Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657779
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24159
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 14. sesji RMT (II). 30.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 30.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 69/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z dwóch etapów: etap II – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych B i C wraz z garażem podziemnym oraz etap III – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z garażem podziemnym przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu (działki nr 185/2, 186, 187/2, 188/5, 189/1 z obrębu 56), oba zespoły z niezbędną infrastrukturą techniczną 27.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 957.6740.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "rozbudowa istniejącego masztu stacji bazowej nr BT43898 wraz z remontem masztu polegającym na wymianie mocowań odciągów prętowych oraz wymianie śrub przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu (dz. nr 61/2 - obręb 52) 26.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 358/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę 3 szt. koszy ulicznych wykonanych z betonu płukanego. 26.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2020 Informuję, że organ po rozszerzeniu (o dodatkowe działki) oraz uzupełnieniu wniosku w dniu 9 marca 2020 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/10 (przed podziałem działka nr 120/5), 121/7, 121/8, 123/1, 124/4, 125/3, 129/3, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 100/6, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/9, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1, 142/2 z obrębu 23) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zmianami) 26.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020
Zarządzenie PMT 58/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 16. sesji RMT 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 14. sesji RMT (I). 26.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 13. sesji RMT. (III) 26.03.2020
Zarządzenie PMT 57/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Mazurskiej 15, służebnością przesyłu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 56/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 25.03.2020
Zarządzenie PMT 55/2020w sprawie ustalenia regulaminu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Przelot 23N-25 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 54/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnych, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 53/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Zarządzenie PMT 52/2020w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym. stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha Świętego 19 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 25.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.3.2016/2020Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża pionowego brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu" 25.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 20/2020Przetarg nieograniczony na budowę Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A