Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9557028
Data (2019-03-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21081
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 21/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.02.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.47.2019.EB 27.02.2019
Informacje o środowisku 13/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 310) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów 27.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 92/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup: Licencja Windows Serwer 2016 Standard 64 bit 16 Core PLw programie licencjonowania grupowego (wolumenowego VLSC) MPSA na potrzeby UMT – 1 licencja 26.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 23/2019Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac 26.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 17/2019Przetarg nieograniczony na druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 26.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na terenie połozonym przy ul. Słonecznej 19 w Toruniu 26.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 91/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Koszar Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 25.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 90/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny za pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 . 25.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie ronda im. dr. Tadeusza Ładniaka oraz ronda im. Zbigniewa Herberta w Toruniu". 25.02.2019
Zarządzenie PMT 58/2019w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru na zamówieniem na roboty budowlane dla zadania pn "Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21" 25.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 25/2019Data zgromadzenia: 3.03.2019r
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: parking przy hali sportowej Arena, Toruń przy ul. Bema;
Przejście: parking przy hali sportowej Arena przy ul. Bema, lasek w jej pobliżu, przejście dla pieszych przy klubie Od Nowa, teren kampusu UMK i powrót tą samą trasą.
25.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 18/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.62,63,66.2018.KŁ,WGN.7125.1.186,190,116,117,118,89.2017.KŁ 25.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na "dobudowie windy zewnętrznej i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej" na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działki nr 736/4, 737, 740/1, obręb 32). 25.02.2019
Inne dokumenty 2/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 25.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w miejscu części parterowej obiektu na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działki nr 736/4, 737, 740/1, obręb 32). 25.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanych piętrowych dwóch budynków (bliźniaków) mieszkalnych o pow. ok. 88 m2 i 85 m2 z dachami drewnianymi krytym papą oraz dwóch garaży murowanych z dachami drewnianymi krytymi papą oraz drewnianego pomieszczenia gospodarczego przy ul. Winnica 73 w Toruniu. 22.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Urzędu Miasta Torunia. 22.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 22/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szuwarów 34 – Czapli 5 w Toruniu (dz. nr 882, 886, 897, 898 i 900 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 4. sesji RMT 22.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski i zapytania z 3. sesji RMT-2. 22.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A