Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 23.10.2020
Data (2020-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 926
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 217/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na budowie przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30) – etap I (budynki 1, 2, 3, 4) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170, 183 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 216/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Murapol Real Estate S.A., z siedzibą przy ul. Partyzantów 49 w Bielsku – Białej, reprezentowanej przez Pana Dariusza Pyrzewskiego, dla inwestycji polegającej na przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych i parkingów oraz instalacją hydrantową przy ul. Strobanda 16 w Toruniu (dz. nr 187, 170 – obręb 30) – etap II (budynki 5, 6, 7, 8, 9) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Obszar oddziaływania: dz. nr 187, 170 – obręb 30 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 215/2020Informuję, iż organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marii Smyk z dnia 24 września 2020 r. (wpływ do organu 25 września 2020 r.), dot. rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Wyrzyska 16 w Toruniu (działka nr 368 z obrębu 70) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania dz. 368 – obręb 70 23.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 214/2020Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zbożowej 41-45 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Trawińskiego DIVITA Zarządzanie Nieruchomościami dokonała zgłoszenia wykonania remontu kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zbożowej 41 - 45 w Toruniu (działka nr 92/7 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 22.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 213/2020Informuję, że Pan Piotr Marczak dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Jęczmiennej 8 (dz. nr 182 obr. 17) 21.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 211/2020Informuję, iż organ, po uzupełnieniu wniosku wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Meller, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Szynala, dot. wykonania przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Poznańskiej 172 w Toruniu (działki nr 929/2 z obrębu 63) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 20.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 212/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Mirosławy Korpal, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kamiennej 3 w Toruniu (dz. nr 34/14, obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 210/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Barwnej 31 w Toruniu (dz. nr 326/2 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Obszar oddziaływania: 326/2, 376 obr. 46 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 209/2020Informuję, że Pan Bartosz Gołębiewski, dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 4 w Toruniu (działka nr 114 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 208/2020Informuję, że Pani Katarzyna Stawska, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Elbląskiej 24 w Toruniu (działki nr 597 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 207/2020Informuję, że w dniu 16.10.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych „Towimor” S.A. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie zakładu „Towimor” S.A. w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska (obręb 22, działki nr 112/29, 112/25, 112/22, 112/31, 112/4, 112/32, 112/8, 112/28, 112/21, 112/20, 112/9, 112/24, 112/33, 112/34, 112/23, 96/43, 96/34, 96/33, 96/23), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) 19.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 206/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Anny Pietrzak dla inwestycji polegającej na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Poznańskiej 109 w Toruniu (dz. nr 326 w obrębie 70) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 205/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji do nieruchomości przy ul. Włocławskiej 260 w Toruniu (dz. nr 117 w obrębie 78) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 204/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., dot. budowy fragmentów kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Łącznej 34 i Czachowskiego 7 w Toruniu (działki nr 699 i 730 z obrębu 71) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 203/2020Informuję, że w dniu 9 października 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Barwnej 31 w Toruniu (dz. nr 326/2 – obr. 46) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1333 ze zmianami). 14.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 202/2020Informuję, że w dniu 9 października 2020 r. (data wpływu do WAiB – 12.10.2020 r.) spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Włocławskiej 260 w Toruniu (dz. nr 117 – obr. 78) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). Obszar oddziaływania – dz. nr 117, 32/2 w obrębie 78. 13.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 201/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV przy ul. Przelot i Świdnickiej w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 132/4, 132/13, 132/16, 132/31, 132/30, 132/29, 132/28, 132/27, 132/26, 132/25, 132/35, 132/53, 132/54 obręb 54) 13.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 200/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Pawła Wierzbowskiego z dnia 22 września 2020 r. (wpływ do organu 23 września 2020 r.), dot. wykonania wewnętrznej instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Ceramicznej 1 w Toruniu (działki nr 188/4 z obrębu 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 12.10.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 199/2020Informuję, że Pani Mirosława Korpal, dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kamiennej 3 w Toruniu (dz. nr 34/14, obręb 54) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 09.10.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A