Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137435
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Podgórskiej 10 oraz w pasie drogowym ul. Podgórskiej i Łódzkiej w Toruniu (część dz. nr 394 z obrębu 64, dz. nr 96, 97, 106, 107 oraz części dz. nr 105, 111 z obrębu 65, części dz. nr 44, 81, 82 z obrębu 66). 16.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Batorego 37, 39b oraz w pasie drogowym ul. Batorego, Grudziądzkiej i Zaułek Dworcowy w Toruniu (dz. nr 271/3, 280/1, 319, 320, 321, 329 i części dz. nr 279, 293/8, 318/2 z obrębu 4 oraz części dz. nr 168/1, 197 z obręb 48). 16.05.2019
Zarządzenie PMT 140/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 15.05.2019
Zarządzenie PMT 139/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 15.05.2019
Zarządzenie PMT 138/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 15.05.2019
Zarządzenie PMT 137/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 15.05.2019
Zarządzenie PMT 136/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu 15.05.2019
Zarządzenie PMT 135/2019w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 15.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 65/2019Data zgromadzenia: 20.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00 - 18:20
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
15.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 64/2019Data zgromadzenia: 19.05. 2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
15.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 51/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Piotra Banacha, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w ul. Golubskiej w Toruniu (dz. nr 268/15, 298/41, 312/5, 298/28, 298/48, 298/54 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 15.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu (działki nr 492, 493, 494, 591 i części działek nr 495, 496, 612, obręb 37 oraz część działki nr 569, obręb 38) 15.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 63/2019Data zgromadzenia: 17.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Fragment nabrzeża wiślanego obok tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim
14.05.2019
Patronaty 34/2019XXVII Toruńska Mini Lista Przebojów z akcją charytatywną „Twój uśmiech” 14.05.2019
Patronaty 33/2019Grand Prix Torunia w biegach przełajowych 2019 14.05.2019
Patronaty 32/2019VI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 14.05.2019
Patronaty 31/2019Sympozjum „Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem. Tradycja i nowoczesność w branży technicznej” 14.05.2019
Patronaty 30/2019Uroczyste zakończenie konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe o Toruniu 14.05.2019
Patronaty 29/2019Koncert Narodowego Chóru Ukrainy im. G. Wierowki pod nazwą „Veryovka Dusza Ukrainy, gra, śpiewa i tańczy dla Torunia”, 14.05.2019
Patronaty 28/2019XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie 14.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A