Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 859.6740.1/2019obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "montaż antenowej konstrukcji wsporczej oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej przy ul. Rynek Staromiejski 24 w Toruniu (dz. 49 obręb 15)" 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 496/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi konwojowania wartości pieniężnych z ich ochroną. 06.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 495/2019Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38. 06.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 184/2019Data zgromadzenia: 14.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8:30 - 16:30
Miejsce zgromadzenia: ul. Pera Jonssona 7, tj. Motoarena Toruń oraz tereny przyległe
Uwaga! Organizator zgromadzenia w rozmowie telefonicznej został poproszony o przesłanie informacji dotyczącej doprecyzowania trasy przejścia zgromadzenia
06.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 156/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych przy ul. Kaźmierczak - Połońskiej w Toruniu (dz. nr 106, 19/5, 19/2, 20/11, 20/10, 20/9, 20/8, 20/7, 20/6, 20/5, 20/4, 20/3, 20/1 w obrębie 30) 06.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 150/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMINY MIASTA TORUŃ< przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Koniuchy 30. (WGN.6845.265.2018.ANP) 06.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 149/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMINY MIASTA TORUŃ, przeznaczonej do oddania w dzierżawę przy ul. Działowskiego. (WGN.6845.181.2019.ANP) 06.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 148/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMINY MIASTA TORUŃ, przeznaczonych do oddania w dzierżawę przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 10 i 12. (WGN.6845.277.2019.ANP) 06.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6740.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 lipca 2018 r. znak: WAiB.6740.15.3.4.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – Etap III – Budowa ulicy H. Strobanda, Łukasza Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera w Toruniu” 06.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.4/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 05.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 494/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zadania pn. „Instalacja wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja”. 05.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 220/2019Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu. Konsultacje odbywają się w dniach 5-31 grudnia 2020 r. 05.12.2019
Patronaty 218/2019XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne 05.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 493/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 492/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2020 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Torunia. 04.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 491/2019Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2020 dla oprogramowania: System Ewidencji Ludności , Rejestr Wyborców. 04.12.2019
Zarządzenie PMT 380/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie Miasta Torunia oraz zadań jej członków 04.12.2019
Zarządzenie PMT 379/2019w sprawie zmiany zarządzenia nr 311 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Łukasza Watzenrodego 32 i 34, ul. Jana Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33 i ul. Jana Heweliusza 4-6 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 04.12.2019
Zarządzenie PMT 378/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 znajdującego się w budynku położonym w Toruniu przy ul. Słowackiego 61, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 04.12.2019
Zarządzenie PMT 377/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Mickiewicza 66, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 04.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A