Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 152/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 13.12.2019r., w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.224.2019.EB, WGN.6845.129.2019.EB 13.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o zadaszony podjazd dla karetek celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) (w związku z zadaniem cyt.: „Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) poprzez adaptację obecnych pomieszczeń parteru Izby Przyjęć oraz sąsiadujących pomieszczeń parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim przy ul. Batorego w Toruniu”) na terenie położonym przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11) 13.12.2019
Informacje o środowisku 34/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 308) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 13.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6740.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: Rozbudowa ul. Towarowej w Toruniu” zlokalizowanej na działkach nr: Działki stanowiące istniejący pas drogowy: 603, 598, 601/1, 591/1, 583/1, 611/2, 578, 579, 533, 524, 521, 512, 580/2 obręb 43 Działki po podziale: 580/3 (z podziału działki 580/1), 531/7 (z podziału działki 531/5), 531/9 (z podziału działki 531/6), 509/6 (z podziału działki 509/3), 509/8 (z podziału działki 509/4) obręb 43 Działki przejmowane w całości: 514, 515, 523/5, 522/2 obręb 43 Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: 513, 517, 792, 783, 791/1, 791/2 obręb 43. Ograniczone korzystanie z nieruchomości: 601/2, 601/3, 583/3, 583/4, 611/4, 580/4 (z podziału działki 580/1), 531/8 (z podziału działki 531/5), 531/3, 531/10 (z podziału działki 531/6), 531/4, 509/2, 585/1, 585/6, 613, 577, 534, 510, 509/7 (z podziału działki 509/4), 599/3, 602/2 obręb 43. 13.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 505/2019Biuro Rady Miasta zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringu na wydarzenie w Ratuszu Staromiejskim - uroczysta sesja rady Miasta Torunia inaugurująca obchody 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski 12.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 504/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Rydygiera 12A w Toruniu. 12.12.2019
Zarządzenie PMT 384/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu realizacji projektu "Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" 12.12.2019
Patronaty 224/2019Organizacja XXX edycji Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej "Bądźmy Rodziną" oraz promocja i wyznakowanie w latach 2019-2020 szczególnych miejsc w Toruniu, które znajdują się na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha 12.12.2019
Patronaty 223/2019"Koduj z Gigantami" 12.12.2019
Patronaty 222/2019Okolicznościowy TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100 ROCZNICY PRZYŁĄCZENIA TORUNIA DO WOLNEJ POLSKI 1920-2020 12.12.2019
Patronaty 221/2019XVI edycja Konkursu Papieskiego pod hasłem "Życie i wolność-dar i zadanie" 12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 193/2019Data zgromadzenia: 15.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:30 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg ul. Szerokiej i Mostowej
12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 192/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 15.20
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Bema 44 - 58, chodnik na wysokości sklepu Kaufland
12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 191/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019
Godzina zgromadzenia:13.00 - 13.20
Miejsce zgromadzenia:Toruń, ul. Łyskowskiego 8, chodnik na wysokości sklepu E. Lecklerc
12.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 190/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019
Godzina zgromadzenia:13.45 - 14.05
Miejsce zgromadzenia:Toruń, róg ul. Szosa Lubicka i ul. Ligii Polskiej, chodnik na wysokości stacji Lukoil
12.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedisęwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska w Toruniu 12.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 503/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługi w ramach asysty technicznej (wsparcie techniczne, nadzór autorski, serwis) przy eksploatacji oprogramowania komputerowego, PB_USC, EKSPORT_USC i KONEKTOR_USC w wersji 10-stanowiskowej. W przypadku awarii oprogramowania, wymagany czas naprawy Next Business Day. 11.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 502/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie na rok abonamentu systemu FORIS moduł Dokumenty 2-stanowiskowy, uprawniającego do pobierania nowych wersji programu, korzystania z konsultacji oraz zniżek na zakup nowych modułów programu i szkoleń 11.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 501/2019Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na: wprowadzeniu treści 3800 aktów notarialnych, 3000 zawiadomień z ksiąg wieczystych, decyzji, wyciągów z operatów szacunkowych do systemu ewidencji gruntów i budynków EWID 2007 wersja 9.0 oraz uzupełnienie rejestru cen wartości nieruchomości zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcją obsługi ww. oprogramowania wraz z „wpięciem” wprowadzonych dokumentów do odpowiednich segregatorów ewidencji gruntów i budynków. 11.12.2019
Zarządzenie PMT 383/2019w sprawie aktualizacji działań w zakresie termomodernizacji obiektów i efektywności energetycznej w ramach "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" 11.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A