Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20123
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Ugory 9A w Toruniu (dz. nr 318/1, 313 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 25.09.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 54. sesji (06.09.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 25.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 395/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap V”. 24.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 390/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 24.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 135/2018Data zgromadzenia: 29.09.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Bulwar Filadelfijski na wysokości ul. Św. Ducha
Przejście: Bulwar Filadelfijski, Aleja 500-lecia Torunia, Tujakowskiego, Mickiewicza, Moniuszki, Kraszewskiego, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Chełmińska, Rynek Staromiejski (przy pomniku m. Kopernika)
Zakończenie: Rynek Staromiejski (przy pomniku m. Kopernika)- wiec, po którym zgromadzenie zostanie zakończone
UWAGA: zakończenie zgromadzenia koliduje z przygotowaniami do przysięgo wojskowej, po rozmowach z organizatorem będzie zmienione tak, aby uniknąć kolizji
24.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 134/2018Data zgromadzenia: 1.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 21.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Kopernika
24.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2018Informuję, że Pan Ryszard Urbański prowadzący działalność pn.: URBAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Toruniu (dz. nr 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 46/2 z obrębu 2) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 119/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Marcina Kaczmarka, w dniu 21 września 2018 r. dokonał zgłoszenia przebudowy ulicy Pawiej obejmującej przebudowę nawierzchni drogi oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w Toruniu (dz. nr 39/18, 43/1, 40/1 – obręb 25) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 932/2018Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych - typ Kali B zainstalowanej w budynku Urzędu przy ul. Bydgoskiej 5. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 931/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie badania społecznego, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 930/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na udostępnienie i wdrożenie internetowej platformy (generator ofert) do obsługi procedury zlecania organizacjom pozarządowym wykonania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2021. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 394/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ulic Wały Gen. Sikorskiego, Legionów oraz Matejki w Toruniu. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 393/2018Wydział Prawny zaprasza do składania ofert na obsługę prawną. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 392/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu, ul. Międzyrzecze 16. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 391/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej opracowanie koncepcji projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Toruniu. 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 389/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Zagospodarowanie ronda im. Pułkownika Pileckiego przy ul. Łódzkiej w Toruniu". 21.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 159/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.” Część 1: Remont kompleksowy budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173 w Toruniu Część 2: „Przebudowa wejście głównego i kortu na boisko plażowe w SP 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. ” 21.09.2018
Patronaty 157/2018Obchody 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej i odsłonięcia ronda im. Adw. Stefana Michałka 21.09.2018
Patronaty 156/2018Konferencja Techniczna: Automatyzacja i Technika Napędowa w zakładach produkcyjnych 21.09.2018
Patronaty 155/2018Jubileusz 70-lecia III Liceum Ogólnokształcącego 21.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A