Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 121/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 września 2019 r. Nr WGN.6840.1.19.2018.EK w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mazurska 2-2A/Dworcowa 25A). 18.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 118/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i konfiguracją Kupującemu systemu zarządzania danymi 18.09.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 113/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.: „Gminny Program Rewitalizacji - Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36 w Toruniu”. 18.09.2019
Patronaty 164/2019Toruń Restaurant Week 17.09.2019
Patronaty 163/2019Smart City Expo Poland 17.09.2019
Patronaty 161/2019Wojewódzki Konkurs "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne" 17.09.2019
Patronaty 160/2019X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region" 17.09.2019
Patronaty 159/2019V Koncert "Dzieci Dzieciom" z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 17.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 157.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na halę produkcyjną (produkcja elementów z żywic poliestrowych) na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 89A w Toruniu (część działki nr 154/14 obręb 45). 17.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2019Data zgromadzenia: 19.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Centrum Handlowe Kometa
17.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 138/2019Data zgromadzenia: 18.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Parking Centrum Handlowe Kometa ul. Grudziądzka 162
17.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 120/2019w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia na rzecz osoby prawnej w drodze zamiany (WGN.6823.2.2018.JF) 17.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 119/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 września 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń (WGN.6840.1.46.2018.IW - ul. Mickiewicza 93 m. 11) 17.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 118/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 września 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.48.2018.IW - ul. Konopnickiej 27 m. 9) 17.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.2018.1/2019Informacja Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa instalacji plazmowej w Toruniu przy ul. Płaskiej 24A, 26 (dz. 32/33 - powstała z podziału działki 32/24, 213/3, 211/32, 199/6 - obręb 45)" 17.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 386/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny brutto wykonania: 1) wybudowanie 6 nowych punktów kamerowych na terenie miasta Torunia; 2) włączenie i uruchomienie, pod nadzorem gwaranta, punktów kamerowych z pkt 1 do platformy zarządzającej Genetec Security Center 5.5 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 385/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn." Zielona Oaza - wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego". 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 384/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego dwu kondygnacyjnego z dachem żelbetowym krytym papą. Budynek składa się z parteru ok.50 m2 z podcieniem ok 2,3 m2 + przyziemie (piwnica z funkcją mieszkalną 47 m2 + dobudówka 17 m2). Zakres rozbiórki obejmuje demontaż ogrodzenia płotu drewnianego i muru z kamienia oraz oczka wodnego przy ul. Winnica 128 w Toruniu. 16.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 383/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: • zakup i dostarczenie bezprzewodowych punktów dostępowych • zakup i dostarczenie routerów • montaż dostarczonych urządzeń w przygotowanej do tego celu infrastrukturze Zamawiającego. • konfiguracja portalu dla gości • Autoryzacja „gości” – w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu” wraz ze świadczeniem usługi asysty technicznej przez okres 1 roku. Asysta techniczna świadczona będzie na nowo zainstalowane punkty dostępowych oraz na już istniejące 11 punktów w 6 lokalizacjach. 16.09.2019
Patronaty 158/2019EXPO Zdrowie 16.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A