Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 698
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 139/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego - Prezesa dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Przelot działka 139/18 z obrębu 54 w Toruniu (dz. nr 139/14 w obrębie 54) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 138/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Władysława Majewskiego – Prezesa, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 482/12 w obrębie 10) brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 580/1 – obręb 10 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 12/1, 23/11 przy ul. Legionów – Polnej w Toruniu (dz. nr 23/12 – obr. 33) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 12/1, 23/11 – obr. 33 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dot. rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12). (Podstawa prawna art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami)). 15.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 35/37 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. nr 119/3, obręb 18) – zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2019Zaświadczam że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ulicy Elektrycznej 27 w Toruniu (dz. nr 23/3, 145 z obrębu 33), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 16 zlokalizowanej przy ul. Kanałowej w Toruniu (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do działek nr 349/2, 349/3 i 349/4 w ul. Łącznej/Okólnej w Toruniu (dz. nr 323, 324, 325, 339, 349/1 w obrębie 72)zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 323, 324, 325, 339, 349/1 – obręb 72 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji numer 31-37 i 39-45 przy ul. Gdańskiej w Toruniu (dz. nr 643/5 w obrębie 53), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 642/13, 642/14 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Góreckiej i Pana Dariusza Góreckiego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne wraz z przyłączem na potrzeby posesji przy ul. Relaksowej 5 w Toruniu (dz. nr 257, 284 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2019Informuję, że MSTYL Milenia Jurkiewicz, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 45 zlokalizowanej przy ul. Brzoskwiniowej w Toruniu (dz. nr 69/2, 72/23 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 127/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. z siedz. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 5b przy ul. Zakole w Toruniu (obręb 62, dz. nr 84/12) 03.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Morcinka 11A (dz. nr 180/1, 181, 182/1 w obrębie 9) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu – Etap I (dz. nr 190/3, 191/5, 191/6, 196/10, 196/12 w obrębie 56) 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Janiaka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Elektrycznej 27 w Toruniu przy (dz. nr 23/3, 145 z obrębu 33) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 123/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji ogólnospławnej dla budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 21-25 w Toruniu (dz. nr 381, 140, 139/2, 138, 134, 773 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 122/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 12/1, 23/11 przy ul. Legionów - Polnej w Toruniu (dz. nr 23/12 – obr. 33) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 12/1, 23/11 – obr. 33 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31 – 35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 35/37 przy ul. Wały gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. nr 119/3, obręb 18) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 31-37 i 39-45 przy ul. Gdańskiej w Toruniu (dz. nr 643/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 642/13, 642/14 – obr. 53 01.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A