Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 234/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 sierpnia 2019r. w sprawie ogrodów deszczowych. 12.09.2019
Uchwała RMT 233/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 sierpnia 2019r. w sprawie dotacji na zakup urządzeń retencyjno-rozsączających. 12.09.2019
Uchwała RMT 232/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 sierpnia 2019r. dotyczącego podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie zakazu organizowania zgromadzeń proaborcyjnych. 12.09.2019
Uchwała RMT 231/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 sierpnia 2019 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 230/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2019 r. na Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 229/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 228/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 227/2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu w kadencji 2020 – 2023. 12.09.2019
Uchwała RMT 226/2019w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 225/2019w sprawie wniosku z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 224/2019w sprawie wniosku z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Kaszczorku u zbiegu ulic: Turystycznej, Ligi Polskiej, Księżycowej. 12.09.2019
Uchwała RMT 223/2019w sprawie nadania nazwy: rondo Wiślane. 12.09.2019
Uchwała RMT 222/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic. 12.09.2019
Uchwała RMT 221/2019w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. 12.09.2019
Uchwała RMT 220/2019w sprawie wniosku z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zmiany nazw ulic. 12.09.2019
Uchwała RMT 219/2019w sprawie wniosku z dnia 23 października 2018 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy. 12.09.2019
Uchwała RMT 218/2019uchwała w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. 12.09.2019
Uchwała RMT 217/2019w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Toruń. 12.09.2019
Uchwała RMT 216/2019zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 215/2019w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym w ramach Programu Edukacja Komponent IV. 12.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A