Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.03.2018
Data (2018-03-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18908
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 109/2018Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę miejskich nośników reklamowych typu billboard 08.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 108/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego polegającego na zwiększeniu ograniczenia prędkości do 70 km/h na ul. Andersa w Toruniu. 08.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2018Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu”. 08.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 107/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018-2025. 07.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 106/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu". 07.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację rodzinnego domu dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3 w Toruniu”. 07.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gagarina 152 w Toruniu”. 07.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 27/2018Data zgromadzenia:22.03.2018
Godzina zgromadzenia: 15.45 - 16.25
Miejsce zgromadzenia: MDK, ul. Przedzamcze 11/15, Toruń, przejście ul. Szeroką do Pomnika Kopernika, powrót ul. Szeroką, zakończenie w Fosie Zamkowej
07.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 07.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 105/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu". 06.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 104/2018Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi dotyczącej utworzenia na podstawie otrzymanych plików obrębów miasta Torunia w formacie kcd z programu TurboEWID firmy Geomatyka Kraków zbiorów danych zgodnychz modelem pojęciowym danych EGIB zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 06.03.2018
Petycje 3/2018Petycja w sprawie zaktualizowania i usprawnienia funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i trasy średnicowej Północnej w Toruniu 06.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 103/2018Gmina Miasta Toruń zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi doradczej dotyczącej standaryzacji zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 05.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 102/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn."Utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu". 05.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 101/2018Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2018 - 2025. 05.03.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2018Przetarg nieograniczony na budowę basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu. 05.03.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 26/2018Data zgromadzenia:08.03.2018
Godzina zgromadzenia:16.30-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,koło pomnika Mikołaja Kopernika
03.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 100/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń. 02.03.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 99/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o wyrażenie zainteresowania wykonaniem tablic informacyjnych na terenie Ogrodu Muzyków w Toruniu. 02.03.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A