Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173425
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 417/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę istniejących urządzeń na nowe przy ul. Gałczyńskiego 29-31 a 25-27 w Toruniu. 23.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 416/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę istniejących urządzeń na nowe przy ul. Gałczyńskiego 33-35 a 29-31 w Toruniu. 23.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 415/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na rewitalizację placu zabaw dla starszych dzieci przy ul. Aleja 700-lecia 77 w Toruniu. 23.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 414/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Modernizacja Psiego Parku za schroniskiem dla zwierząt". 23.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 413/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów na terenie miasta Torunia miedzy ulicami: Inowrocławska, Andersa i Drzymały. 23.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 412/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów na terenie miasta Torunia na osiedlu Rudak między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem. 23.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 46/2020Data zgromadzenia: 4.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: ulica Panny Marii przy kościele, przemarsz Rynkiem Staromiejskim do pomnika M. Kopernika.
23.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych w ramach projektu - Modernizacja grupowego węzła cieplnego i budowa węzłów indywidualnych - Królowej Jadwigi 11 w Toruniu - I etap, na terenie położonym przy ul. Królowej Jadwigi 11, Wielkie Garbary, Ślusarskiej w Toruniu (części dz. nr 70, 84, 115 obręb 17 oraz części dz. 310, 311 obręb 15). 23.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 85/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „CAL na moim osiedlu” w sprawie szczegółowej oferty dla użytkowników Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu. Konsultacje odbywają się w dniach: 22 czerwca – 30 lipca 2020 r. 22.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 45/2020Data zgromadzenia: 26.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, obok pomnika Mikołaja Kopernika
22.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 284 położonej przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 22.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 18.6220.1/2020obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa samoobsługowej stacji sprzedaży paliw płynnych i samoobsługowej myjni samochodowej przy ul. Polnej / Legionów w Toruniu (dz. nr 12/1, 23/11, 12/2, 23/12 - obręb 33)" 22.06.2020
Zarządzenie PMT 105/2020w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu 19.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 89/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 19 czerwca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.1125.2020.KM.WS prostujące oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10 czerwca 2020 r. nr: WAiB.6740.12.159.98.2020.KM o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53) 19.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2020Informuję, że w dniu 15 czerwca 2020 r. spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jacka Romanowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci FTTH dla zabudowy jednorodzinnej na terenie OLT RUBINKOWO dla: Toruń, Osiedle PZWANN, część 1 - dz. nr 430/1, 431, 460 w obrębie 49; dz. nr 252/1, 251/1, 249/1, 248/5, 235/6, 322/1, 480, 325, 481, 485/2, 513, 514, 488/2, 178, 233/1, 231/1, 143/1, 144/1, 230/5, 146/1, 220, 145/1 w obrębie 50 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 19.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 60/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 czerwca 2020r. znak WGN.6840.21.2016.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Rybaki 53 m. 1A). 19.06.2020
Patronaty 58/2020akcja "Badamy Wspieramy Medyków- Inicjatywa Laboratoriów Medycznych Grupy Diagnostyka- Punk Pobrań typu "Drive&Go-Thru" 19.06.2020
Inne dokumenty 32/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych w Toruniu. 19.06.2020
Petycje 27/2020Petycja w sprawie powołania pełnomocnika lub zespołu ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. 19.06.2020
Petycje 26/2020Petycja w sprawie udostępnienia na stronie BIP Urzędu Miasta Torunia rejestru kontroli zewnętrznych Gminy Miasta Toruń. 19.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A