Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11122716
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22842
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 167/2019Data zgromadzenia: 17.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: przy pomniku M. Kopernika
14.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 166/2019Data zgromadzenia: 24.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
14.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 146/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych przy ul. Kaźmierczak - Połońskiej w Toruniu (dz. nr 106, 19/5, 19/2, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3, 116/2 w obrębie 30) 14.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2019Przetarg nieograniczony na: usługę prowadzenia eksploatacji urządzeń iluminacji: świątecznej, obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia 14.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 51.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr 372, 374 i 382 obręb 64 w celu podłączenia nieruchomości położonej przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu (działka nr 390, obręb 64). 14.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączami SN 15kV na potrzeby projektowanego budynku usługowego na terenie położonym przy ul. Rydygiera w Toruniu (działki nr 19/21, 19/23, 505 i części działek nr 19/19, 19/24, 19/25, 25/4, 32/2, obręb 50 oraz część działki nr 23 obręb 51) 14.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2/2019obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu (dz. 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” w związku ze zmianą decyzji z dnia 17.11.2017 r. znak: WAiB.6220.11.98.29.2016 AG o środowiskowych uwarunkowaniach 14.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2019Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 9 marca 2020r. do 24 kwietnia 2020 r. 13.11.2019
Patronaty 204/2019Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Mediacje w sprawach rodzinnych" 13.11.2019
Patronaty 203/2019"Życie" -płyta autorska Jacka Gesska 13.11.2019
Patronaty 202/2019II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "THE WORLD OF ISLAM IN RESEARCH PERSPECTIVES OF ARABIC STUDIES AND POLITICAL SCIENCE" ("Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych") 13.11.2019
Patronaty 201/2019Muzyczna podróż ponad czasem i przestrzenią Moniuszko i Komeda na skrzypcach 9 strunowych 13.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 175/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Nowe oblicze Parku na Bydgoskim", w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. 13.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki. 13.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.21.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” w zakresie: - zmniejszenia powierzchni zabudowy hali magazynowej i z tym związanej zmiany zagospodarowania terenu, - likwidacji ekranu akustycznego wynikającą z nowej analizy hałasu, - projektowanych nowych obiektów – 2 wysokie magazyny (tzw silosy). 13.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2020 rok. 12.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 147/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz przebudową instalacji gazowej, na terenie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87 D, A w Toruniu (dz. nr 259/71, 260/44, 399/7, 260/19, 260/28, obr. 46). 12.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 106 punktów wypoczynku oraz 15 skwerów relaksu w ramach realizacji zadania „Toruń miastem pieszych” na terenach zieleni w Toruniu zgodnie z wskazanymi lokalizacjami”. 12.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia do budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu. 08.11.2019
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A