186/3, 187, 273, 286, 287, 290/1, 318/1, 323, 396/1, 396/3, 396/4, 397, 428, 434 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 51A w Toruniu (dz. nr 214/3, 214/7 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 18A w Toruniu (dz. nr 47 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2018Informuję, że spółka Murapol Projekt Sp. z o.o.10 Sp. K. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 49, reprezentowana przez Pana Dariusza Pyrzewskiego - dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy wod.-kan. do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem ternu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Henryka Strobanda w Toruniu (dz. nr 162/2, 170 – obręb 30). 03.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2018Informacja o wydaniu zaświadczenia, że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z nowymi przyłączami dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hubego w Toruniu” – dz. nr 196, 198/1 w obrębie 30. 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o., dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu (dz. nr 21/155, 21/134, 21/156 – obręb 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 152/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 186/2, 186/3, 187, 273, 286, 287, 290/1, 318/1, 323, 396/1, 396/3, 396/4, 397, 428, 434 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 151/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy dla projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu (dz. nr 196, 231, 240, 245, 249, 250, 251, 252 z obrębu 30) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 150/2018Informacja PMT o wydaniu sprzeciwu do zgłoszenia spółki P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dotyczącego budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej – ul. Ugory/ Polna w Toruniu, dla potrzeb terenów Agencji Mienia Wojskowego (AMW) z siedzibą w Bydgoszczy (dz. nr: 78/1 – obręb 30, dz. nr 757/5, 757/33, 757/2, 753/2 – obręb 32). 16.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 149/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159B, reprezentowanego przez Pana Marcina Kaczmarka, z dnia 21 września 2018 r. (uzupełnionego w dniu 19 października 2018 r.), dot. przebudowy ulicy Pawiej w Toruniu obejmującej przebudowę nawierzchni drogi oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej (dz. 39/18, 43/1, 39/9, 39/11 – obręb 25)”– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu dot. budowy sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres M1 i M1.1 (dz. nr 42/5 z obrębu 21; dz. nr 213/4, 127, 131, 134/2 z obrębu 22; dz. nr 128/7, 128/15, 38/4, 117/1, 116/1, 128/9, 141/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 140/1, 114/1, 142/2, 115, 37/4, 37/9, 35/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 35/9), 35/8, 35/10, 34, 46, 52/1, 52/6, 52/2, 53/3, 53/6, 52/3, 58/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 147/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dla obszaru położonego przy drodze dojazdowej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu (dz. nr 84/2, 88/2, 98, 102, 108/1, 111/1, 116/1, 120/1, 167 z obrębu 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 08.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 146/2018Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z nowymi przyłączami dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Hubego 21-29 w Toruniu (dz. nr 196, 198/1 – obręb 30) 05.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2018Informuję, że Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej do 1 kV przy ul. Działowskiego w Toruniu (dz. nr 49/12, 49/14, 49/42, 51/14 w obrębie 51) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 05.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Tarnowskiej 51A w Toruniu (dz. nr 214/3, 214/17 – obręb 53). 02.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Tarnowskiej 18A w Toruniu (dz. nr 47 – obręb 53). 02.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A