Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8292814
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19477
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 205/2018w sprawie szczegółowego określenia zadań i kompetencji Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta 15.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 98/2018Przetarg nieograniczony na Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem – Etap I {parter bez stołówki} w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu. 15.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 90/2018Informuję o braku sprzeciwu dla spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Częstochowskiej 3 w Toruniu (dz. nr 294/2 – obr. 53). 15.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 85/2018Data zgromadzenia: 23.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.15
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń, Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dąbrowskiego, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Batorego, Zaułek Dworcowy, Dworcowa, Trasa Średnicowa Północna, Chrobrego, Polna, Forteczna, Polna, Ugory, Zbożowa, Brzoskwiniowa, Szosa Chełmińska do granicy administracyjnej Torunia. zakończenie: (Gmina Łysomice), Przysiecka, Barbarka
UWAGA: organizatora poinformowano, że w tym samym miejscu i czasie na Rynku Nowomiejskim odbywają się zawody strażackie, w związku z tym zasugerowano zmianę miejsca rozpoczęcia zgromadzenia tak, aby nie kolidowało z zawodami.
15.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 84/2018Data zgromadzenia: 22.06.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 21.40
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie zgromadzenia: Plac przy CH Plaza przy ul. Broniewskiego 90, Przejazd: Szosa Okrężna, Gagarina, Reja, Fałata, Bema, Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Szumana, Pl. Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. Wł. Sikorskiego, Uniwersytecka, PCK, Grudziądzka, Legionów, Żwirki i Wigury, Św. Józefa, Gagarina, Szosa Okrężna. zakończenie: Szosa Okrężna
15.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 268/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: Zadanie 1. Pięciu zestawów komputerowych oraz trzech notebooków konwertowalnych. Zadanie 2. Zestawu komputerowego, laserowej drukarki kolorowej oraz notebooka. Zadanie 3. Jednego notebooka. Zadanie 4. Notebooka wraz z akcesoriami, zestawu komputerowego oraz pięciu licencji na pakiety oprogramowania biurowego - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zadanie 5. Urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki - do obsługi projektu pn.: „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 267/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie doposażenia placu zabaw znajdującego się przy ul. Wybickiego dz. nr 576/3 obr. 3 w Toruniu 14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 266/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Szczecińskiej w Toruniu". 14.06.2018
Zarządzenie PMT 203/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem na roboty budowlane "Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem wraz ze ścieżką sensoryczną oraz infrastrukturą techniczną i drogową przy Zespole Szkół nr 26, ul. Fałata 89/90 w Toruniu" 14.06.2018
Zarządzenie PMT 202/2018zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W.Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 14.06.2018
Zarządzenie PMT 201/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 94/2018Przetarg nieograniczony wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej wraz z analizą potrzeb i koncepcją przebudowy części parterowej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu.” 14.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Toruniu (dot. dz. nr 67/3, 102/2, 135/11, 136/20, 136/25, 136/26, 136/30 obręb 47) - zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 14.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 83/2018Data zgromadzenia: 17.06.2018
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ul. św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
14.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 265/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:"Koncepcja zagospodarowania zielenią terenów wokół budynków UMT przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 10, 12 w Toruniu". 13.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 264/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu wykonania i montażu żaluzji i rolet okiennych w budynku przy ul. Batorego 38/40 w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Administracyjnych, w Wydziale Środowiska i Zieleni pokój 5 przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B pok. 101a. 13.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 263/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na utrzymanie czystości 40 zestawów ławek z koszami przy alejce spacerowej na terenie nadleśnictwa Bielawy, przy skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja. 13.06.2018
Zarządzenie PMT 200/2018w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 13.06.2018
Zarządzenie PMT 199/2018w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania 13.06.2018
Zarządzenie PMT 198/2018w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 5 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 13.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A