Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9557442
Data (2019-03-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21081
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 109/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana), •branża elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu ” ( nr POIS.02.05.00-00-0177/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 108/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia - etap I". 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 107/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Drzewa dla Legionów - budżet partycypacyjny". 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 106/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 04.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 marca 2019r. znak WGN.6840.1.59.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Klonowica 41 m.7) 04.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 23/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.03.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży , wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.183.2017.KŁ WGN.7125.1.182.2017.KŁ WGN.7125.1.197.2017.KŁ WGN.7125.1.14.2018.KŁ 04.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2019Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu – Część II – budowa boiska sportowego _nowy termin składania ofert: 28_03-2019 r. 04.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.1.6733/2019Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 105/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego. 01.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 104/2019usunięcie odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery), pozostawionych przez ich dotychczasowego posiadacza na nieruchomości przy ul. Włocławskiej 325 w Toruniu (działka nr 98/3), będącej własnością osób fizycznych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 01.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 103/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 17 niszczarek dla Urzędu Miasta Torunia 01.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 296220.2017/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 - obręb 30)" 01.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2019Przetarg nieograniczony na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu. 01.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 22/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 1 marca 2019 r. znak WGN.6840.3.28.2017.KK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży. 01.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 18/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu – etap II w zakresie branży elektrycznej- NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.03 01.03.2019
Petycje 1/2019Petycja ws. fluoryzacji wody za pomocą neurotoksyn. 01.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 102/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 [A9781929] – 3 szt. 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 101/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Dyski SSD SAS 480GB (MLC) 12Gb/s 2,5’’ do intensywnego zapisu (write intensive) z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, PX05SM, kompatybilne z serwerem PowerEdge R720 (ST: HN7K5Y1) - 2 sztuki. Dyski muszą posiadać ramki umożliwiające montaż w macierzy. 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 100/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: 1. przełącznik OS6450-P48 – 2 sztuki, zgodny z załączoną specyfikacją 2. przełącznik OS6350-P10 – 3 sztuki, zgodny z załączoną specyfikacją 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 99/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu”, " realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. 28.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A