Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 747
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2020Informuję, że w dniu 15 stycznia 2020 r. spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala, dokonała zgłoszenia zamiaru przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym - komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Bojarskiego, ul. Gagarina 13a, 15, ul. Lwowska 1; 87-100 Toruń; działki nr 3/3, 4/21 w obrębie 1 20.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2020Informuję, że w dniu 3 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na OM "Rudak C" przy ul. Osadniczej w Toruniu (obręb 69, działki nr 96, 97, 98, 99, 100, 388, 389) 15.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2020Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii w Toruniu, w rejonie ulic: Przeskok, Działowa, Przelot (działki nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) 03.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2020Informuję, że Firma Handlowo – Usługowa „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza SN-15 kV i przyłączy nn przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41, dz. nr 120/3, 120/4 w obrębie 40) 02.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 187/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia” przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 45/2, 46, 47, 54, 58 w obrębie 53) 28.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 186/2019Informuję, że decyzją z dnia 19.12.2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” przy ul. Antczaka w Toruniu (dz. nr 216, 232, 289, 336, 337, 339, 340, 371/2, 398, 399, 406, 408, 410, 411, 414, 417, 422, 424/1, 454, 456 w obrębie 55, dz. nr 161, 172/2 w obrębie 56) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 185/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Kolankowskiego w Toruniu w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (działki nr nr 5/6, 5/7, 7/8, 7/12, 7/13, 13/18, 13/26, 15/27, 15/29, 15/31, 92/9, 94/13, 95 z obrębu 59) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 184/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla OM Pancernych w rejonie ul. Twardej w Toruniu (dz. nr 25,26,27,29, 30, 31/2, 31/4, 32, 33, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 38, 39, 41/1, 41/4, 41/5, 42, 43, 44, 45, 46/1, 46/2, 73, 81/2, 82, 84, 85 w obrębie 46) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 183/2019Informuję, że w dn. 20 grudnia 2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Inowrocławskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr: 1/25, 1/27, 1/30, 1/56, 1/89, 1/91, 2 - obręb 75) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 182/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym ul. Bażyńskich w Toruniu w ramach zadania pn.: „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268 – obręb 4; dz. nr 11/5, 102, 118, 150/1, 197 – obręb 11) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Batorego w Toruniu w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (działki nr 168/1, 197, 271/3, 279, 280/1, 293/8, 318/2, 319, 320, 321, 329 z obrębu 4) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 180/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Placu Św. Katarzyny w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 10, 11/1, 16, 18/2, 41, 60/1, 60/2, 61/2, 64/1, 65/1, 81, 94/1, 94/2, 95, 96, 101/2, 103, 105, 106, 107, 131 – obr. 18) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 179/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Podgórskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 394 – obr. 64; dz. nr 96, 97, 105, 106, 107, 111 – obr. 65; dz. nr 44, 50, 56, 65, 81, 82 – obr. 66; dz. nr 590, 848 – obr. 67) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1189 ze zmianami). 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 178/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Słonecznej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 647, 649, 196, 651, 652, 655, 666/1, 666/2, 674/1, 674/2, 674/3, 855, 858 z obrębu 29) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 177/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 16/2, 61, 25 z obrębu 19, dz. nr 220, 216, 217, 218, 229 z obrębu 55) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 176/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Mohna w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 294, 504 z obrębu 37, dz. nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 128/6, 173/36, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 411, 412/3, 414 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 175/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. tut organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Buszczyńskich w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 31/3, 31/11, 31/13, 31/42, 31/44, 31/45, 31/46 obręb 51) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 20.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 174/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 76, 322, 326, 328, 57/20, obręb 36, dz. nr 492, 493, 494, 495, 496, 591, 612, obręb 37, dz. nr 569, obręb 38) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 19.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 173/2019Informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia ulicznego w Toruniu” (dz. nr 65/1, 65/3, 68, 69, 231, obręb 18, dz. nr 788, obręb 10) – zgodnie z art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) 19.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A