Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Informacje o środowisku 35/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 307) w dni powszednie od 18.12.2019 r. do 20.01.2020 r., w godz. od 10.00 do 14.00 z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (wymienionymi w ogłoszeniu) oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. 18.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6220.2/2019obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory M3 w kierunku ulic Chłopickiego 6-10 i Waryńskiego 19 w Toruniu (dz. nr 26/2, 26/1, 37/2, 61, 17/2, 16/1 – obręb 19)” 18.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.2/2019Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticonu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. nr 109/1, 109/4, 96/1, 123/46, 123/59, 123/58 – obręb 44; dz. nr 313, 320/3, 320/4 – obręb 47)” 18.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.3/2019obwieszczenie PMT o wystąpieniu o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i wskazaniu warunków realizacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 listopada 2017 r. znak: WAiB.6220.11.98.29.2016 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu 18.12.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 18.12.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 12. sesji RMT. 18.12.2019
Patronaty 228/2019"Zakodowany Toruń"-Escape Room z okazji stulecia odzyskania przez Toruń Niepodległości 17.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 197/2019Data zgromadzenia: 21.12.2019
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia: ul.Szeroka, pomnik Mikołaja Kopernika
Trasa przejścia: Stare Miasto,ul.Szeroka,pomnik Mikołaja Kopernika
17.12.2019
Inne dokumenty 53/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KW BRAK z dnia 10 grudnia 2019 r. 17.12.2019
Inne dokumenty 52/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowy w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00047038/6 z dnia 10 grudnia 2019 r. 17.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 196/2019Data zgromadzenia :18.12.2019
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 17.45
Miejsce zgromadzenia: Toruń, Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
16.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 151/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.12.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.38.2018.KŁ, WGN.7125.1.37.2018.KŁ,WGN.7125.1.94.2019.KŁ,WGN.7125.1.198. 2017.KŁ,WGN. 16.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego na terenie położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu (część działki nr 34/3 obr. 59). 16.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 195/2019Data zgromadzenia: 17.12.2019
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
15.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 194/2019Data zgromadzenia:17.12.2019
Godzina zgromadzenia:16.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Plac Rapackiego,przy pasach od strony pomnika Piłsudskiego. Organizator powiadomił, że zgromadzenie nie odbędzie się
14.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 507/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT przystępuje do rozeznania wartości zamówienia i zaprasza do złożenia wstępnej wyceny na utrzymanie terenów zieleni w 11 lokalizacjach na terenie Torunia. 13.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 506/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 13.12.2019
Patronaty 227/2019"ORIENT EXPRESS-SZTUKA PRZESTRZENIĄ DIALOGU" 13.12.2019
Patronaty 226/2019XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Moje miasto" 13.12.2019
Patronaty 225/201928. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu 13.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A