Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657144
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24153
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie „Piernikowe Miasteczko”, ul. Podmurna, 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1a, 15.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 383/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Targowa 17, 15.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Infrastruktura sportowa (3 -torowa bieżnia okólna, 4-torowa bieżnia prosta, pole do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal) wspólna dla Szkoły Podstawowej nr 23 i Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Toruniu”. 15.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 16 o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi i windę zewnętrzną przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (działka nr 132/2, obr. 11) 15.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 15.05.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 18. sesji (14.05.2020 r.). 15.05.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 17. sesji RMT (I). 15.05.2020
Uchwała RMT 393/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 marca 2020 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 392/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 391/2020zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 390/2020w sprawie „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Toruń na lata 2020 – 2024”. 14.05.2020
Uchwała RMT 389/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Konopnickiej 18. 14.05.2020
Uchwała RMT 388/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Jaroczyńskiego 5. 14.05.2020
Uchwała RMT 387/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Jemiołowej 12 i 14. 14.05.2020
Uchwała RMT 386/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 14.05.2020
Uchwała RMT 385/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 384/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za 2019 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika. 14.05.2020
Uchwała RMT 383/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Ks. J. Popiełuszki w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 382/2020w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 14.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A