Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 15.12.2018
Data (2018-12-15)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20470
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 153/2018Data zgromadzenia: 1.12.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: U zbiegu ulic: Szerokiej, Wielkie Garbary i Królowej Jadwigi
26.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 23/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia 26.11.2018
Petycje 12/2018Petycja w sprawie realizacji placu zabaw przy ul. Chrobrego 13-15-17. 26.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Rozszerzenie funkcjonalności programu do tworzenia rozkładów jazdy „Rozkład7xp” o eksport do formatu GTFS oraz do aplikacji JakDojade.pl” 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2018Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy u. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty na konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placów zabaw oraz konserwację i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkarzyki, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne. 23.11.2018
Zarządzenie PMT 378/2018w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 23.11.2018
Zarządzenie PMT 377/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 376/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zarządzenie PMT 375/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 957/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się o złożenie oferty na rozmieszczenie (upgrade) posiadanych przez Kupującego licencji na oprogramowanie, które umożliwia połączenie 78 kamer CCTV analogowych, do posiadanej przez Kupującego platformy zarządzającej Genetec Security Center. 22.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 22.11.2018
Uchwała RMT 3/2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 2/2018w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 1/2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 956/2018Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 21.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 21.11.2018
Zarządzenie PMT 374/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 21.11.2018
Zarządzenie PMT 373/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent i zatwierdzenia Regulaminu jej Pracy 21.11.2018
Zarządzenie PMT 372/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" 21.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A