Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11779008
Data (2020-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23565
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 35/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy psychologa, który prowadzić będzie trzy grupy wsparcia dla osób otyłych. 05.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 34/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy dietetyka, który prowadzić będzie grupy wsparcia dla osób otyłych. 05.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 16/2020Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji wraz z przyznaną dotacją- konkurs nr 13 05.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 16/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.32.2020r.EB 05.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 15/2020Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie organizacji i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych) w okresie od 01.01 do 30.06.2020 r. – konkurs nr 17.1 05.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 15/2020Data zgromadzenia: 09.02.2020
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika Trasa przejścia:
Trasa nr 1: od pomnika Mikołaja Kopernika, dookoła Ratusza i dalej Ulicą Różaną, przejście przejściem dla pieszych ul. Piekary, pod łukiem Cezara, koniec – plac koło łuku Cezara
Trasa nr 2: od pomnika Mikołaja Kopernika, Rynek Staromiejski, ul. Różana, przejście przejściem dla pieszych ul. Piekary, pod łukiem Cezara, koniec – plac koło łuku Cezara
05.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 14/2020Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii SENIOR w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r. – konkurs nr 14 05.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 284 i 295 położonych przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 05.02.2020
Sprawozdania 1/2020Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 roku. 05.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 05.02.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 14. sesji RMT 05.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 33/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "T" w zespole staromiejskim, zawartego w obrębie ulic: św. Jana, Łazienna, Bulwar Filadelfijski i Żeglarska oraz dla bloku "F" w zespole staromiejskim zawartego w obrębie ulic: Rabiańska, Ducha Świętego, Flisacza i Piekary. 04.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 32/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 04.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 31/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 04.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2020Informuję, że dnia 04.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Firmy Handlowo – Usługowej „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza SN-15 kV i przyłączy nn przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41, dz. nr 120/3, 120/4 w obrębie 40) 04.02.2020
Inne dokumenty 7/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 04.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 15/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.02.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.26.2020.ANP 03.02.2020
Patronaty 14/2020Światowy Dzień Wyborów 2020 Seminarium Naukowe pt. "Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?" 03.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 03.02.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.25.2020.EB 03.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.01.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonych do oddania w dzierżawę. WGN.6845.274.2019.ANP, WGN.6845.216.2019.ANP, WGN.6845.296.2019.ANP 03.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A