Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137326
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 145/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25, oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 22.05.2019
Zarządzenie PMT 144/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Batorego 7 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 22.05.2019
Zarządzenie PMT 143/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 11 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul.Klonowica 30 oraz powołoania komisji do przeprowadzenia przetargu 22.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.05.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.143.2019.EB 22.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 66/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do użyczenia. WGN.6850.32.2018.ANP (Szosa Bydgoska 3) 22.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 65/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.111.2019.ANP (Waryńskiego 19A) WGN.6845.112.2019.ANP ( Nad Zatoką 4) WGN.6845.136.2019.ANP (Turystyczna 28-30) 22.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 64/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.122.2018.ANP (Szosa Okrężna 3-13) WGN.6845.235.2018.ANP (Przysiecka 10,12a,13 i 14) 22.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 63/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.50.2017.EK z dnia 22.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25). 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 56/2019Informuję, że w dniu 21 maja 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38 w Toruniu (dz. nr 354 – obr. 35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 184 – obręb 35 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 55/2019Informuję, że w dniu 21 maja 2019 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 75/1, 76/1, 102 – obr. 11) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 77 – obręb 11 22.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Piotra Banacha, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul.: Paszkowskiego, Pod Dębową Górą, Dudojcia, Łęgowskiego w Toruniu (dz. nr 1048/1, 911, 554, 1050, 936, 489, 1059, 1060, 876, 873, 266/2, 939, 313/5 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wielkie Garbary w Toruniu (części działek nr 114, 138 obręb 17) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wielkie Garbary 2/ Browarna 1-5 22.05.2019
Inne dokumenty 12/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20.05.2019r. dot. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Toruń S.A. 22.05.2019
Inne dokumenty 11/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 13.05.2019r. 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z rozłącznikiem oraz linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie położonym w miejscowości Toruń – działki nr 401, 380/2, 380/1 i 381/1oraz części działek nr 299, 972/1, 972/8, 402 i 387 obręb 63 oraz w miejscowości Mała Nieszawka (gmina Wielka Nieszawka) – działki nr 376/29, 376/25 i 376/27 oraz części działek nr 376/28, 376/26 i 376/30 obręb Mała Nieszawka 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 229/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zieleni przy budynku ul. Świętopełka 4-18 w Toruniu". 21.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 228/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na doposażenie placów zabaw znajdujących się przy budynkach na osiedlu mieszkaniowym RUBINKOWO. 21.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 227/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 21.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 68/2019Data zgromadzenia: 23.05.2019
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 14:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, w rejonie pomnika Mikołaja Kopernika
Uwaga! Organizator przesłał zawiadomienie w formie elektronicznej nie wypełniając obowiązującego formularza dot. zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym. Poinformowano o tym organizatora w formie wiadomości elektronicznej.
21.05.2019
Sprawozdania 3/2019Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Torunia w 2018 roku. 21.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A