Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 25.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 191/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej wykonanie montaż płaskorzeźby z metalu. UNIEWAŻNIENIE 24.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 190/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa wejścia głównego i kortu na boisko plażowe w Szkole Podstawowej 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu” 24.04.2019
Zarządzenie PMT 117/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 24.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 51/2019Data zgromadzenia: 17.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obszar znajdujący się w przestrzeni między Ratuszem Staromiejskim a południową pierzeją Rynku Staromiejskiego, usytuowany między południową bramą Ratusza a ww. pierzeją
24.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 189/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do wykonania koncepcji dla zadania pod nazwą: ,,Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej w Toruniu" 23.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych dla inwestycji zagospodarowanie terenów zieleni parkowej przy Muzeum Etnograficznym” realizowanych w ramach projektu „Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu” 23.04.2019
Inne dokumenty 6/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2019r. 23.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę kart plastikowych dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych, zgodnie z projektami Zamawiającego. 19.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 60/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.04.2019r. w spawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Mickiewicza, Przy Kaszowniku,Jana Mohna, Przy Kaszowniku.ANP 19.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 59/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia y dnia 19.04.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia.WGN.6850.26.2018.ANP 19.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2019Data zgromadzenia: 27.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pierzeja południowa w okolicach pomnika M. Kopernika
Odwołane przez organizatora w dn. 24.04.2019 r.
19.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2019Data zgromadzenia: 23.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
19.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu (części działek nr 13, 10/3 i 10/4 obręb 16). 19.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa na potrzeby posesji przy ul. Wola Zamkowa 14 w Toruniu (działki nr 148, 149/4, 151 oraz części działek nr 149/2, 220 i 188/1, obręb 18) 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 58/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.64.2017.EK z dnia 18.04.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. Szosa Okrężna 74-80C). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 57/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.11.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mostowa 22/ Podmurna 21 m.10A). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 56/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.57.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 19 m. 1) 18.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A