Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 21.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8287762
Data (2018-06-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19468
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 93/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Lilii Wodnych 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 w Toruniu (dz. nr 300 obręb 72, dz. nr 845, 848, 849, 850, 860, 861, 852 i 851 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 19.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 92/2018Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania terenów zieleni miejskiej w XIV sektorze - Czerniewice w Toruniu na lata 2018- 2021 19.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 87/2018Data zgromadzenia:24.06.2018
Godzina zgromadzenia:17.10-18.40
Miejsce zgromadzenia:Rynek Nowomiejski-przejście na Rynek Staromiejski i powrót.
19.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 86/2018Data zgromadzenia:02.07.2018
Godzina zgromadzenia:18.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski 1,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
19.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 271/2018Urzędu Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na konserwację dwóch XIX wiecznych tablic informacyjnych, tzw. powodziowych, wskazujących maksymalny poziom wód rzeki Wisły w czasie powodzi, zamieszczonych w przejeździe Bramy Mostowej w Toruniu od strony ul. Bulwaru Filadelfijskiego i w przyziemiu na południowo-zachodniej części elewacji. 18.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 270/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na zakup 30 sztuk opasek monitorujących aktywność fizyczną. 18.06.2018
Zarządzenie PMT 208/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia 18.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 92/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dwernickiego w Toruniu (dz. nr 600, 601 z obrębu 66; dz. nr 874, 896, 925, 923/1, 893, 886, 877, 909, 878, 910/1 z obrębu 67) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Szosa Bydgoska 26 w Toruniu (dz. nr 234/7 z obrębu 5) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 269/2018Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów Urzędu Miasta Torunia "Otago" 15.06.2018
Zarządzenie PMT 206/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia 15.06.2018
Zarządzenie PMT 205/2018w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 15.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2018Przetarg nieograniczony na Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem – Etap I {parter bez stołówki} w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu. 15.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 90/2018Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej 3 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obr. 53). 15.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 85/2018Data zgromadzenia: 23.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.15
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń, Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dąbrowskiego, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Batorego, Zaułek Dworcowy, Dworcowa, Trasa Średnicowa Północna, Chrobrego, Polna, Forteczna, Polna, Ugory, Zbożowa, Brzoskwiniowa, Szosa Chełmińska do granicy administracyjnej Torunia. zakończenie: (Gmina Łysomice), Przysiecka, Barbarka
UWAGA: organizatora poinformowano, że w tym samym miejscu i czasie na Rynku Nowomiejskim odbywają się zawody strażackie, w związku z tym zasugerowano zmianę miejsca rozpoczęcia zgromadzenia tak, aby nie kolidowało z zawodami.
15.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 84/2018Data zgromadzenia: 22.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 21.40
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac przy CH Plaza przy ul. Broniewskiego 90, Przejazd: Szosa Okrężna, Gagarina, Reja, Fałata, Bema, Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Szumana, Pl. Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Uniwersytecka, PCK, Grudziądzka, Legionów, Żwirki i Wigury, Św. Józefa, Gagarina, Szosa Okrężna. zakończenie: Szosa Okrężna
15.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: Zadanie 1. Pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. Zadanie 2. Zestawu komputerowego, laserowej drukarki kolorowej oraz notebooka. Zadanie 3. Jednego notebooka. Zadanie 4. Notebooka wraz z akcesoriami, zestawu komputerowego oraz pięciu licencji na pakiety oprogramowania biurowego - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie 5. Urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Szczecińskiej w Toruniu". 14.06.2018
Zarządzenie PMT 203/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu" 14.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A