Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia , w związku z rozeznaniem rynku o potencjalnych wykonawcach, prosi o podanie ceny brutto na przeprowadzenie audytu projektu pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap I" 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2019Wydział Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 17.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 54/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.115.2019.EB, WGN.6845.118.2019.EB 17.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2019Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wraz z instalacją Kupującemu kompletnego modułowego systemu serwerowego wraz z przełącznikiem do macierzy dyskowej z niezbędnym wyposażeniem. 17.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV celem skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe-Letnia 3 w pasie drogowym ul. Nieszawskiej i Kluczyki w Toruniu (działki nr 325, 326, 327, 328, 364/1, obręb 63, działki nr 189/1, 196, 197, 198, 199, 200, obręb 64 oraz części działek nr 248, 249, 324, obręb 63 oraz części działek nr 163/2, 164/2, 178/2, 189/2, 190/2, obręb 64) 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. 16.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 53/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak WGN.6840.5.1.2018.MS w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany. 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2019Przetarg nieograniczony na:część 1- zakup i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu kompletnego Archiwizatora poczty elektronicznej . część 2- dostarczenie licencji dla BAR-SF-1056674 Instant Replacement – na okres 2 lat i świadczenie usługi wsparcia technicznego dla BAR-SF-1056674 Energize Updates – na okres 2 lat 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu. 16.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa dwóch hal magazynowo - usługowych wraz z nawierzchnią utwardzoną - placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Równinnej 24, 24a, 26 w Toruniu" 16.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na terenie położonym przy ul. Morcinka 11a, 13 w Toruniu (części działek nr 180/1, 181, 182/1, 233, obręb 9) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 11a 16.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia w okresie 05.06.2019 – 04.06.2020 15.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 52/2019Przetarg nieograniczony na dostawę 25 kamer stacjonarnych 19 kamer szybkoobrotowych oraz rozszerzenie (upgrade) 78 posiadanych licencji w ramach zadania „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta. 15.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy zewnętrznej i dwóch palarni do Domu Pomocy Społecznej na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4 i części działek nr 737 i 740/1, obręb 32). 15.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w miejscu parterowej części obiektu na terenie położonym przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu (działka nr 736/4 i części działek nr 737 i 740/1, obręb 32). 15.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 15.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2019Data zgromadzenia: 17.04.2019
Godzina zgromadzenia:18.00 - 19.30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem M. Kopernika, przejście ul. Szeroką na Rynek Nowomiejski i z powrotem pod pomnik M. Kopernika
14.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 46/2019Data zgromadzenia: 16.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Boisko sportowe Orlik, obok teatru Baj Pomorski
14.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn: Budowa szaletu miejskiego na terenie zespołu podominikańskiego przy ul. Dominikańskiej 1-5 w Toruniu, działki 110/4; 120 obręb 15. Przewidywany okres realizacji robót: maj-lipiec 2019 r. 12.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A