Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314170
Data (2019-02-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 64/2019w sprawie powołania komisji wyborczej do organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 07.02.2019
Uchwała RMT 63/2019zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019. 07.02.2019
Uchwała RMT 62/2019w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2044. 07.02.2019
Uchwała RMT 61/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 b. 07.02.2019
Uchwała RMT 60/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Osikowej 15 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 59/2019w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy na czas trwania VIII kadencji samorządu. 07.02.2019
Uchwała RMT 58/2019w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń w projekcie międzynarodowym CulturVation, wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu oraz zabezpieczenia środków finansowych. 07.02.2019
Uchwała RMT 57/2019w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy. 07.02.2019
Uchwała RMT 56/2019w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Torunia do składu Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent. 07.02.2019
Uchwała RMT 55/2019w sprawie desygnowania osób przez Radę Miasta Torunia do składu Komisji Mieszkaniowej. 07.02.2019
Uchwała RMT 54/2019zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 07.02.2019
Uchwała RMT 53/2019w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2017 – 2019. 07.02.2019
Uchwała RMT 52/2019w sprawie budżetu obywatelskiego w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 51/2019w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”. 07.02.2019
Uchwała RMT 50/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu. 07.02.2019
Uchwała RMT 49/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Broniewskiego i ulicą Szosa Bydgoska w Toruniu. 07.02.2019
Zarządzenie PMT 42/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 07.02.2019
Zarządzenie PMT 41/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 07.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 18/2019Data zgromadzenia:10.02.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:zbieg ulic Św.Józefa i Żwirki i Wigury
07.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 132 przy ul. Rypińskiej w Toruniu (dz. nr 181/6 w obrębie 69) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A