Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11122674
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22842
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2019Zamówienie publiczne w trybie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków, ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia 30.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 445/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową siecią UMT... 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 444/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Energy Logserver. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 443/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną wraz subskrypcją aktualizacji systemu FastGIS na 2 stanowiskach PC, na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. 29.10.2019
Patronaty 192/2019XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 165/2019Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2020 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 20 listopada 2019 r. 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 164/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Korektor - ostatni etap” , w ramach których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu, który udało się wypracować w ciągu ostatnich dwóch lat. Konsultacje odbywają się w dniach: 29 października - 18 listopada 2019 r. 29.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 158/2019Data zgromadzenia: 3.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:30-14:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
29.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 80 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie miasta Torunia. 29.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 29.10.2019
Inne dokumenty 46/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 września 2013 r. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 442/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac instalacyjnych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019
Zarządzenie PMT 345/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Wydziału Środowiska i Ekologii 28.10.2019
Patronaty 191/2019XIX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Witraż Bożonarodzeniowy" 28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 157/2019Data zgromadzenia: 10.11.2019r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska)”
Przemarsz: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska), ul. Bydgoska (chodnik), ul. Chopina, Aleja 500-lecia Torunia, Park Przy Placu Rapackiego, Plac Rapackiego, Różana Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
Zakończenie: „Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 156/2019Data zgromadzenie: 30.10.2019
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Kujawska 1 przy wejściu do tunelu
28.10.2019
Informacje o środowisku 32/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (Uchwała Nr 236/19 z dnia 10 października 2019 r.). 28.10.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 11. sesji RMT 28.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2019Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 25.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A