Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 55/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r.WGN.6840.1.58.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23). 18.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2019Data zgromadzenia: 10.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”
Przejazd: ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”, ul. Broniewskiego, Sz. Bydgoska, ul. Pera Jonsona, ul. Łukasiewicza, ul. Okrężna, ul. Polna, Sz. Chełmińska, ul. Bema, ul. Broniewskiego, Toruń „Plaza”
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
18.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Stokrotkowej 6 w Toruniu (dz. nr 661 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją Kupującemu oraz uruchomienie Systemu Kolejkowego we wskazanych budynkach Urzędu Miasta Torunia. 18.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 47/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Agencję Ubezpieczeniową Reklamową i Projektową Pana Piotra Cyrka dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr 5 do nr 15 (dz. nr 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 i 227 – obręb 72) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.2/2019Obwieszczenie PMT informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.2.5.2019 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ulicy Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – Bit-City II: ul. F. Chopina, ul. Wały gen. Sikorskiego” – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 335/1, 337/1, 339/1 (numery działek po projektowanym podziale), 324, 330, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13; dz. nr 2/3, 9/3, 21/1 (numery działek po projektowanym podziale), 8, 17 – obr. 14; dz. nr 61/3, 61/4, 62/1 (numery działek po projektowanym podziale), 61/1, 88 – obr. 15 oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 313, 314/2, 335/2, 338, 342, 340/3, 340/5, 346 w obrębie 13; dz. nr 24, 25, 26, 50, 23, 22, 27, 10, 9/4, 2/4, 15, 19 w obrębie 14 oraz dz. nr 62/2, 83/2, 85 w obrębie 15 – (numery działek po projektowanych podziałach). 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6740.15.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1 działki: 1/1, 3/4 (z podziału działki 3/1), 161/1, 3/2, 3/6 (z podziału działki 3/3), 2, 5, 6, 159, 4/20 (z podziału działki 4/19). Obręb 21 działki: 73/1, 73/2, 73/5 (z podziału działki 73/3) 104/3, 105/3, 106/1 (z podziału działki 106), 108/1 (z podziału działki 108), 109, 110, 111/1 (z podziału działki 111), 114/1 (z podziału działki 114), 115, 116, 117/1 (z podziału działki 117), 120/1 (z podziału działki 120), 121, 145/1 (z podziału działki 145), 146, 147, 148/1 (z podziału działki 148), 155/1 (z podziału działki 155), 156, 157, 158/1 (z podziału działki 158), 167/1, 167/3 (z podziału działki 167/2), 168, 169, 170/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182, 72/3 (z podziału działki 72/1), 103/3 (z podziału działki 103/1), 72/2, 103/2, 104/2, 105/2, 128, 130, 183, 129/1 (z podziału działki 129), 178/3 (z podziału działki 178/2), 170/3 (z podziału działki 170/2), 181/10, 107/1 (z podziału działki 107). Obręb 23 działki: 61/3, 61/5, 81/5, 85. Obręb 5 działki: 1/2, 17/4, 19/2, 24/2, 149, 4/3 (z podziału działki 4/1), 9/5 (z podziału działki 9/2), 17/3, 4/5 (z podziału działki 4/2), 9/3 (z podziału działki 9/1), 15/5 (z podziału działki 15/4), 18/10 (z podziału działki 18/8), 25/4, 151/7, 154/7, 156/15, 231/1, 231/3 (z podziału działki 231/2). oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: Obręb 1 działka 3/5 (z podziału działki dz. 3/1) Obręb 21 działka 73/4 (z podziału działki 73/3), 106/2 (z podziału działki 106), 158/2 (z podziału działki 158), 167/4 (z podziału działki 167/2) 18.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia , w związku z rozeznaniem rynku o potencjalnych wykonawcach, prosi o podanie ceny brutto na przeprowadzenie audytu projektu pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap I" 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2019Wydział Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 17.04.2019
Zarządzenie PMT 116/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Koguciej 23A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.04.2019
Zarządzenie PMT 115/2019w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie 17.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 54/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.115.2019.EB, WGN.6845.118.2019.EB 17.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 45/2019Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wraz z instalacją Kupującemu kompletnego modułowego systemu serwerowego wraz z przełącznikiem do macierzy dyskowej z niezbędnym wyposażeniem. 17.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV celem skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe-Letnia 3 w pasie drogowym ul. Nieszawskiej i Kluczyki w Toruniu (działki nr 325, 326, 327, 328, 364/1, obręb 63, działki nr 189/1, 196, 197, 198, 199, 200, obręb 64 oraz części działek nr 248, 249, 324, obręb 63 oraz części działek nr 163/2, 164/2, 178/2, 189/2, 190/2, obręb 64) 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. 16.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 53/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2019 r. znak WGN.6840.5.1.2018.MS w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany. 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2019Przetarg nieograniczony na:część 1- zakup i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu kompletnego Archiwizatora poczty elektronicznej . część 2- dostarczenie licencji dla BAR-SF-1056674 Instant Replacement – na okres 2 lat i świadczenie usługi wsparcia technicznego dla BAR-SF-1056674 Energize Updates – na okres 2 lat 16.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 37/2019Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Włocławskiej 234/237 w Toruniu - nowy termin skladania ofert 16.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa dwóch hal magazynowo - usługowych wraz z nawierzchnią utwardzoną - placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ul. Równinnej 24, 24a, 26 w Toruniu" 16.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A