Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279904
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 209/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZWZMOCNIENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI, W TYM WOLONTARIUSZY TORUŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (konkurs nr 29). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 208/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY oraz DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI oraz DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ (konkurs nr 28). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 207/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działań integrujących i aktywizujących mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta poprzez realizację CYKLU IMPREZ DLA DZIECI W OKRESIE WAKACYJNYM NA PLACU PODOMINIKAŃSKIM W TORUNIU (konkurs nr 27). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 206/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez realizację WIGILII DLA MIESZKAŃCÓW NA RYNKU NOWOMIEJSKIM W TORUNIU (konkurs nr 26). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 205/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z OBSZARU TORUŃSKIEGO CENTRUM MIASTA (konkurs nr 25). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 204/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU (konkurs nr 24). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 203/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie PROMOCJA MARKI TORUŃ W KRAJU I ZA GRANICĄ (konkurs nr 23). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 202/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA POPRZEZ ORGANIZACJĘ NA TERENIE TORUNIA MIĘDZYNARODOWEGO ZLOTU KLUBÓW MIŁOŚNIKÓW CITROENA (konkurs nr 22). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 201/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 - w trybie powierzenia wykonania zadania - w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (konkurs nr 21). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 200/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 - w trybie wspierania wykonania zadania - w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (konkurs nr 20). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 199/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY MIASTA TORUŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z FUNDUSZY KRAJOWYCH (konkurs nr 19). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 198/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI (konkurs nr 18). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 197/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI (konkurs nr 13). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 196/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA POPRZEZ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ PN. "TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI" (konkurs nr 12). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 195/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA EDUKCJI i WYCHOWANIA: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączonej z działalnością edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji), rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacji poszczególnych dziedzin wiedzy, promocji postaw patriotycznych i obywatelskich – w czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży (konkurs nr 11). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 194/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB W WIEKU 65+ oraz ORGANIZACJI ŚWIĘTA SENIORA – "SENIORIADA 2020" (konkurs nr 10). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 193/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w latach 2020–2022 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH (PROWADZENIE TZW. CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ), (konkurs nr 9). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 192/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA RODZINY, MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA (konkurs nr 7). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 191/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz PROFILAKTYKI PROBLEMÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA (konkurs nr 6). 29.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 190/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ (konkurs nr 5). 29.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A