Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279918
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 347/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 30.10.2019
Zarządzenie PMT 346/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ulicy Zagrodowej 30.10.2019
Patronaty 195/2019Zawody pływackie "Pływam na medal" 30.10.2019
Patronaty 193/2019Koncert Jubileuszowy z okazji 20-lecia Chóru Astrolabium 30.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 166/2019W dniu 23 października 2019r. Fundacja Parasol z siedzibą przy ul. Piskorskiej 1a/14 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Europejski Tydzień Testowania HIV w Toruniu ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 30.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 160/2019Data zgromadzenia: 17.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
30.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 159/2019Data zgromadzenia: 3.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
30.10.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 132/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.10.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości , stanowiących własność Gminy Miasta Toruń , przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedaza ułamkowych cześci gruntu.WGN.7125.1.124.2018.KŁ, WGN.7125.1.115.2018.KŁ,WGN.7125.1.130.2018.KŁ,WGN.7125.1.131.2018.KŁ, WGN.7125.1.78 2018.KŁ,WGN.7125.1.84.2018.KŁ. WGN.7125.1.17.2019.KŁ 30.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 132/2019Zamówienie publiczne w trybie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług ochrony fizycznej budynków, ochrony w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Torunia 30.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 445/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet, zestawienie łącza do ustalonego punktu styku z światłowodową siecią UMT... 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 444/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie wsparcia technicznego oprogramowania Energy Logserver. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 443/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną wraz subskrypcją aktualizacji systemu FastGIS na 2 stanowiskach PC, na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. 29.10.2019
Patronaty 192/2019XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 165/2019Prezydent Torunia ogłasza nabór tematów do Planu konsultacji społecznych na 2020 r. Swoje propozycje mogą zgłaszać mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe, w terminie do 20 listopada 2019 r. 29.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 164/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Korektor - ostatni etap” , w ramach których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu, który udało się wypracować w ciągu ostatnich dwóch lat. Konsultacje odbywają się w dniach: 29 października - 18 listopada 2019 r. 29.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 158/2019Data zgromadzenia: 3.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:30-14:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
29.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 134/2019Przetarg nieograniczony na dostarczenie i posadzenie 80 szt. drzew wraz z ich trzyletnią pielęgnacją na terenie miasta Torunia. 29.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 49.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu usytuowanego przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11). 29.10.2019
Inne dokumenty 46/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 20 września 2013 r. 29.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 442/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac przy budowie przyłączy światłowodowo-energetycznych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A