Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8292810
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19477
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 169/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 04.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 248/2018Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących zadań: 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 34 posesji znajdujących się w Gminie Miasta Toruń w szacunkowej ilości: 4404,22 m2 (82,012Mg) 2. Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 6 posesji znajdujących się w Gminie Miasta Toruń w szacunkowej ilości: 702,00 m2 (12,636 Mg) 01.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 247/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dystrybucji ulotek informacyjnych na terenie miasta Torunia. 01.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 82/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159B, reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Dorau, z dnia 18 kwietnia 2018 r. (uzupełnionego w dniu 10.05.2018 r., l.dz. 4258/2018), dot. budowy budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 01.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2018Data zgromadzenia:03.06.2018
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
01.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 246/2018Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi nie przekraczającej równowartość 30 000 €. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, zakup wraz z dostawą, montażem oraz rocznym serwisem 1 solarnej ławki, wyposażonej w ładowarki USB, bezprzewodowy dostęp do internetu. 30.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 245/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dwukrotnego mycia i czyszczenia kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. 30.05.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 244/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto na wymianę 17 kamer analogowych obrotowych na kamery IP. 30.05.2018
Zarządzenie PMT 168/2018w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Pobierania Próbek w Toruniu wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego 30.05.2018
Zarządzenie PMT 166/2018zmieniające zarządzenie nr 63 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Bydgoska 50-52" 30.05.2018
Zarządzenie PMT 165/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu opisanej jako "Projektowana CLXXX" 30.05.2018
Zarządzenie PMT 164/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 30.05.2018
Zarządzenie PMT 163/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Toruniu przy ulicy Osikowej 11 30.05.2018
Zarządzenie PMT 162/2018w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 w Toruniu przy ulicy Turystycznej 19 30.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 81/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia, spółki E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dot. budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi dla projektowanych budynków wie-lorodzinnych e1, e2, f1, f3 przy ul. Hubego 10-20 w Toruniu (dz. nr: 200/2 – obręb 30)” 30.05.2018
Zarządzenie PMT 161/2018w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Torunia 29.05.2018
Zarządzenie PMT 160A/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Torunia 29.05.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 83/2018Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 110.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uwaga: elektroniczny JEDZ. Nowy termin składania ofert: 12 lipca 2018 r. 29.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 80/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Toruniu (dz. nr 32/12 z obrębu 77) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.05.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Częstochowskiej 7 w Toruniu (dz. nr 295/5 – obręb 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A