Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 317/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Równinnej 33-41 i ul. kociewskiej 34 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 02.10.2019
Zarządzenie PMT 316/2019w sprawie ustalenia regulaminu kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 02.10.2019
Zarządzenie PMT 315/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 26 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 02.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 147/2019Data zgromadzenia: 5.10.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 9:00-9:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Flisaka
02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 126/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Morcinka 11A (dz. nr 180/1, 181, 182/1 w obrębie 9) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 125/2019Przetarg nieograniczony na: „Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru Staromiejskiego obejmujący dostawę, montaż, dekoracji iluminacji świątecznej - sezon III dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2019/2020”. 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 125/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu – Etap I (dz. nr 190/3, 191/5, 191/6, 196/10, 196/12 w obrębie 56) 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 124/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Janiaka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Elektrycznej 27 w Toruniu przy (dz. nr 23/3, 145 z obrębu 33) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 123/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji ogólnospławnej dla budynku przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 21-25 w Toruniu (dz. nr 381, 140, 139/2, 138, 134, 773 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2019Przetarg nieograniczony na dostawę aluminiowych tablic rejestracyjnych powlekanych folią oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku. 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 122/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 12/1, 23/11 przy ul. Legionów - Polnej w Toruniu (dz. nr 23/12 – obr. 33) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 12/1, 23/11 – obr. 33 02.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31 – 35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 35/37 przy ul. Wały gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. nr 119/3, obręb 18) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 02.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na terenie położonym przy ul. Batorego 40 w Toruniu (działki nr 171/1, 171/2 z obrębu 48) 02.10.2019
Petycje 17/2019Petycja w sprawie zapewnienia trwałego, wieloletniego funkcjonowania "Mobilnego Domu Kultury Oryl" w Kaszczorku. 02.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej możliwości współpracy przy organizacji historycznego Balu 100 - Lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, który odbędzie się 18 stycznia 2020 roku w godz. 20.00 – 05.00 (sobota) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki przy ul. Aleja Solidarności 1-3 w Toruniu, w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi kelnerskiej i gastronomicznej. 01.10.2019
Patronaty 182/2019Między Nami Kobietami 01.10.2019
Patronaty 181/2019VII Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w MMA 01.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 149/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 12.07.2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pn. "Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne" na Wrzosach - II TURA. 01.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 148/2019W dniu 27 września 2019r. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Opłatek Maltański” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 01.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 120/2019Informuję, że w dniu 30 września 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne do posesji 31-37 i 39-45 przy ul. Gdańskiej w Toruniu (dz. nr 643/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 642/13, 642/14 – obr. 53 01.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A