Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.09.2017
Data (2017-09-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 379
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 152/2017Informuję, że Pani Dorota Uniewska i Pan Adam Pacyno, dokonali zgłoszenia budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Kuncewiczowej 6 w Toruniu (dz. nr 18/47, 18/57 – obr. 34) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 151/2017Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV przy ul. Piernikarskiej/Św. Jakuba w Toruniu (dot. dz. nr 126/2, 123, 71, 72, 137 w obrębie 17) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 12.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 150/2017Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Reja 2” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Reja 2” typu MBST 20/630 wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Fałata 46A w Toruniu (dz. nr 119/13 – obr. 5) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zmianami). 12.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 149/2017Informuję, że Energa – Operator S.A., Oddział w Toruniu, przy ul. gen. Bema 128, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MUw 20/400 oraz budowy małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Chrobrego 2” typu MBST 20/630 wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nN 0,4 kV, przy ul. Bażyńskich 40B w Toruniu (dz. nr 106/18 – obr. 11) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zmianami). 11.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Tomasza Dzięcioła - dokonała zgłoszenia rozbiórki stacji transformatorowej „Marchlewskiego” typu MUw 20/400 oraz budowę małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Hallera” typu MBST 20/630 wraz z linia kablowa SN 15Kv przy ul. Hallera 47A w Toruniu - dz. nr 33 obr. 71 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 11.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 147/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Magnetix Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 9 w Cierpicach, reprezentowana przez Pana Jarosława Schwarz – Prezesa Zarządu dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Aleksandrowskiej 32-34 w Toruniu” (dz. nr 361, 364, 391 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 08.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 146/2017Informacja o sprzeciwie do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu po byłym zakładzie MERINOTEX (ciąg południowy) przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/23, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 06.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Firmy Handlowo – Produkcyjnej LUX Adolf Plewa dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego oraz abonenckiej stacji transformatorowej Sn-15 kV przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dot. dz. nr 127 w obrębie 43) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 05.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2017Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego w Toruniu (dz. nr 149, 201, 202, 218, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 04.09.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2017Informuję, o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia EDF Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala reprezentującego Bene – Bud Firmę Inżynieryjną Janusz Szynal Pracownię Projektową przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci osiedlowej ciepłowniczej w ulicy Kopernika oraz ul. Ducha Św. wraz z przyłączem cieplnym do kamienicy zlokalizowanej przy ul. Ducha Św. 19 w Toruniu na terenie działek nr 141, 142, 147 obr. 14. 30.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowych nn – 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 15, 19 i 21a w Toruniu (dot. dz. nr 100/4, 110, 111, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 148/4 w obrębie 2) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 24.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2017Informuję, o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia EDF Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala reprezentującego Bene – Bud Firmę Inżynieryjną Janusz Szynal Pracownię Projektową przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci osiedlowej ciepłowniczej w ulicy Kopernika w Toruniu na terenie działki nr 142 obr. 14 ( w związku z likwidacją węzła grupowego cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Ducha Św. 8-10 i nowym sposobem zasilania w ciepło istniejących budynków przy ul. Kopernika 19 i 21). 23.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2017Informacja PMT o złożeniu przez Gminę Miasta Toruń poprzez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Pana Marcina Maksima - zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Toruniu (dz. nr 745/15, 677/2, 792, 823 – obr. 32). 16.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2017Informuję, że Firma Handlowo – Produkcyjna LUX Adolf Plewa dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego oraz abonenckiej stacji transformatorowej Sn-15 kV przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dot. dz. nr 127 w obrębie 43) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 16.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2017Informuja PMT o złożeniu przez spółkę Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie przy ul. Podmurnej w Toruniu. 11.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2017Informuję, że Pan Zbigniew Ziętek, w dniu 3 sierpnia 2017 r., dokonał zgłoszenia budowy odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla budynków nr 71A i 71B przy ul. Krakowskiej w Toruniu (dz. nr 272/5, 707/4 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 11.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2017Informuję, że w dniu 9 sierpnia 2017 roku Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla posesji przy ul. Łódzkiej 118 w Toruniu na terenie działek nr: 551/1, 552/2, 562/1, 564/1, 564/4 w obrębie 74. 10.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2017Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu – etap I w ulicy Golubskiej, Projektowanej CLXXIII-V w Toruniu na terenie działek nr: 305/1, 306/6, 297/52, 288/5, 298/20, 312/5, 313/6, 302/22, 298/41, 298/15, 299, 300, 291/5, 291/7, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 306/2 obręb 68. 10.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2017Informuję, że EDF Toruń S.A. z siedziba przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu poprzez pełnomocnika Pana Janusza Szynala - Firma Inżynieryjna Bene - Bud Janusz Szynal przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu w dniu 8 sierpnia 2017 roku dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Kopernika i Św. Ducha w Toruniu wraz z budowa przyłącza cieplnego do budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Św. Ducha 19 w Toruniu na terenie dz. nr 141, 142, 147 obręb 14. 09.08.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, dotyczącego rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Łącznej w Toruniu (dz. nr 999, 1000, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1200/6 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 08.08.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A