Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279932
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 152/2019Obwieszczenie PMT o postanowieniu z dnia 20.11.2019, znak WAiB.6740.1.1027.2253.2019.IBJ w sprawie wniosku Aldi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10 w Chorzowie z dnia 11 października 2019 r., l.dz. 10128/2019 w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej ujeżdżalni koni na budynek usługowo-handlowy wraz z jego rozbudową oraz budową parkingu przy ul. Kościuszki 55/Batorego 31/35 w Toruniu, działka nr 280/2, obręb 4. 29.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 151/2019Budowa kanalizacji fontanny – przelew awaryjny i spust wody z układu fontanny przy ul. Wały gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. 14/7, obręb 14). 29.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 60.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „dobudowie dwóch wind zewnętrznych i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej” na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4, obręb 32) 29.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 480/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje radców prawnych /adwokatów chętnych do podjęcia współpracy Gmina Miasta Toruń w zakresie: l) reprezentowania Gminy Miasta Toruń przed sądami i innymi organami w sprawach prowadzonych przez Urząd i gminne jednostki działające w zakresie oświaty; 2) doradztwa prawnego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji; 3) doradztwa prawnego na rzecz jednostek oświatowych i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz reprezentowanie tych jednostek przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących tych jednostek. 28.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 189/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje radców prawnych /adwokatów chętnych do podjęcia współpracy Gmina Miasta Toruń w zakresie: l) reprezentowania Gminy Miasta Toruń przed sądami i innymi organami w sprawach prowadzonych przez Urząd i gminne jednostki działające w zakresie oświaty; 2) doradztwa prawnego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji; 3) doradztwa prawnego na rzecz jednostek oświatowych i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz reprezentowanie tych jednostek przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących tych jednostek. 28.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 188/2019Prezydent Miasta Torunia informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące kar administracyjnych związanych ze zgłaszaniem zbycia, nabycia i rejestracją pojazdów. 28.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 178/2019Data zgromadzenia: 01.12.2019
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul. Św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 148/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki). 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 147/2019Przetarg nieograniczony na dostawę kserokopiarki -nowy termin składania ofert: 09.12.2019 r. 28.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 145/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.11.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toru, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.77.2019.KŁ, WGN.7125.1.195.2017.KŁ 28.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 142/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 28.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 57.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 57A w Toruniu (działka nr 128/5, obręb 23). 28.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.2/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 479/2019Wydział Gospodarki Komunalnej, Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów gminnych oraz odbieranie z terenu siedziby Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157 w Toruniu zwłok zwierząt, które zostały poddane eutanazji przez lekarza weterynarii, sprawującego opiekę weterynaryjną nad zwierzętami dostarczonymi do diagnostyki przez działający w Straży Miejskiej w Toruniu EKO – PATROL. 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 478/2019Biuro Rady Miasta Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę serwisową pogwarancyjną systemu głosowania i debat "HD SYSTEM PLUS". 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 477/2019Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2020 roku 27.11.2019
Zarządzenie PMT 374/2019zmieniające zarządzenie w sprawie konkursów: ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego) oraz ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego 27.11.2019
Zarządzenie PMT 371/2019w sprawie zmiany zarządzenia nr 311 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 32 i 34, ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33 i ul. Jana Heweliusza 4-6 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 27.11.2019
Zarządzenie PMT 370/2019w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Przedzamcze 20/ul. Wielkie Garbary 23 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019
Zarządzenie PMT 369/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Konopnickiej 27 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A