Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 376/2019w sprawie powołania członków Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych na lata 2020-2021 04.12.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 219/2019W dniu 28.11.2019 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu złożyła ofertę na realizację projektu pn.: II Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy - prawykonanie cyklu kolęd Jędrzeja Rocheckiego w ramach zadania publicznego – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 183/2019Data zgromadzenia: 07.12.2019
Godzina zgromadzenia: 15.30 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Bema 73 przy wejściu na stadion
04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 182/2019Data zgromadzenia: 07.12.2019
Godzina zgromadzenia: 11.50 - 13.20
Miejsce zgromadzenia: ul. Bema 73 przy wejściu na stadion
04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 181/2019Data zgromadzenia:07.12.2019
Godzina zgromadzenia:11.50-13.20
Miejsce zgromadzenia:Bema 73(przy wjeździe na parking)
04.12.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 180/2019Data zgromadzenia:07.12.2019
Godzina zgromadzenia:15.30-17.00
Miejsce zgromadzenia:Bema 73(przy wjeździe na parking)
04.12.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 150/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego. 04.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 147/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.3.2014.EK z dnia 04.12.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Słowackiego 61 m. 12). 04.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.3/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 490/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Rewitalizacja terenu zielonego przy Młynach Toruńskich ul. Łokietka 5 w Toruniu – likwidacja szkód po dzikach”. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 489/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Vimec V64 zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 w Toruniu oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku przy ul. Fałata 39 w Toruniu. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 488/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b w Toruniu. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 487/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej, na sukcesywne wykonywanie materiałów takich jak: teczki, papier korespondencyjny - listowniki, koperty, papier okolicznościowy - dyplomy, wizytówki, zgodnie z wizualizacją obowiązującą w Urzędzie Miasta Torunia. 03.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 207.6730.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków magazynowych na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (działka nr 181/1, obręb 43). 03.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 156/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia informujące, iż w dniu 29 listopada 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.4.796.82.2019.AW, podejmujące zawieszone na wniosek inwestorów postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym- przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu (dz. nr 106 z obrębu 8), oraz, że pismem znak: WAiB.6740.1.796.2260.2019.AW wystąpiono do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia. 03.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 155/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Wydziału Inwestycji i Remontów UMT z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 w Toruniu, reprezentowany przez Pana Sławomira Wiśniewskiego, dotyczący budowy kanalizacji fontanny – przelew awaryjny i spust wody z układu fontanny przy ul. Wały gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. 14/7, obręb 14) – zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 51.6733.2/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nieruchomości położonej przy ul. Podgórskiej 1 w Toruniu (dz. nr 390 obręb 64) na terenie położonym przy ul. Podgórskiej w Toruniu (części działek 372, 374 i 382 obręb 64). 03.12.2019
Inne dokumenty 50/2019Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego Zastępca Jarosław Grajkowski o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00092369/5. 03.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 486/2019Urząd Miasta Torunia, Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową sięcią UMT... 02.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 485/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Urzędu Miasta Torunia. 02.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A