Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.07.2020
Data (2020-07-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24429
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 91/2020Lista osób, z którymi zawarto w 2020 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na dzień 30.06.2020) 08.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 67/2020Przetarg nieograniczony na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wojska Polskiego 13-21 i 33-34 w Toruniu. 08.07.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2020Data zgromadzenia: 15.07.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
08.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulicy Twardej w Toruniu" 08.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6740315/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 6 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.315.46.2020.IBJ zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. św. A. Boboli 37 w Toruniu (działka nr 37 z obrębu 38), prowadzonej na wniosek EXPOBUD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarlińskiego 15 w Toruniu 07.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 432/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie merytorycznych usług eksperta ds. doradztwa, celem oszacowania wartości zamówienia tego rodzaju usługi oraz terminu jego realizacji 07.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na usługę obejmującą druk oraz dostawę wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej oraz kontrolek 07.07.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2020Pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich. 07.07.2020
Patronaty 61/202014. Festiwal Rocka Progresywnego im. Tomasza Beksińśkiego 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Toruniu (działka nr 32/2 i część działki nr 117 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Włocławskiej 260 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Płaskiej, Równinnej w Toruniu (działki nr 65/20, 203/4, 203/6 oraz części działek nr 65/21, 203/3 obręb 45) 07.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.5/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołań od decyzji z dnia 8 czerwca 2020 r. o pozwoleniu na budowę dla „Nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254– obr. 7)”, wydanej po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy decyzją z dnia 5 grudnia 2019., znak: WIR.VIII.7840.1.223.2019.AC decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r. 06.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 430/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę pierwszego wyposażenia w ramach zadania pn.: "Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu". 06.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 68/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06.07.2020r.w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. 06.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.2.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33). 06.07.2020
Patronaty 60/2020konkurs plastyczny "PANDEMIA. SZTUKA PODCZAS ZARAZY" 06.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6220.2019.1/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw przy ul. Fortecznej 4 / Polnej w Toruniu (dz. nr 246, 248 – obręb 30)” 06.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego u zbiegu ulic Zagonowa i Narcyzowa ” 03.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Koncepcja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działkach św. Józefa” 03.07.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 90/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Mamy projekty stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej" w sprawie rewitalizacji stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. 03.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A