Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 30/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 06.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 369/2019Wydział Promocji i Turystyki prosi o przesyłanie ofert na zakup biało-niebieskich flag z herbem Torunia. 05.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 368/2019Wydział Promocji i Turystyki prosi o przesyłanie ofert na zakup etui na dokumenty z nadrukiem promocyjnym. 05.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 367/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na skrzyżowaniu ul.Szosa Lubicka (przejście podziemne) ul.Dziewulskiego i ul.Kard. Wyszyńskiego w Toruniu. 05.09.2019
Inne dokumenty 29/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla inwestycji pn. „Budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Toruniu”, zlokalizowanej pod adresem ul. Turystyczna 130, 87-100 Toruń, działka ewidencyjna nr 527 obręb 61. 05.09.2019
Petycje 16/2019Petycja ws. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Storczykowej w Toruniu. 05.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 366/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na budowę wieży widokowej na obszarze Doliny Drwęcy w Toruniu, 87-100 Toruń, ulica Turystyczna 130, działka ewid. nr 527 w obrębie nr 61, jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń. 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 365/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztu stalowego, aluminiowego lub z włókna szklanego usztywniającego choinkę zamontowaną na Rynku Staromiejskim w Toruniu. 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 364/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 1 szt. ławki dla matek karmiących na terenie miasta Torunia. (Informacja zamawiającego - niniejsze zapytanie pozostało bez rozstrzygnięcia) 04.09.2019
Zarządzenie PMT 282/2019zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania przez jednostki oświatowe nieruchomości oraz pomieszczeń 04.09.2019
Zarządzenie PMT 281/2019w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Szarika, służebnościami przesyłu 04.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 135/2019W dniu 26.08.2019 r. Stowarzyszenie "Tilia" w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Drzew tulenie – bicie rekordu Polski” w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 131/2019Data zgromadzenia: 14.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.30 - 13.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski okolice pomnika M. Kopernika
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 130/2019Data zgromadzenia: 15.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 129/2019Data zgromadzenia: 11.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Grudziądzka w pobliżu Prokuratury Zachód.
04.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 128/2019Data zgromadzenia: 6.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 18.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika.
04.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) w ramach zadania „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni” 04.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wejścia głównego, budowie wiaty dla rowerów oraz przebudowie kortu tenisowego na boisko plażowe przy Szkole Podstawowej nr 8 na terenie położonym przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu (działka nr 29/23, obręb 51) 04.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 363/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Winnica 77 03.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 134/2019W dniu 30.08. 2019r. Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Jubileuszu 70-lecia istnienia Koła Terenowego PZG w Toruniu” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 03.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A