Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279989
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń (urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, kopiarek, laptopów, drukarki. 13.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.21.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15 marca 2019 r. znak: WAiB.6220.11.22.8.2018 AG, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. 75/10 obręb 54)” w zakresie: - zmniejszenia powierzchni zabudowy hali magazynowej i z tym związanej zmiany zagospodarowania terenu, - likwidacji ekranu akustycznego wynikającą z nowej analizy hałasu, - projektowanych nowych obiektów – 2 wysokie magazyny (tzw silosy). 13.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2020 rok. 12.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 147/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia obejmującego budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią biurowo-socjalną wraz przebudową instalacji gazowej, na terenie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87 D, A w Toruniu (dz. nr 259/71, 260/44, 399/7, 260/19, 260/28, obr. 46). 12.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 133/2019Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie 106 punktów wypoczynku oraz 15 skwerów relaksu w ramach realizacji zadania „Toruń miastem pieszych” na terenach zieleni w Toruniu zgodnie z wskazanymi lokalizacjami”. 12.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia do budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Piskorskiej 9 w Toruniu. 08.11.2019
Zarządzenie PMT 354/2019zmieniające zasady rachunkowości dla Urzędu Miasta Torunia 08.11.2019
Zarządzenie PMT 353/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 174/2019W dniu 05.11.2019 r. Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Koncert toruńskiego zespołu Nietrzask oraz grupy instrumentalnej grającej kolędy i pastorałki podczas Nocnego Targu Świątecznego w dniu 7 grudnia 2019 w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 173/2019W dniu 04.11.2019 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej "Celtycki Gotyk" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert zespołu " Wszystkiego Najlepszego", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 172/2019W dniu 31.10.2019 r. Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Dyskursami złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja jednodniowego festiwalu poetyckiego Zbiory Nanofestival w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 171/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 170/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Urządzamy teren przy Zbożowej”, w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wrzosach pomiędzy ulicami: Owsiana, Zbożowa, Czeremchowa, Ugory. Konsultacje odbywają się w dniach: 7- 25 listopada 2019 r. 08.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 165/2019Data zgromadzenia: 16.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, Plac To-Mi-To, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Dworcowa, ul. Batorego, ul. Pod Dębową Górą, ul. Wielki Rów, ul. Grudziądzka, ul. Polna, ul. Traktorowa, ul. Polna, ul. Legionów, Trasa Średnicowa Północna, ul. Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
08.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz - Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica na terenie położonym przy ul. Włocławskiej, Zdrojowej i Gajowej (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 08.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny wykonania banerów „Frontlit Powlekanych” na obiekty sportowe zewnętrzne. 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: system audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory wraz z rocznym powdrożeniowym wsparciem technicznym 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: 1. Wkładki jednowłóknowe SFP 1Gbps, Tx:1310nm, Rx:1550nm, SM, 20km - 10 sztuk 2. Wkładki jednowłóknowe SFP 1Gbps, TX:1550nm, Rx:1310nm, SM, 20km - 10 sztuk 3. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 1,5m - 4 sztuki 4. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 3,0m - 4 sztuki 5. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 5,0m - 4 sztuki 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej 07.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A