Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11122658
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22842
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 353/2019w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 2 w Toruniu 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 174/2019W dniu 05.11.2019 r. Fundacja Studio M6 złożyła ofertę na realizację projektu pn.: Koncert toruńskiego zespołu Nietrzask oraz grupy instrumentalnej grającej kolędy i pastorałki podczas Nocnego Targu Świątecznego w dniu 7 grudnia 2019 w Toruniu w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 173/2019W dniu 04.11.2019 r. Stowarzyszenie Kultury Celtyckiej "Celtycki Gotyk" złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Koncert zespołu " Wszystkiego Najlepszego", w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 172/2019W dniu 31.10.2019 r. Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Dyskursami złożyło ofertę na realizację projektu pn.: Organizacja jednodniowego festiwalu poetyckiego Zbiory Nanofestival w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 171/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla maksymalnie 42 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 08.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 170/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Urządzamy teren przy Zbożowej”, w sprawie zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wrzosach pomiędzy ulicami: Owsiana, Zbożowa, Czeremchowa, Ugory. Konsultacje odbywają się w dniach: 7- 25 listopada 2019 r. 08.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 165/2019Data zgromadzenia: 16.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
Przejazd: Rynek Nowomiejski, ul. Browarna, ul. Piernikarska, ul. św. Jakuba, ul. Wola Zamkowa, Plac św. Katarzyny, ul. Dąbrowskiego, Plac To-Mi-To, ul. PCK, ul. Podgórna, ul. Kościuszki, ul. Chrobrego, ul. Dworcowa, ul. Batorego, ul. Pod Dębową Górą, ul. Wielki Rów, ul. Grudziądzka, ul. Polna, ul. Traktorowa, ul. Polna, ul. Legionów, Trasa Średnicowa Północna, ul. Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
08.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz - Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica na terenie położonym przy ul. Włocławskiej, Zdrojowej i Gajowej (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 08.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące ceny wykonania banerów „Frontlit Powlekanych” na obiekty sportowe zewnętrzne. 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: system audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory wraz z rocznym powdrożeniowym wsparciem technicznym 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: 1. Wkładki jednowłóknowe SFP 1Gbps, Tx:1310nm, Rx:1550nm, SM, 20km - 10 sztuk 2. Wkładki jednowłóknowe SFP 1Gbps, TX:1550nm, Rx:1310nm, SM, 20km - 10 sztuk 3. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 1,5m - 4 sztuki 4. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 3,0m - 4 sztuki 5. Patchcord jednowłóknowy E2000/APC-LC, SM, 5,0m - 4 sztuki 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: usługę streamingu audio / wideo obrazu z kamer IP, będących własnością Zamawiającego, do publicznej sieci internetowej 07.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 164/2019Data zgromadzenia: 15.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, miejsce obok pomniku Mikołaja Kopernika
07.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 163/2019Data zgromadzenia: 7.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: „ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej.”
Przejście: „stałe przechodzenie uczestników ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Legionów do ul. Grudziądzkiej i w drugą stronę”.
07.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 162/2019Data zgromadzenia: 7.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 7.00 - 19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: ul. Bema przy HSW
Przejście: „stałe przechodzenie uczestników ul. Bema do ul. Szosa Chełmińska i z powrotem do Placu Hoffmana po obu stronach ulicy”.
07.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 135/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.11.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.85.2018.KŁ, WGN.7125.1.97.2019.KŁ 07.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zbiórka złomu w celu przekazania do uprawnionych odbiorców (16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 15 01 04, 12 01 17, 12 01 21), wytworzonego w ramach działalności spółki Geofizyka Toruń S.A. przy ul. Chrobrego 50 Toruniu (dz. nr 787 – obręb 43)” 07.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6740.15.2/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Mazowieckiej w Toruniu 07.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2019Gmina Miasta Toruń, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, prosi o złożenie ofert na realizacje usługi: Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie nowego portalu internetowego www.orbitorun.pl dedykowanego współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. 06.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A