Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 19.08.2018

Liczba wejść na stronę: 8478990
Data (2018-08-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19858
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 139/2018Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”. 07.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 137/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 07.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 117/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej ze wszystkimi elementami wykonawczymi zadania pn.” Część 1: Kompleksowy remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 w Toruniu”. Część 2:. „Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1-5 w Toruniu”. 07.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 334/2018Wydział Inwestycji i Remontów GMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu dach w budynku przy ul. Młyńskiej 2 o pow. ok.169 +6,6 m2 = 175,6 m2. 06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku przy ul. Winnica 76 w Toruniu. 06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 332/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z aneksem do projektu i opracowaną dokumentacją projektową pn. "Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu". 06.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 122/2018Przetarg nieograniczony na emisję 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 06.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 106/2018Data zgromadzenia: 11.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: parking Areny Toruń, ul. Bema
Przejazd: "Przejazd ścieżka rowerową od Areny Toruń w ul. Balonową następnie chodnikiem grupa dojedzie do skrzyżowania z ul św. Józefa. Stąd ścieżką rowerową dojazd do ul. Olszewskiego. Następnie leśną droga dojazd do ul. Grunwaldzkiej w stronę Św. Józefa. Tu postój przy wieży ciśnień. Dalej przejazd fragmentem ul. Św Józefa do ul. Osiedlowej w kierunku Morycińskiego. Ulicą Morycińskiego dojazd do ul. Polnej- wjazd na ścieżkę a następnie przejazd ul. Barbarka na Leśną Polanę."
Zakończenie zgromadzenia: Barbarka
06.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 105/2018Data zgromadzenia: 25.08.2018
Godzina zgromadzenia: 10:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy fontannie Flisak
06.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 104/2018Data zgromadzenia: 11.08.2018
Godzina zgromadzenia: 10:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy fontannie Flisak
06.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 331/2018Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy mocy cieplnej wykorzystywanej w odniesieniu do mocy zamówionej dla wytypowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej węzłów ciepłowniczych 03.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 330/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wycięcie drzew oraz wycięcie chwastów i trawy wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu". 03.08.2018
Patronaty 142/2018Koduj z Gigantami 03.08.2018
Patronaty 141/2018Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe 03.08.2018
Patronaty 140/2018Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mediacja w ujęciu interdyscyplinarnym” 03.08.2018
Patronaty 139/201840. Memoriał im. Grzegorza Duneckiego 03.08.2018
Patronaty 138/2018Toruń Curling Cup 2018 03.08.2018
Patronaty 137/2018XXI Ogólnopolski Zlot BMW 03.08.2018
Patronaty 136/2018Okręgowy Dzień Działkowca 03.08.2018
Patronaty 135/201825. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” 03.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A