Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 19.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8478992
Data (2018-08-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19858
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 108/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Bene – Bud Firma Inżynieryjna Janusz Szynal z siedzibą przy ul. Wschodniej 41a w Toruniu dot. budowy przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej i przyłączy w ul. Franciszkańskiej oraz budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Franciszkańskiej i ul. Chełmińskiej wraz z dwoma przyłączami do budynków kamienic zlokalizowanych przy ul. Chełmińskiej 1 / Rynek Staromiejski 26-27 i ul. Chełmińskiej 4 w Toruniu (dz. nr 57, 59, 60, 138 z obrębu 15) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). 27.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 107/2018Informuję, że dla spółki Energa Operator S.A. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Toruniu. 27.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 106/2018Informuję, że dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do posesji w ul. Łącznej w Toruniu – dz. nr 881, 999, 1000, 1020/3, 1200/6 w obrębie 74. 27.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 102/2018Data zgromadzenia: 29.07.2018
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
27.07.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 101/2018Data zgromadzenia: 04.08.2018
Godzina zgromadzenia: 19:00 - 21:00
Miejsce zgromadzenia: Parking Areny Toruń ul. Bema
Trasa przejazdu: ul. Bema w kierunku ul. Szosa Chełmińska – dojazd do u. Czerwona Droga do Al. Jana Pawła II – następnie dojazd do skrętu w ulice Mickiewicza. Przejazd ul. Mickiewicza do końca do Szosy Bydgoskiej – przejazd przez skrzyżowanie z ul. Broniewskiego do Toruń Plaza. Tu rolkarze się zatrzymają na kilka minut. Następnie ruszą ul. Okrężną do ul. Gagarina w kierunku ul. Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza przejazd do ul. Fałata do ronda a dalej ul. Bema do zjazdu na parking Areny Toruń.
27.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 127/2018Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta Torunia 26.07.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 121/2018Przetarg nieograniczony na wymianę 17 kamer analogowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na kamery cyfrowe Axis Q6155-E, pobrane od Zamawiającego 26.07.2018
Zarządzenie PMT 245/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 25.07.2018
Zarządzenie PMT 244/2018w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 25.07.2018
Zarządzenie PMT 243/2018w sprawie ustalenia Regulaminu III ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Włocławskiej 117-119 stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 25.07.2018
Zarządzenie PMT 242/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Poznańskiej 87A w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.07.2018
Zarządzenie PMT 241/2018w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Klonowica 41 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.07.2018
Zarządzenie PMT 240/2018w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 89 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 25.07.2018
Zarządzenie PMT 239/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasta Toruń 25.07.2018
Zarządzenie PMT 238/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 25.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 321/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 24.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 320/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie zasileń do podnośników w budynku warsztatów samochodowych Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. 24.07.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2018Informuję, że w dniu 23.07.2018 r. Pan Krzysztof Cmiel dokonał zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lubej 12 w Toruniu (dz. nr 228, obręb 46, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) o taras – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 24.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 319/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego oraz garażu blaszanego przy ul. Winnica 106 w Toruniu. 23.07.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 318/2018Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach procedury oszacowania zamówienia zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o cenie zakupu, wdrożenia, uruchomienia i serwisu systemu komputerowego umożliwiajacego zestawienie danych sprzedażowych z różnych kanałów dystrybucji 23.07.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A