Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913628
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 270/2022Zapytanie ofertowe Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia na usługę przeprowadzenia badania ankietowego na wybranej próbie uczniów i ich rodziców w toruńskich jednostkach oświatowych Gminy Miasta Toruń oraz wykonanie zestawienia statystycznego wyników badania 14.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2022Data zgromadzenia:18.09.2022
Godzina zgromadzenia:12.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
14.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 76/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.165.2022.EB 14.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 74/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.159.2022.EB. 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 338/2022Informuję, że PAK Inwestycje sp. z o.o. poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Jaranowskiego dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 509/1, 523/1, 523/2, 531/1, 531/2 obręb 43) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 337/2022Informuję, że Pani Elżbieta Kaniecka i Pan Wiesław Kaniecki dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Plebiscytowej 10 w Toruniu. (działka nr 297 obręb 74, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 336/2022Informuję, że Pan Artur Bochyński dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okólna 184 w Toruniu (dz. nr 780 obręb 67) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.09.2022
Zarządzenie PMT 329/2022w sprawie zmiany składu Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2022 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 13.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 269/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania 3 krótkich (180-300 sekund) materiałów filmowych promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 13.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 138/2022Data zgromadzenia: 16.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
13.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 137/2022Data zgromadzenia: 15.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Targowisko ul. Szosa Chełmińska
13.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 73/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.149.2022.EB 13.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1..6733.71/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak WAiB.6733.11.7.12.2021 DK KZ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18). 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 335/2022Informuję, że Gmina Miasta Toruń dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. PCK 37 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 334/2022Informuję, że GVD CT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2 w Kielcach dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Rzecznej w Toruniu (dz. nr 193/10, 192/5, 212/21, 193/9, 191/5, 191/22 obręb 57) 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 333/2022Informuję, że Pan Ireneusz Mulski dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boboli 23 w Toruniu (dz. nr 311 obręb 37) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 332/2022Informuję, że Pani Maria Wiśniewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23 w Toruniu (dz. nr 214 obręb 49) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 331/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej Szosa Okrężna 28-42 dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Sz. Okrężnej 28-42 w Toruniu (dz. nr 13/1, 15/1, 18/1, 44/1, obręb 5) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 330/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków S1, S2, S3 przy ul. Strobanda 12 w Toruniu (dz. nr 175/1, 183, obręb 30) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 329/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jolanty Ulrich dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym – mieszkanie nr 1 przy ul. Kasprowicza 30 w Toruniu (dz. nr 49, obręb 6) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A