Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 27.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8109146
Data (2018-04-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2018Data zgromadzenia: 13.04.2018
Godzina zgromadzenia: 17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
11.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 41/2018Data zgromadzenia: 3.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00-19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Żwirki i Wigury 80
11.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 40/2018Data zgromadzenia: 22.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: okolice Łuku Cezara
11.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 39/2018Data zgromadzenia: 15.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: okolice Łuku Cezara
11.04.2018
Informacje o środowisku 5/2018Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 11.04.2018
Sprawozdania 2/2018Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2017 r. 11.04.2018
Sprawozdania 1/2018Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2017. 11.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 152/2018Rozeznanie rynku - oczyszczenie i uporządkowanie wnętrza oraz najbliższego otoczenia (nie dalej niż 1 m.)obiektu fortecznego – lewej kaponiery przeciwskarpowej Fortu I im. Jana III Sobieskiego przy ul. Winnej w Toruniu 10.04.2018
Zarządzenie PMT 83/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 151/2018Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Wydziałem Prawnym poszukuje rzetelnej i sprawnej, co najmniej 3 osobowej, kancelarii prawnej do bieżącej obsługi prawnej w 2018 r. 06.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 55/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia wynikającego z projektu budowlanego dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. 06.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu. 06.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 38/2018Data zgromadzenia: 8.04.2018
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
06.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 150/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę udostępnienia modułu na platformie informatycznej, rozumianej jako narzędzie (platforma) działające on-line, czyli poprzez bezpośrednie połączenie z przeglądarką internetową, umożliwiające przesyłanie pliku JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień) pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 05.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 149/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu uprzejmie informuje, że nosi się z zamiarem zakupu szaf metalowych do przechowywania akt osobowych zgodnie z opisem przedmiotu zapytania. 05.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 148/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie tablicy informacyjnej i umieszczenia jej na elewacji budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 05.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 42/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu (dz. nr 151/49, 151/50, 151/53, 151/55, 151/60, 151/61, 160/40, 167/2 – obręb 33) 05.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 38/2018Przetarg nieograniczony na:„Wykonanie kompleksowego remontu kuchni ( pomieszczenia nr 101, nr 102, nr 103, nr 104, nr 105 ) wraz z zapleczem – Etap I a { I piętro} w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4 w Toruniu”. 05.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 37/2018Data zgromadzenia: 8.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
05.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 147/2018Biuro Obsługi Urzędu Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: • komputer HP ProDesk 600 G3 lub DELLOptiPlex 7050, z monitorem • czytnik kart inteligentnych Athena • czytnik kart inteligentnych ARC38 USB • Skaner Epson Perfection V370 • Czytnik kodów 2D SSK • Czytnik kodów 2D Uniskan • Czytnik kodów 2D Datalogic • Drukarka OKI B 432dn 04.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A