Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8723446
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20122
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Patronaty 153/2018Siódemka z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 21.09.2018
Patronaty 152/2018EXPO Zdrowie 21.09.2018
Patronaty 151/2018Kongres „Sąsiedztwo w środku Europy” 21.09.2018
Patronaty 150/2018Akademia Rozwoju Osobistego Columbus 21.09.2018
Patronaty 149/2018Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Kuszy Historycznej 21.09.2018
Patronaty 148/2018Wystawa Malarska Walerego Siejbatałowa 21.09.2018
Patronaty 147/2018Spotkanie Delegatów ESN Polska 21.09.2018
Patronaty 146/2018Międzynarodowa Konferencja Stratosferyczna „Near Space 3” – Citizen science close to space 21.09.2018
Patronaty 145/2018Światowy Dzień Sybiraka 21.09.2018
Patronaty 144/2018Decydujesz Pomagamy TESCO 21.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 929/2018Wydział Inwestycji i Remontów UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę piętrowego budynku przy ul. Rolniczej 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 158/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z podwórzem przy ul. Kopernika 22 w Toruniu”. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 157/2018przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi dla zadań: część 1: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. |Gagarina 36 w Toruniu; część 2: Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku IV LO w Toruniu, na cele dzielnicowego Centrum Medialno – Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; część 3: Kompleksowe zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 10 , pl. Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 20.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 154/2018Przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 w Toruniu na cele lokali mieszkalnych”. 20.09.2018
Informacje o środowisku 20/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 20.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 928/2018Urząd Miasta Torunia - Wydział Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dotyczącej opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Kultury do roku 2020 19.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 388/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na dostarczeniu oraz odbiorze sprzętu niezbędnego do wyposażenia 121 lokali wyborczych – Wybory Samorządowe. 19.09.2018
Zarządzenie PMT 306/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu dotyczącego przeprowadzenia konkursu na prowadzenie punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego 19.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 155/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce. 19.09.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 133/2018Data zgromadzenia:21.09.2018
Godzina zgromadzenia:19.00 - 21.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń, ul. Piekary 51
19.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A