Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137338
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 8/2019Targi Toruńskie Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 7/2019Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 6/2019Urbitor Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 5/2019Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 4/2019Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 3/2019Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 2/2019Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zasady kształtowania wynagrodzeń szefów spółek miejskich 1/2019Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 04.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 254/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę administrowania systemami informatycznymi zainstalowanymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 03.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 253/2019Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie rekultywacji metodą bioutylizacji i bioremediacji zanieczyszczeń dwóch zbiorników wodnych przy ul. Trasa Prezydenta Władysława Raczkiewicza 03.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 252/2019Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wybranych urządzeń wodnych na terenie Torunia 03.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 251/2019Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ogrodzenia o dł. 100 mb przy ul. Poznańskiej 9działka nr 607 obręb 70. 03.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 250/2019Wydział Ochrony Ludności ogłasza rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, polegającym na dostawie akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 03.06.2019
Zarządzenie PMT 158/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Toruniu 03.06.2019
Zarządzenie PMT 157/2019w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Miasta Toruń 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 77/2019Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem tablic wyników w hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 76/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Zapraszamy do zabawy- rozbudowa z przebudową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu.” 03.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 74/2019Przetarg nieograniczony na "Garbatą Ścieżkę Rowerową" wzdłuż ul. Szosa Lubicka i Przy Skarpie w Toruniu. 03.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 72/2019Data zgromadzenia: 7.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.30 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, plac przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego
Przejście: „od pomnika J. Piłsudskiego, chodzenie po przejściu dla pieszych na Pl. Rapackiego przejście dla pieszych w ciągu Alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Chopina, potem przemarsz pod Łukiem Cezara, ul. Różaną i pod pomnik Kopernika na Starym Mieście, powrót ta samą trasą pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego”
Zakończenie: plac przy pomniku Marszałka J. Piłsudskiego.
03.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 31.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S.A. nr 32348 Toruń Zbożowa na terenie położonym przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu (działka nr 47/1, obręb 29). 03.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A