Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279833
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 364/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 22.11.2019
Zarządzenie PMT 363/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.11.2019
Patronaty 209/2019Rejestracja potencjalnych dawców szpiku DKMS 22.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 179/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych pn. "Nowe życie stawu przy ul. Poznańskiej - 2 etap", w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu. 22.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 150/2019Obwieszczenie PMT o zmianie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę Centrum Logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 w Toruniu (jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ, obręb 54, działka nr 75/10) 22.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 149/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie decyzji z dnia 7 listopada 2017 r. znak: WAiB.6740.12.561.211.2017.MS o pozwoleniu na budowę IV etapu osiedla mieszkaniowego „Sosnowy Las” – budynki mieszkalne wielorodzinne 11-D3-IV/ 12-D4-IV/ 13-E1-IV/ 14-A3-IV/ 15-A4-IV/ 16-A5-IV przy ul. Strzałowej 19N, 19M, 19K, 19J, 19H, 19G w Toruniu (działki nr 126/11, 126/9, 126/10, 126/12, 126/13, obręb 66) 22.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 148/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zmianie decyzji z dnia 29.05.2014 r. znak: WAiB.6740.13.154.63.2014. MS KK MP, zmienionej decyzjami z dnia 12.06.2017 r. znak: WAiB.6740.21.170.38.2017.MS oraz z dnia 26.09.2019 r. znak: WAiB.6740.21.722.89.2019.MS o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu (w tym lądowisko dla helikopterów na dachu nowej części) przy ul. św. Józefa 53-59 w Toruniu (obręb 34, działki nr 35/1, 35/2, 37, 47/1, 47/2, 47/3, 52/3, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 59) 22.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2019Przetarg nieograniczony na wybudowanie i uruchomienie 5 punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. 22.11.2019
Inne dokumenty 49/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- III kwartał 2019, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 22.11.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 12. sesji (21.11.2019 r.). 22.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 466/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania następującego zakresu : I. „Wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki kasztanowca zwyczajnego ( 1 szt. ) o obwodzie pnia 265 wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w obrębie korony na terenie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Zaułek Prosowy 1 w Toruniu” 21.11.2019
Zarządzenie PMT 362/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Zarządzenie PMT 361/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli w Urzędzie Miasta Torunia 21.11.2019
Uchwała RMT 291/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 września 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 21.11.2019
Uchwała RMT 290/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 października 2019 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 289/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 października 2019 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 288/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 września 2019 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 21.11.2019
Uchwała RMT 287/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 30 września 2019r. w sprawie możliwości głosowania na członków rad okręgów w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową. 21.11.2019
Uchwała RMT 286/2019w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 21.11.2019
Uchwała RMT 285/2019w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 21.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A