Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 330/2020w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 listopada 2019r. o objęcie strefą B płatnego parkowania parkingów wybudowanych w 2019 roku przy ul. Grudziądzkiej 62 i 53 oraz ul. Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku. 16.01.2020
Uchwała RMT 329/2020zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 16.01.2020
Uchwała RMT 328/2020zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 327/2020w sprawie ustanowienia okolicznościowych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu. 16.01.2020
Uchwała RMT 326/2020w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych na 2020 r. 16.01.2020
Uchwała RMT 325/2020w sprawie przystąpienia do realizacji programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 16.01.2020
Uchwała RMT 324/2020w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2020. 16.01.2020
Uchwała RMT 323/2020w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2019 rok. 16.01.2020
Uchwała RMT 322/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego w Toruniu. 16.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.1.2019/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. nr 284/5 – obręb 37)” 16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 11/2020Data zgromadzenia: 2.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 10/2020Data zgromadzenia: 19.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
16.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 9/2020Data zgromadzenia: 18.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Przystań AZS, przejście Bulwarem Filadelfijskim i powrót do Przystani AZS
16.01.2020
Patronaty 7/2020"Mombrella- Tu dbamy o mamy" 16.01.2020
Patronaty 6/2020"100 lat Kobiet Torunia w rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski" 16.01.2020
Patronaty 4/2020Moda na recykling 16.01.2020
Patronaty 3/2020Dyplom 2019 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2020Przetarg nieograniczony na naświetlenie, druk materiałów poligraficznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 16.01.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 1/2020Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 16.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory M3 w kierunku ulic Chłopickiego 6-10 i Waryńskiego 19 w Toruniu (dz. nr 26/2, 26/1, 37/2, 61, 17/2, 16/1 – obręb 19)” 15.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A