Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 27.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8109147
Data (2018-04-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu”. 24.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 62/2018Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją producenta wyposażenia wynikającego z projektu budowlanego dla warsztatów szkolnych w ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu. UWAGA obowiązuje złożenie JEDZ w formie elektronicznej. 24.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2018Data zgromadzenia:29.04.2018
Godzina zgromadzenia:10.00-13.00
Miejsce zgromadzenia:ul.Fałata 88/90 - następnie przemarsz chodnikami ulic: Fałata,Kraszewskiego,Aleja Jana Pawła II, Fosa Staromiejska do Kościoła Najświętszej Marii Panny. Zakończenie - Rynek Staromiejski,północna pierzeja.
24.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2018Data zgromadzenia: 18.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.45 - 19.15
Miejsce zgromadzenia: Początek: przy pomniku Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim – dalej: ul. Wały Gen. Sikorskiego, Aleją Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Julian Fałata, ul. Mikołaja Reja i do Auli UMK – zakończenie
24.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2018Data zgromadzenia: 1.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 10.30
Miejsce zgromadzenia: Aleja Solidarności przy skrzyżowaniu z ul. Odrodzenia
23.04.2018
Petycje 5/2018Petycja w sprawie udostępnienia danych dotyczących zużywanego paliwa przez podmioty gospodarcze na terenie Miasta Torunia 23.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 57/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: „Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym JAR w Toruniu”. 21.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: część 1: Remont elewacji sali gimnastycznej oraz klubu ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. część2: Termomodernizacja budynku Generałówki Centrum Kultury Zamek Krzyżacki przy ul. Przedzamcze 3 w Toruniu, część 3: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu. 21.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active Directory Domain Services obejmującej swoim zasięgiem całość infrastruktury Zamawiającego 20.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Przygotowanie dokumentacji projektowej – minimum projektu budowlanego – umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Przy Kaszowniku na potrzeby połączenia szafy sterowniczej SIP z nowymi peronami autobusowymi”. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego pracę wydziałów UMT – systemu Otago. 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 53/2018Przetarg nieograniczony na na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu. 20.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2018Informuję, że Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedziba przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dorau, w dniu 18 kwietnia 2018 r. dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Andersa w Toruniu (dz. nr 680, 700, 702, 766/1, 766/2, 767/1, – obręb 74) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 20.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 49/2018przetarg nieograniczony na Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 20.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 47/2018Data zgromadzenia: 22.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Żwirki i Wigury i ul. Św. Józefa
20.04.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienia wcześniejszych odpowiedzi. 20.04.2018
Uchwała RMT 860/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2018r. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. 19.04.2018
Uchwała RMT 859/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 marca 2018r. 19.04.2018
Uchwała RMT 858/2018w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 19.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A