Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8970707
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20441
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 388/2018W sprawie określenia zasad umieszczenia w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2019 wypoczynku dzieci i młodzieży 05.12.2018
Zarządzenie PMT 387/2018W sprawie określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 162/2018Data zgromadzenia:09.12.2018
Godzina zgromadzenia:16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 161/2018Data zgromadzenia:08.12.2018
Godzina zgromadzenia:16.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 160/2018Data zgromadzenia:07.12.2018
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
05.12.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 159/2018Data zgromadzenia: 19.12.2018
Godzina zgromadzenia: 17.45 - 18.45
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski (pierzeja południowa) przy Ratuszu Staromiejskim
05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do wydzierżawienia WGN.6850.26.2017 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.7.2018.ANP 05.12.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonej do użyczenia WGN.6850.35.2018.ANP 05.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 965/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.". 04.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 964/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Usługa w zakresie przetransportowania 20 samochodów i 1 motoroweru na parking na terenie Torunia.". 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 157/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 51A w Toruniu (dz. nr 214/3, 214/7 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Tarnowskiej 18A w Toruniu (dz. nr 47 z obrębu 53), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 04.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 963/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację następującej usługi: Wykonanie tablic informacyjnych dotyczących zasad selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do montażu na boksach śmietnikowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 465/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. Visual Studio 2017 Pro – 1 szt. 2. Forensit Corporate Edition – pakiet min. 50 licencji 3. Dell 32 GB Certified Memory Module - DDR4 RDIMM 2666MHz 2Rx4 [A9781929] – 1 szt. 4. Projektor - 1 szt 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 464/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Kompleksowe utrzymanie czystości alejek spacerowych oraz terenu przyległego wraz z bieżącą konserwacją i naprawą elementów małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy, Nadleśnictwa Dobrzejewice wzdłuż ulic Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja na odcinku od Szosy Lubickiej do ogrodzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego". 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 463/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu na lata 2019-2021". 03.12.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2018Informuję, że spółka Murapol Projekt Sp. z o.o.10 Sp. K. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 49, reprezentowana przez Pana Dariusza Pyrzewskiego - dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy wod.-kan. do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem ternu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Henryka Strobanda w Toruniu (dz. nr 162/2, 170 – obręb 30). 03.12.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 962/2018Biuro Obsługi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 961/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia 30.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A