Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.03.2023

Liczba wejść na stronę: 24191092
Data (2023-03-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 110/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu II etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2023 r.” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 19.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie. 16.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 77/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.189.2022.EB 16.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.14.2018.IW - ul. Mickiewicza 89 lok. nr 14) 16.09.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 15/2022Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 16.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 46. sesji (15.09.2022r.) 16.09.2022
Uchwała RMT 947/2022w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 czerwca 2022 r. 15.09.2022
Uchwała RMT 946/2022w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 3 sierpnia 2022 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 945/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 15.09.2022
Uchwała RMT 944/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 943/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 942/2022w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli prowadzenia procedury dzierżawy gruntów za 2021 rok w wybranych miesiącach. 15.09.2022
Uchwała RMT 941/2022w sprawie nadania nazwy skweru: skwer prof. Bohdana Rymaszewskiego. 15.09.2022
Uchwała RMT 940/2022zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2022 roku. 15.09.2022
Uchwała RMT 939/2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022. 15.09.2022
Uchwała RMT 938/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050. 15.09.2022
Uchwała RMT 937/2022w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2022 i 2023. 15.09.2022
Uchwała RMT 936/2022w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023”. 15.09.2022
Uchwała RMT 935/2022w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 934/2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, gminnego lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu na okres 11 lat. 15.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A