Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8970604
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20441
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 960/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej świadczenia interwencyjnych usług weterynaryjnych 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 959/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o wynajem 8 szt. urządzeń drukujących (urządzenia wielofunkcyjne lub drukarki) na okres od dnia 04 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 462/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina w Toruniu. 30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 461/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej ponownie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na dołączenie sieci lokalnej UMT do sieci Internet. 30.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 30.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 186/2018Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 30.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 158/2018Data zgromadzenia: 02.12.2018
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 13.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
30.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 460/2018Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak: studium wykonalności, formularz OOŚ, analiza zapotrzebowania na ofertę turystyczną dla projektu: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowane przez rzekę”. 29.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2018Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 29.11.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.97.2018.EB 29.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 459/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie urządzeń obsługujących punkty dostępowe Wi-Fi w ramach kontynuacji zadania „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”. 28.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 458/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na instalację i obsługę 20 sztuk koksowników ulicznych, które zostaną rozstawione na terenie Torunia w 17 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2. Koksowniki uliczne rozstawione będą jedynie w przypadku wystąpienia w okresie dziennym temperatur powietrza poniżej –10°C, utrzymujących się przez okres 2 dni. Wykaz lokalizacji koksowników ulicznych na terenie Torunia stanowi załącznik do zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji usługi wykaz lokalizacji może ulec zmianie. 28.11.2018
Zarządzenie PMT 386/2018W sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2018 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 28.11.2018
Zarządzenie PMT 385/2018W sprawie zmiany nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Ł. Watzenrodego 29-31, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń na nieruchomość położoną w Toruniu przy ulicy Legionów 222,236,238, stanowiącą własność osoby prawnej 28.11.2018
Zarządzenie PMT 384/2018W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Włocławskiej 103 służebnością przesyłu 28.11.2018
Zarządzenie PMT 383/2018W sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Krasińskiego 103 służebnością gruntową 28.11.2018
Zarządzenie PMT 382/2018W sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ulicy Krasińskiego 28.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 958/2018Biuro Rady Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi streamingu IP - przesyłania informacji multimedialnej w oparciu o transmisję danych oraz wsparcie w zakresie konfigurowania sterowania kamerami systemu sesji w 2019 roku. 27.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 457/2018Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę miejskich nośników reklamowych typu billboard 27.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 456/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „zakup zbiornika hydroforowego ocynkowanego o pojemności 500L” - 2 szt. 27.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A