Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12062371
Data (2020-03-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23844
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 16. sesji RMT 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 14. sesji RMT (I). 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 13. sesji RMT. (III) 26.03.2020
Zarządzenie PMT 57/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Mazurskiej 15, służebnością przesyłu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 55/2020w sprawie ustalenia regulaminu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Przelot 23N-25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 54/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 53/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 52/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym. stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha Świętego 19 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.3.2016/2020Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu" 25.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2020Przetarg nieograniczony na budowę Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 357/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu i uszczelnienia kanału A Strugi Toruńskiej odcinek S2-S4. 24.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 356/2020 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeniesienie Skateparku ze Szkoły podstawowej nr 13, na Bulwar Filadelfijski, przy przystani AZS, 24.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 66/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Żwirki i Wigury 84 w Toruniu (działki nr 568, 537/2 z obrębu 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.03.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 54/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 30.01.2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia w zakresie realizacji w 2020 r. programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pt. "Toruń olśniewa uśmiechem". 24.03.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 53/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 24.01.2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych w zakresie realizacji w 2020r. programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to podstawa”. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 36/2020Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Gminny Program Rewitalizacji - „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 w Toruniu wraz z podwórzem na cele społeczne’’. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2020Przetarg nieograniczony na: „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Fałata 96 w Toruniu”. 24.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2020Przetarg nieograniczony na „Przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu”. 24.03.2020
Inne dokumenty 24/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00011879/2. 24.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A