Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9556964
Data (2019-03-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21081
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację w 2019r. specjalistycznych badań w zakresie uzależnienia od alkoholu. 21.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 24/2019Data zgromadzenia: 23.02.2019
Godzina zgromadzenia:15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
21.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu. 21.02.2019
Informacje o środowisku 12/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 49/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019r.). 21.02.2019
Zarządzenie PMT 57/2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pilotażowego programu "System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu" 20.02.2019
Zarządzenie PMT 56/2019w sprawie ustalenia terminów przerw w roku 2019 w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 20.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 3/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 20.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2019Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na nadanie i/lub aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego miasta Torunia 19.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 84/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego o pow. ok.77 m2 z dachem drewnianym krytym papą. oraz murowanego garażu z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Batorego 83 w Toruniu. 19.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 83/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn.: „Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. 18.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 82/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny dotyczącej wykonania i dostarczenia tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. 18.02.2019
Zarządzenie PMT 55/2019w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW I KADETÓW W SZERMIERCE - TORUŃ 2019 18.02.2019
Zarządzenie PMT 54/2019w sprawie powołania Komitetu Honorowego 8. HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W LEKKIEJ ATLETYCE MASTERS - TORUŃ 2019 18.02.2019
Zarządzenie PMT 53/2019w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 8. HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA W LEKKIEJ ATLETYCE MASTERS - TORUŃ 2019 18.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22/6740.1008.2018/2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego znak: WAiB.6740.32.1008.13.2018MKa dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 – wieża typu MONOBOT-E33 o wysokości całkowitej 34,3 m n.p.t. przy ul. Gen. Hallera 2-4 w Toruniu na dz. nr 672 w obrębie 70” 18.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 17/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.28.2014.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.02.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Ciekawej 4-8 i Przelot 23-23A). 18.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 16/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.127.2018.KŁ, WGN.7125.1.40.2018.KŁ, WGN.7125.1.57.2018.KŁ,WGN.7125.1.64.2018.KŁ,WGN.7125.1.45.2018.KŁ, WGN.7125.1.89.2018.KŁ 18.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 13/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 i 118A w Toruniu na potrzeby MOPR. 18.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 23/2019Data zgromadzenia: 19.02.2019
Godzina zgromadzenia: 13.30 - 15.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Plac Teatralny
16.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 22/2019Data zgromadzenia: 18.02.2019
Godzina zgromadzenia:15.30 - 17.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Plac Teatralny
16.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A