Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie wiatrołapu oraz schodów zewnętrznych do przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 na terenie położonym przy ul. Osikowej 11 w Toruniu (działka nr 129, obręb 50) 26.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ulicy Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – Bit-City II” - – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 335/1, 337/1, 339/1 (numery działek po projektowanym podziale), 324, 330, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13; dz. nr 2/3, 9/3, 21/1 (numery działek po projektowanym podziale), 8, 17 – obr. 14; dz. nr 61/3, 61/4, 62/1 (numery działek po projektowanym podziale), 61/1, 88 – obr. 15 oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 313, 314/2, 335/2, 338, 342, 340/3, 340/5, 346 w obrębie 13; dz. nr 24, 25, 26, 50, 23, 22, 27, 10, 9/4, 2/4, 15, 19 w obrębie 14 oraz dz. nr 62/2, 83/2 , 85 w obrębie 15 – (numery działek po projektowanych podziałach). 26.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 44/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.81.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB 25.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2019r. znak WGN.6840.1.27.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Lubicka 51-53 m.nr 6 i nr 11). 25.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 z obrębu 46; dz. nr 167/3 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 25.03.2019
Petycje 3/2019Petycja SP4 ws.przeniesienia przystanku autobusowego MZK w okolice dawnego zakładu Torpo w Toruniu. 25.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 25.03.2019
Zarządzenie PMT 93/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 37/2019Data zgromadzenia: 24.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - przy pomniku Mikołaja Kopernika
22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 36/2019Data zgromadzenia: 7.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.30 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Parking przy „Arenie” przy ul. Bema 73, Toruń
Przejazd: ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. Odrodzenia, ul. Przy Kaszowniku, ul. Grudziądzka, wyjazd z Torunia i dalej do Zalesia.
22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego i ul. Chrobrego w Toruniu (dz. nr 156 – obręb 39, dz. nr 2/2, 6/4, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 29/4, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 97, 98, 175/2, 184/2, 195, 188, 1122, 183 – obręb 43) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.2.6733/2019Obiweszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 22.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 5. sesji RMT 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 144/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 21.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 143/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 21.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.50.2017.EK z dnia 21.03.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25). 21.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 35/2019Data zgromadzenia: 23.03.2019
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
21.03.2019
Informacje o środowisku 16/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu (Uchwała Nr 929/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej (Uchwała Nr 930/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 21.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" 21.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 142/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w branży ogólnobudowlanej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu”. 20.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A