Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25409017
Data (2023-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 97/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia (konkurs 39/2022). 18.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 72.6730.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji znak WAiB.6730.11.72.72.2022 DK KZx, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie centrum dystrybucyjno-produkcyjno-magazynowego z modułami biurowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami i budynkami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym, parkingami i zjazdami” na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 95A, 101A,C,D i 103F w Toruniu (działki nr 162/36, 162/39, 162/49, 195/5, 207/34, 162/40, 162/44, 162/48 obręb 45, działka nr 399/13, obręb 46). 18.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.2/2022Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 18.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 301/2022Informuję, że Pani Janina Sypek dokonała zgłoszenia podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orlej 1 w Toruniu (dz. nr 656, obręb 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 17.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 300/2022Informuję, że w dniu 17.08.2022 r. Pani Krystyna Folborska i Pan Ryszard Folborski wycofali wniosek zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym i mieszkalnym przy ul. Idzikowskiego 1E w Toruniu (dz. nr 25, obręb 71). 17.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 119/2022Data zgromadzenia:19.08.2022
Godzina zgromadzenia:20.00-21.00
Miejsce zgromadzenia:ulica Różana,okolice kościoła.
17.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 72.6730/2022Treść decyzji o warunkach zabudowy z dnia 12 sierpnia 2022 r. znak WAiB.6730.11.72.72.2022 DK KZx, dla inwestycji polegającej na „budowie centrum dystrybucyjno-produkcyjno-magazynowego z modułami biurowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami i budynkami technicznymi oraz wewnętrznym układem drogowym, parkingami i zjazdami” na terenie położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 95A, 101A,C,D i 103F w Toruniu (działki nr 162/36, 162/39, 162/49, 195/5, 207/34, 162/40, 162/44, 162/48 obręb 45, działka nr 399/13, obręb 46). 17.08.2022
Inne dokumenty 50/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 11/2022, znak WIR.II.747.5.2.2022.DK 17.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 37.6220.2021.6/2022obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania Spółki Karmel M. Jarmuż Sp. k. wraz z aktami sprawy dla inwestycji pn.: „budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Andersa 63 / Sinorackiej 11-13 w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71) 17.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 244/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: "Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Młodzieżowej 31 w Toruniu." 16.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 118/2022Data zgromadzenia: 18.08.2022
Godzina zgromadzenia: 14:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Warneńczyka 1
16.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 117/2022Data zgromadzenia: 21.08.2022
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika.
16.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 116/2022Data zgromadzenia: 20.08.2022
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika.
16.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 115/2022Data zgromadzenia: 19.08.2022
Godzina zgromadzenia: 9:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Działowskiego, wejście boczne na targowisko Manhatan
16.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.6220.2021.4/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30m3, znajdującej się w Zakładzie Telox Pasywacja Stali Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Gen. J. Dwernickiego 15B w Toruniu (dz. nr 880/1, 880/2, 903, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4 – obręb 67)” 16.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 22/2022treść decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30m3, znajdującej się w Zakładzie Telox Pasywacja Stali Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Dwernickiego 15B w Toruniu (dz. nr 880/1, 880/2, 903, 911, 912/1, 912/2, 912/3, 912/4 - obręb 67) 16.08.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 13/2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu 16.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 299/2022Informuję, że VALLOR S.A. z siedzibą przy ul. Ceglanej 8 dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, oraz przyłączy kablowych SN i nn przy ul. Ceglanej w Toruniu (dz. nr 122/74, 122/108, 122/110, 122/124, 122/130, 122/136, 122/137 obręb 42) 12.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 298/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hubego w Toruniu (dz. nr 200/1, 200/2, 200/3 obręb 30) 12.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 297/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy Pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 115/4 obręb 69) 12.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A