Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25409295
Data (2023-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.6220.1/2022Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „instalacja kabiny lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w istniejącym budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ul. Ceglanej 6 w Toruniu (dz. 122/137, 122/108, 122/110, 122/124, 122/74, 122/82, 122/83, 122/136 – obręb 42)” 26.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 317/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie fragmentu sieci wod - kan przy ul. Kociewskiej w Toruniu na dz. nr 138, 92/5, 92/3, 127/18, 127/19, 127/25, 127/15 obręb 40 25.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 316/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn – 0,4 kV przy ul. Świdnickiej w Toruniu (dz. nr 132/16, 132/36 obręb 54) 25.08.2022
Zarządzenie PMT 275/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13 w Toruniu 25.08.2022
Zarządzenie PMT 274/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 w Toruniu 25.08.2022
Zarządzenie PMT 273/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Toruniu 25.08.2022
Zarządzenie PMT 272/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Toruniu 25.08.2022
Zarządzenie PMT 271/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 14 w Toruniu 25.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 67/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak WGN.6840.1.36.2022.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 25.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 66/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak WGN.6840.1.7.2022.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 25.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 315/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Haliny Kowalskiej dla inwestycji polegającej na budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pszenicznej 1 w Toruniu (dz. nr 348, obręb 29) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 24.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 314/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kablowego nn dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 23/4 i budowa linii kablowej nn – obwód 600 ze ST RUDACKA przy ul. Rudackiej w Toruniu (dz. nr 21, 22, 23/4, 124/2, 124/4, 141, 142/2, 164, 166, 169, 170, 204/1, 205, 209, 210/2, 211 i 213/1 obręb 67) 24.08.2022
Zarządzenie PMT 270/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w X Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Stefana Banacha w Toruniu 24.08.2022
Zarządzenie PMT 269/2022w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w Toruniu 24.08.2022
Zarządzenie PMT 268/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu 24.08.2022
Zarządzenie PMT 267/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu 24.08.2022
Zarządzenie PMT 266/2022zmieniające zarządzenie, w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Toruniu przy ul. Wapiennej 9-11 służebnością przesyłu 24.08.2022
Zarządzenie PMT 265/2022zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 służebnością przesyłu 24.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 248/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Odbetonowywanie drzew wraz z nasadzeniami krzewów w pasach drogowych w Toruniu”. 24.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 128/2022Data zgromadzenia: 31.08.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 9:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Krasińskiego 8, przed wejściem na targowisko
24.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A