Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 382/2019w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Z. Gardzielewskiego Ł. Watzenrodego 4-6 oraz Gerwazego 11.12.2019
Zarządzenie PMT 381/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 11.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 189/2019Data zgromadzenia: 15.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 18:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
11.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 152/2019Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 11.12.2019
Informacje o środowisku 33/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Inżynierskiej, Rolniczej i Traktorowej w Toruniu (Uchwała Nr 266/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r.) 11.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6220.1.2018/2019Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "skup i przetwarzanie folii na regranulaty przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 75R w Toruniu" 11.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.2.2018/2019Informacja PMT o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "budowa instalacji plazmowej przy ul. Płaskiej 24A,26 w Toruniu" 11.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 500/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn. "Wycinka 2 kasztanowców metoda alpinistyczną wraz z transportem drewna i uprzątnięciem terenu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Toruniu na ul. Strumykowej". 10.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 499/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego wolnostojacego o pow. 143 m2, obiekt jednokondygnacyjny z częściową nadbudową z 3 mieszkaniami, ściany murowane z cegły, z dachem krytym papą. Rozbiorka obejmuje demontaż ogrodzenia z siatki stalowej , 2 altan drewnianych, osłony śmietnikowej i kojca dla psa ( ogrodzenie z prętów stalowych) przy ul. Powiśle 8 w Toruniu. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 10.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 498/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie łączne trzech zadań, bieżącą opiekę nad systemami informatycznymi w zakresie serwisowania oprogramowania w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT, bieżącą kontrole poprawności i interoperacyjności oprogramowania w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT, przygotowanie warunków i środowiska integracji systemów informatycznych w w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT. 10.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 224/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: promocji dziedzictwa naturalnego poprzez organizację TORUŃSKIEGO FESTIWALU PRZYRODNICZEGO. 10.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 223/2019Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie WSPIERANIA OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI ORAZ MIEJSCAMI TRWAŁEGO UPAMIĘTNIENIA. 10.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 222/2019Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ. 10.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 221/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie: EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW TORUNIA W ZAKRESIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU CELEM POPULARYZACJI I KSZTAŁTOWANIA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH. 10.12.2019
Patronaty 220/2019Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów i Juniorek 10.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2019Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Inowrocławskiej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 1/25,1/27, 1/30, 1/56, 1/89, 1/91, 2 – obr. 75) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2019Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mariusza Stańka, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Łąkowej w Toruniu w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia w Toruniu” (dz. nr 23/8, 23/13, 43/2, 44/4, 44/5, 49/5, 54/1, 327/20 – obr. 4) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.12.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 12. sesji RMT 10.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 497/2019Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu. 09.12.2019
Patronaty 219/2019V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Miłosza Magina 09.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A