Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 136/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 135/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „ Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu” Toruniu’’ ( dz. 2 obr.72 oraz innych, które są niezbędne do wykonania zadania oraz wynikną z warunków przyłączenia do infrastruktury). 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 134/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 50 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 133/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego w oficynie oraz wiaty drewnianej – garażu przy ul. Kordeckiego 4 i św. Mikołaja 5 w Toruniu. 18.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 34/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.03.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.95.2017KŁ,WGN.7125.1.107.2017KŁ WGN.7125.1.60.2018KŁ WGN.7125.1.199.2017KŁ WGN.7125.1.18.2018KŁ. 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2019Informuję, że Pan Grzegorz Nikołajski i Pani Agata Nikołajska dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Krętej 28 w Toruniu (dot. dz. nr 837, 737 obręb 63) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych (do granic nieruchomości) wzdłuż ulicy Płaskiej w Toruniu (dz. nr 16/1, 32/1, 193/1 – obręb 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2019Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu” 18.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ugory w Toruniu na działkach oznaczonych numerami: Obręb 28 działki 194, 170/10 Obręb 27 działki 18/3, 19/2, 20/2 (działki po podziale), 17/22 (działka przejmowana w całości) Obręb 30 działka 46/3 (działka po podziale) oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 18/4 (z podziału działki 18/1), 19/3 (z podziału działki 19/1), 20/3 (z podziału działki 20/1) oraz działki 17/6, 17/7 obręb 27. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 132/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 . 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 131/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie akcesoriów komputerowych. 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 130/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 15.03.2019
Zarządzenie PMT 83/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 15.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 34/2019Data zgromadzenia:24.03.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-14.30
Miejsce zgromadzenia:Toruń,ul.Łazienna 18 Kuria Diecezjalna
15.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 33/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 marca 2019r. znak WGN.6841.1.2015.MS w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia(Kociewska 35 D). 15.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 33/2019Data zgromadzenia: 23.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 17.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dobrzyńska, Plac Pokoju Toruńskiego. Waryńskiego, Antczaka, Studzienna, Sobieskiego, Skłodowskiej-Curie, Wschodnia, Plac Daszyńskiego, most im. Gen. Zawackiej, Rudacka, Podgórska, Okólna, Łódzka, Hallera, Poznańska, Plac Armii Krajowej, most im. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski
15.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2019Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach UMT. 15.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)” 15.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A