Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25409348
Data (2023-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 306/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej do posesji przy ul. Radosnej w Toruniu (dz. nr 516, obręb 76) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 22.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 305/2022Informuję, że Pani Marta Grzelak dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. św. Jakuba 18 w Toruniu (dz. nr 152 obręb 18) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 246/2022Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na organizację akcji promocyjnej Toruń za pół ceny w terminie 21-23 października 2022. 22.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 128.6740/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji numer: WAiB.6740.12.128.87.2022.ASk o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę dwóch hal magazynowych z miejscami postojowymi, drogami wewnętrznymi wraz z infrastrukturą na terenie zlokalizowanym przy ul. Kociewskiej 24a w Toruniu (dz. nr 128/2, 131/14, 131/23 z obrębu 40) 22.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 124/2022Data zgromadzenia: 27.08.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, między budynkiem Poczty Polskiej a Ratuszem.
22.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 31.6220.2016/2022Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o przedłużeniu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa) torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od al. Solidarności do ul. Wschodniej” w Toruniu na ul.: Odrodzenia, Uniwersytecka, Plac To-Mi-To, Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Gogi, Podgórna, Kościuszki, Skłodowskiej – Curie i Wschodnia" do 10 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna tj. do 26.11.2026 22.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2016/2022Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu przedłużającym ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa) torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii 1 i 5 od ul. Waryńskiego do pętli Olimpijska w Toruniu na ul.: Traugutta, Waryńskiego, Przy Kaszowniku, Lubicka, Sz. Lubicka, Wschodnia, Ślaskiego, Konstytucji 3 Maja do 10 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna tj. do 08.11.2026 22.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 23/2022Treść decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch hal magazynowych w ramach etapu I wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kociewskiej 24A w Toruniu (dz. nr 128/2, 131/14, 131/23 z obrębu 40) 22.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 271/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.1.271.966.2022.MB w sprawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 18 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.12.271.106.2022.MB dla inwestycji pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul.Kociewskiej 47-53 (dz. nr 13/1, 14/5, 15/4, 14/4 z obrębu 40), 19.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 271/2022Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 47-53 (dz. nr 13/1, 14/5, 15/4, 14/4 z obrębu 40), 19.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 123/2022Data zgromadzenia: 26.08.2022
Godzina zgromadzenia: 9:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: Targowisko Manhattan, ul. Działowskiego 87, wejście boczne od strony E.Leclerc
19.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 122/2022Data zgromadzenia: 23.08.2022
Godzina zgromadzenia: 9:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: Targowisko, ul. Szosa Chełmińska
19.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 304/2022Informuję, że Pan Piotr Rylski dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 90 przy ulicy Osadniczej w Toruniu. Inwestycja przebiega na działkach 88, 89, 90, 91 ,92, 93, 94, 109 obręb 68 w Toruniu, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 303/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Bernadety Król dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Kasprowicza 12 w Toruniu (dz. nr 139, obręb 6) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 302/2022Informuję, że Pan Janusz Kuszel dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Przy Nasypie 12 w Toruniu (dz. nr 385 obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 18.08.2022
Zarządzenie PMT 262/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Włocławskiej 240 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 18.08.2022
Zarządzenie PMT 261/2022zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022 18.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 245/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie ekspertyzy technicznej z oceną stanu technicznego budynku biurowego zlokalizowanego na działce 15/6 obręb 56 przy ul. Targowej 22 w Toruniu 18.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 121/2022Data zgromadzenia: 17.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-17:00
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczącie: Róg ulic św. Ducha i Różanej. Przemarsz do Bulwaru Filadelfijskiego, następnie wzdłuż Bulwaru do wysokości ulicy Łaziennej gdzie nastąpi zakończenie zgromadzenia.
UWAGA! W dniu 12.08.2022 organizator poinformował drogą telefoniczną o odwołaniu zgromadzenia planowanego na 17.09.2022
18.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 120/2022Data zgromadzenia: 17.09.2022
Godzina zgromadzenia: 10:00-21;00
Miejsce zgromadzenia; Toruń, ul. Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika
18.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A