Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137313
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 77/2019Data zgromadzenia: 19.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13.30 - 15.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Toruń, ul. Szosa Lubicka 17, przy salonie Hyundai
Przejście: „protestujący będą poruszać się po przejściu dla pieszych, czasowo blokować ruch uliczny, w przerwach protestujący będą poruszać się na chodniku celem akcji informacyjnej obywateli o pracy Inspekcji Weterynaryjnej”
13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 75/1, 76/1, 102 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 77 – obręb 11 13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38 w Toruniu (dz. nr 354 – obr. 35) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).Obszar oddziaływania: 184 – obręb 35 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 276/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 275/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placu zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 12.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 76/2019Data zgromadzenia: 15.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 19:00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski w pobliżu pomnika M. Kopernika
12.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6740.15.2/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.1.7.2019 KJ z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1 działki: 1/1, 3/4 (z podziału działki 3/1), 161/1, 3/2, 3/6 (z podziału działki 3/3), 2, 5, 6, 159, 4/20 (z podziału działki 4/19). Obręb 21 działki: 73/1, 73/2, 73/5 (z podziału działki 73/3) 104/3, 105/3, 106/1 (z podziału działki 106), 108/1 (z podziału działki 108), 109, 110, 111/1 (z podziału działki 111), 114/1 (z podziału działki 114), 115, 116, 117/1 (z podziału działki 117), 120/1 (z podziału działki 120), 121, 145/1 (z podziału działki 145), 146, 147, 148/1 (z podziału działki 148), 155/1 (z podziału działki 155), 156, 157, 158/1 (z podziału działki 158), 167/1, 167/3 (z podziału działki 167/2), 168, 169, 170/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182, 72/3 (z podziału działki 72/1), 103/3 (z podziału działki 103/1), 72/2, 103/2, 104/2, 105/2, 128, 130, 183, 129/1 (z podziału działki 129), 178/3 (z podziału działki 178/2), 170/3 (z podziału działki 170/2), 181/10, 107/1 (z podziału działki 107). Obręb 23 działki: 61/3, 61/5, 81/5, 85. Obręb 5 działki: 1/2, 17/4, 19/2, 24/2, 149, 4/3 (z podziału działki 4/1), 9/5 (z podziału działki 9/2), 17/3, 4/5 (z podziału działki 4/2), 9/3 (z podziału działki 9/1), 15/5 (z podziału działki 15/4), 18/10 (z podziału działki 18/8), 25/4, 151/7, 154/7, 156/15, 231/1, 231/3 (z podziału działki 231/2). oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: Obręb 1 działka 3/5 (z podziału działki dz. 3/1) Obręb 21 działka 73/4 (z podziału działki 73/3), 106/2 (z podziału działki 106), 158/2 (z podziału działki 158), 167/4 (z podziału działki 167/2) 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 274/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej dotyczącej wykonania usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji pn. "Program ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989" 11.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 75/2019Data zgromadzenia: 26.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:30-19:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
11.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 273/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wykonanie usługi sporządzania kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 272/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na objęcie opieki serwisowej nad system telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia. 10.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.06.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN 6845.87.2019.EB, WGN.6845.128.2019.EB. 10.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 77/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.06.2019r. w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.178.2017.KŁ, WGN.7125.1.139.2017.KŁ WGN.7125.1.36.2018.KŁ WGN.7125.1.88.2018.KŁ, WGN.7125.1.35.2017.KŁ. 10.06.2019
Inne dokumenty 17/2019Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6740.15.2017/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia znak: WAiB.6740.1.15.1064.2017.MB z dnia 7 czerwca 2019 r. prostującego na wniosek Inwestora oczywistą omyłkę w ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 grudnia 2017 r., znak: WAiB.6740.15.15.13.2017.MB udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu” – dz. nr 24, 25, 31, 32, 64, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 117/1, 118/1, 120/1, 125/1, 126/1, 149, 157, 188, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 228, 229, 500, 23, 111/1, 113/1, 100/3, 102/1, 110/1, 222/1 – obręb 76 – (numery działek w całości i po projektowanych podziałach). 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Strobanda 7-9 w Toruniu (dz. 132/2 z obrębu 30)" 10.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przetwarzanie odpadów foliowych i opakowaniowych na granulaty tworzyw sztucznych na terenie działki 21/69 z obrębu 42 przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu" 10.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 271/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenie oferty cenowej,celem rozpoznania rynku, na przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 270/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie dwóch drukarek. 07.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 269/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przygotowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej umożliwiającej na jej podstawie przebudowę węzła telekomunikacyjnego sieci światłowodowej GMT w lokalizacji Łódzka 12. 07.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A