Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279857
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 164/2019Data zgromadzenia: 15.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, miejsce obok pomniku Mikołaja Kopernika
07.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 163/2019Data zgromadzenia: 7.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: „ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej.”
Przejście: „stałe przechodzenie uczestników ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej i w drugą stronę”.
07.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 162/2019Data zgromadzenia: 7.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 7.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: ul. Bema przy HSW
Przejście: „stałe przechodzenie uczestników ul. Bema do ul. Szosa Chełmińska i z powrotem do Placu Hoffmana po obu stronach ulicy”.
07.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 135/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.11.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.85.2018.KŁ, WGN.7125.1.97.2019.KŁ 07.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zbiórka złomu w celu przekazania do uprawnionych odbiorców (16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 15 01 04, 12 01 17, 12 01 21), wytworzonego w ramach działalności spółki Geofizyka Toruń S.A. przy ul. Chrobrego 50 Toruniu (dz. nr 787 – obręb 43)” 07.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15.2/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2019Gmina Miasta Toruń, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, prosi o złożenie ofert na realizacje usługi: Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie nowego portalu internetowego www.orbitorun.pl dedykowanego współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. 06.11.2019
Zarządzenie PMT 352/2019w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 06.11.2019
Zarządzenie PMT 351/2019w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 06.11.2019
Zarządzenie PMT 350/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Częstochowskiej (działka nr 274/6) oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.11.2019
Zarządzenie PMT 349/2019w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. S. Batorego 06.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 169/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza konkurs na prowadzenie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r. mobilnych punktów małej gastronomii na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu w następujących lokalizacjach: Plac Rapackiego – dwa punkty,ul. Fosa Staromiejska – jeden punkt, Plac 18- stycznia – jeden punkt, Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej – jeden punkt 06.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 161/2019Data zgromadzenia: 9.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Bulwar Filadelfijski. Przejście-start przystań AZS, przejście bulwarem i powrót do przystani AZS.
06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 146/2019Obwieszczenie Prezydenta Miast Torunia o wydanych dokumentach w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu 06.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 134/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.11.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.117.2018.KŁ, WGN.7125.1.118.KŁ WGN.7125.1.98.2018.KŁ,WGN.7125.1.18.2019.KŁ, 06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 54.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o zadaszony podjazd dla karetek celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) na terenie położonym przy ul. Batorego 17-19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11) 06.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Dybowskiej w Toruniu (kablowa sieć oświetleniowa oraz słupy oświetleniowe) na działkach nr 75/1, 75/2, 78/1, 78/2 obręb 65 oraz na działce nr 140 obręb 64 06.11.2019
Zarządzenie PMT 348/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski dotyczące zagospodarowania przyległych terenów w ramach Programu "Moje Podwórko" 05.11.2019
Patronaty 200/2019Seminarium naukowe pt. "Geneza i ewolucja krajobrazów polodowcowych" z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Leona Andrzejewskiego 05.11.2019
Patronaty 198/2019IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa W Trosce O Bezpieczne Jutro. Reminiscencje i zamierzenia 05.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A