Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamknięcie ul. Spokojnej dz. nr.352 obr. 35 w Toruniu poprzez montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę oczyszczania i mycia aranżacji miejskich. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów na osiedlu Jar w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 12.04.2019
Zarządzenie PMT 114/2019w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Torunia" 12.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 6. sesji (11.04.2019 r.). 12.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zestawienie radiowego łącza internetowego do dwóch szkół będących jednostkami GMT. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.40 m2 z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego o pow. ok. 20 m2 murowanego z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego drewnianego, garażu oraz ogrodzenia metalowego z siatki stalowej przy ul. Drzewieckiego 4 A w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż rolet okiennych dla Urzędu Miasta Torunia 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2019Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351)do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2018 wraz z pełną dokumentacją opisową 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie nawierzchni grysem dolomitowym na dz.nr. 28/3 obr 17 ul. Wielkie Garbary 1 w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na budowę przyłączy światłowodowych do wybranych szkół będących jednostkami GMT 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 168/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie ławek znajdujących się na Placu Rapackiego, Muzeum Okręgowym, Dworze Artusa, Teatrze Horzycy, ul.Przedzamcze i ul.Szerokiej w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 167/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 166/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej wykonanie montażu płaskorzeźby z metalu. 11.04.2019
Uchwała RMT 109/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 marca 2019r. na Prezydenta Miasta Torunia. 11.04.2019
Uchwała RMT 108/2019w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 11.04.2019
Uchwała RMT 107/2019w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. 11.04.2019
Uchwała RMT 106/2019w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu. 11.04.2019
Uchwała RMT 105/2019w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”. 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A