Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.04.2019
Data (2019-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 39/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej. 08.04.2019
Informacje o środowisku 19/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Legionów, Św. Faustyny, Lotników, Grudziądzkiej oraz „trasy średnicowej” w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 08.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 159/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia. 05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 43/2019Data zgromadzenia: 14.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Fragment Rynku Staromiejskiego, wyznaczony od północy przez pomnik Flisaka, południową ścianę Ratusza Staromiejskiego i pomnik M. Kopernika, od południa przez budynki południowej pierzei Rynku Staromiejskiego, od wschodu przez wschodnią pierzeję Rynku Staromiejskiego i wylot ulicy Szerokiej, od zachodu przez linię łączącą pomnik Flisaka z południową pierzeją Rynku Staromiejskiego.
05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 42/2019Data zgromadzenia: 7.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
05.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 41/2019Data zgromadzenia: 27.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: pod pomnikiem M. Kopernika - Rynek Staromiejski
Przejście: pomnik M. Kopernika, ul. Szeroka, ul. Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, przemarsz wokół rynku, ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroka, Łuk Cezara, Fontanna Cosmopolis
Zakończenie: Fontanna Cosmopolis
05.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 158/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na dostawę i montaż betonowego stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy i warcaby z ławkami na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera ul. Wyszyńskiego 1/5 (os. Na Skarpie) 87-100 Toruń. 04.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 40/2019Data zgromadzenia: 06.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:30
Miejsce zgromadzenia: róg Rynku Staromiejskiego i Żeglarskiej (przy Osiołku)
04.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 39/2019Data zgromadzenia: 3.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: skrzyżowanie ul. Grudziądzkiej i ul. Żwirki i Wigury na wysokości Brico Marche, Toruń
Przejście: od skrzyżowania ul. Grudziądzkiej i ul. Żwirki i Wigury na wysokości Brico Marche przed siedzibę Radia Maryja
04.04.2019
Sprawozdania 2/2019Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2018 r. 04.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 157/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie montażu płaskorzeźby z metalu. 03.04.2019
Zarządzenie PMT 110/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 7 i nr 1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynków przy ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 109/2019w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. PCK 03.04.2019
Zarządzenie PMT 108/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 7 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Kochanowskiego 3 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 107/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 106/2019w sprawie ustalenia Regulaminu drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 03.04.2019
Zarządzenie PMT 105/2019w sprawie ustalenia regulaminu trzech ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 03.04.2019
Zarządzenie PMT 104/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania dyrektorów gminnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 03.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 48/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.04.2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.97.2019.EB 03.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 47/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 02.04.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedazą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.177.2017.KŁ WGN.7125.1.185.2017.KŁ WGN.7125.1.175.2017.KŁ 03.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A