Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 149/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.76 m2 z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką, garażu typu blaszak oraz murowanego pomieszczenia gospodarczego ok. 13 m2 przy ul. Winnica 55 w Toruniu. 27.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 148/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego z poddaszem o pow. ok.54 m2 z dachem dwuspadowym krytym blachą falistą z wiatrołapem przy ul. Winnica 123 w Toruniu. 27.03.2019
Zarządzenie PMT 100/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 06.05.2019 r. kierownicze stanowisko urzędnicze 27.03.2019
Zarządzenie PMT 99/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Toruniu 27.03.2019
Zarządzenie PMT 98/2019w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta na rok 2018 27.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 46/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.03.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.6845.84.2019.EB 27.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 45/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.03.2019r, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.33.2019.EB 27.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 39/2019Informuję, że w dniu 25.03.2019 r., w związku z przedłożonymi wyjaśnieniami, Pani Joanna Nirska i Pan Jarosław Nirski, dokonali zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap przy ul. Warmińskiej 4 w Toruniu, na terenie dz. nr 244 z obrębu 36 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń, – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 27.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 38/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Stokrotkowej 6 w Toruniu (dz. nr 661 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 35/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. 27.03.2019
Inne dokumenty 4/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek NOMET Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 27.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 147/2019Wydział Srodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenów zieleni pn. Skwery wśród nas”. 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 146/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy budynkami przy ulicach: Odrodzenia 11/13 i 7/9, Grudziądzka 6/8 i 10/12 oraz Legionów 1/3, 5 i 7/9 - pn. Zielona Oaza". 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 145/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców , zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. ;" Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu". 26.03.2019
Zarządzenie PMT 97/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 97A/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędniicze 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta Torunia 26.03.2019
Zarządzenie PMT 96A/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.03.2019
Zarządzenie PMT 95/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 26.03.2019
Zarządzenie PMT 94/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 26.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A